Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett liv värt att leva: före detta patienters upplevelse av förändring efter DBT inom BUP

Jimson, Johanna LU and Lindahl, Anne LU (2013) PSPT02 20131
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att utforska huruvida före detta patienter upplever att DBT-behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin har bidragit i skapandet av ett liv värt att leva. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta kvinnor i åldern 17-22 år som genomgått DBT-behandling för mellan ett till tre och ett halvt år sedan. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) som bygger på fenomenologisk och hermeneutisk teori. Resultatet visar på sex övergripande teman; Lidande, Att leva – inte bara överleva, Att vara något mer, Meningsfulla relationer, Att kunna se framåt och Annat som bidrar till ett ”liv värt att leva”. De flesta deltagare upplever att DBT har bidragit i skapandet av ett... (More)
Syftet med denna studie är att utforska huruvida före detta patienter upplever att DBT-behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin har bidragit i skapandet av ett liv värt att leva. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta kvinnor i åldern 17-22 år som genomgått DBT-behandling för mellan ett till tre och ett halvt år sedan. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) som bygger på fenomenologisk och hermeneutisk teori. Resultatet visar på sex övergripande teman; Lidande, Att leva – inte bara överleva, Att vara något mer, Meningsfulla relationer, Att kunna se framåt och Annat som bidrar till ett ”liv värt att leva”. De flesta deltagare upplever att DBT har bidragit i skapandet av ett liv värt att leva – om än i olika utsträckning. För många har DBT inneburit en positiv förändring inom flera områden; de har blivit bättre på att identifiera och hantera känslor, fått en ökad förståelse för sig själva och relationerna till andra har förbättras. Flera av deltagarna beskriver att de fått med sig färdigheter som bidrar till att de idag kan ta sig an livet samt hantera vardagen på ett mer konstruktivt sätt – de allra flesta självskadar idag inte alls eller betydligt mindre. Resultat, klinisk relevans och framtida forskning diskuteras. (Less)
Abstract
The study aims to investigate whether former patients experience that DBT-treatment in a child and adolescent psychiatric clinic has helped them in building a life worth living. Semi-structured interviews were conducted with eight women aged 17-22 years who had undergone DBT treatment one to three and a half years ago. The data were analyzed using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), which is based on phenomenological and hermeneutic theory. The analysis resulted in six main themes; Suffering, To live – not just survive, To be something more, Meaningful relationships, To be able to look forward and Other contributing factors to a ”life worth living”. Most participants experience DBT as helpful in building a life worth living,... (More)
The study aims to investigate whether former patients experience that DBT-treatment in a child and adolescent psychiatric clinic has helped them in building a life worth living. Semi-structured interviews were conducted with eight women aged 17-22 years who had undergone DBT treatment one to three and a half years ago. The data were analyzed using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), which is based on phenomenological and hermeneutic theory. The analysis resulted in six main themes; Suffering, To live – not just survive, To be something more, Meaningful relationships, To be able to look forward and Other contributing factors to a ”life worth living”. Most participants experience DBT as helpful in building a life worth living, albeit to different degrees. The treatment has brought a positive change in a number of areas which include becoming better at identifying and regulating emotions, having a greater understanding of oneself, and improving relationships with others. The participants’ experience was that they could deal with everyday life in a more constructive way, their self-harming behaviors have ceased or decreased considerably. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jimson, Johanna LU and Lindahl, Anne LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
dialektisk beteendeterapi, ungdomar, ett liv värt att leva, självskadebeteende, emotionsreglering, relationer, kvalitativ studie, IPA
language
Swedish
id
3807623
date added to LUP
2013-06-10 10:55:24
date last changed
2013-06-10 10:55:24
@misc{3807623,
 abstract   = {The study aims to investigate whether former patients experience that DBT-treatment in a child and adolescent psychiatric clinic has helped them in building a life worth living. Semi-structured interviews were conducted with eight women aged 17-22 years who had undergone DBT treatment one to three and a half years ago. The data were analyzed using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), which is based on phenomenological and hermeneutic theory. The analysis resulted in six main themes; Suffering, To live – not just survive, To be something more, Meaningful relationships, To be able to look forward and Other contributing factors to a ”life worth living”. Most participants experience DBT as helpful in building a life worth living, albeit to different degrees. The treatment has brought a positive change in a number of areas which include becoming better at identifying and regulating emotions, having a greater understanding of oneself, and improving relationships with others. The participants’ experience was that they could deal with everyday life in a more constructive way, their self-harming behaviors have ceased or decreased considerably.},
 author    = {Jimson, Johanna and Lindahl, Anne},
 keyword   = {dialektisk beteendeterapi,ungdomar,ett liv värt att leva,självskadebeteende,emotionsreglering,relationer,kvalitativ studie,IPA},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett liv värt att leva: före detta patienters upplevelse av förändring efter DBT inom BUP},
 year     = {2013},
}