Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Information om KUB - barnmorskans inställning och kunskap

Prahl, Pia and Wide-Swensson, Tilde LU (2013) SBMM50 20131
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: De blivande föräldrarna har ofta svårt att förstå vad fosterdiagnostik så som KUB syftar
till. Därför är barnmorskans kunskap och hennes förmåga att förmedla informationen till den gravida
kvinnan/paret betydelsefull, för att de ska kunna göra ett informerat val. Syfte: Syftet med studien var
att undersöka barnmorskans inställning till och kunskaper om KUB samt om det finns behov av en
mall att följa vid informationsprocessen för att underlätta. Metod: En webbaserad enkät skickades till
samtliga barnmorskemottagningar i tre städer. Svarsfrekvensen var 65 % (n=100). Resultatet
analyserades statistiskt förutom tre öppna frågor som analyserades med innehållsanalys. En jämförelse
gjordes mellan privat och offentlig klinik.... (More)
Bakgrund: De blivande föräldrarna har ofta svårt att förstå vad fosterdiagnostik så som KUB syftar
till. Därför är barnmorskans kunskap och hennes förmåga att förmedla informationen till den gravida
kvinnan/paret betydelsefull, för att de ska kunna göra ett informerat val. Syfte: Syftet med studien var
att undersöka barnmorskans inställning till och kunskaper om KUB samt om det finns behov av en
mall att följa vid informationsprocessen för att underlätta. Metod: En webbaserad enkät skickades till
samtliga barnmorskemottagningar i tre städer. Svarsfrekvensen var 65 % (n=100). Resultatet
analyserades statistiskt förutom tre öppna frågor som analyserades med innehållsanalys. En jämförelse
gjordes mellan privat och offentlig klinik. Resultat: Det framkom i studiens att det fanns varierad
kunskap bland barnmorskorna, en skillnad mellan privat och offentlig klinik uppdagades. Efterfrågan
var stor gällande en mall att följa vid informationsprocessen. Inställningen till KUB var varierande
men övervägande positiv. Konklusion: Vid införande av nya metoder inom fosterdiagnostik krävs en
utbildning av personalen och resultatet i studien tyder på att det förekommer brister. Majoriteten av
barnmorskorna ser KUB som en positiv screeningmetod men upplever den svår att informera kring på
grund av de etiska aspekterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Prahl, Pia and Wide-Swensson, Tilde LU
supervisor
organization
course
SBMM50 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
informationsmall), kunskap, inställning, barnmorskan, KUB
language
Swedish
id
3807843
date added to LUP
2013-06-07 14:19:54
date last changed
2015-12-14 13:21:30
@misc{3807843,
 abstract   = {Bakgrund: De blivande föräldrarna har ofta svårt att förstå vad fosterdiagnostik så som KUB syftar
till. Därför är barnmorskans kunskap och hennes förmåga att förmedla informationen till den gravida
kvinnan/paret betydelsefull, för att de ska kunna göra ett informerat val. Syfte: Syftet med studien var
att undersöka barnmorskans inställning till och kunskaper om KUB samt om det finns behov av en
mall att följa vid informationsprocessen för att underlätta. Metod: En webbaserad enkät skickades till
samtliga barnmorskemottagningar i tre städer. Svarsfrekvensen var 65 % (n=100). Resultatet
analyserades statistiskt förutom tre öppna frågor som analyserades med innehållsanalys. En jämförelse
gjordes mellan privat och offentlig klinik. Resultat: Det framkom i studiens att det fanns varierad
kunskap bland barnmorskorna, en skillnad mellan privat och offentlig klinik uppdagades. Efterfrågan
var stor gällande en mall att följa vid informationsprocessen. Inställningen till KUB var varierande
men övervägande positiv. Konklusion: Vid införande av nya metoder inom fosterdiagnostik krävs en
utbildning av personalen och resultatet i studien tyder på att det förekommer brister. Majoriteten av
barnmorskorna ser KUB som en positiv screeningmetod men upplever den svår att informera kring på
grund av de etiska aspekterna.},
 author    = {Prahl, Pia and Wide-Swensson, Tilde},
 keyword   = {informationsmall),kunskap,inställning,barnmorskan,KUB},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Information om KUB - barnmorskans inställning och kunskap},
 year     = {2013},
}