Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Psykisk ohälsa, ADHD och begåvning hos barn och ungdomar

Köster, David LU and Hallsten, Kristian LU (2013) PSPT02 20131
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka tidigare beskrivna skillnader i psykisk ohälsa mellan barn med ADHD och kontroller samt hur denna ohälsa samvarierar med begåvning och kärnsymtom på ADHD. Relevant litteratur presenteras ur både ett internationellt och ett nationellt perspektiv. I studien ingår barn som utretts för ADHD inom barn och ungdomspsykiatrin (n=64) och barn från tre skånska skolklasser (n=59). Barnen i skolklasserna (8-14 år) har testats med begåvnings- och uppmärksamhetstest, genomfört självskattningar av psykisk ohälsa samt skattats på ADHD-symtom av föräldrar och lärare. Resultatet har jämförts med tidigare insamlad data från barn och ungdomspsykiatrin i Region Skåne. Resultatet visar att barnen med ADHD har en statistiskt... (More)
Syftet med studien är att undersöka tidigare beskrivna skillnader i psykisk ohälsa mellan barn med ADHD och kontroller samt hur denna ohälsa samvarierar med begåvning och kärnsymtom på ADHD. Relevant litteratur presenteras ur både ett internationellt och ett nationellt perspektiv. I studien ingår barn som utretts för ADHD inom barn och ungdomspsykiatrin (n=64) och barn från tre skånska skolklasser (n=59). Barnen i skolklasserna (8-14 år) har testats med begåvnings- och uppmärksamhetstest, genomfört självskattningar av psykisk ohälsa samt skattats på ADHD-symtom av föräldrar och lärare. Resultatet har jämförts med tidigare insamlad data från barn och ungdomspsykiatrin i Region Skåne. Resultatet visar att barnen med ADHD har en statistiskt signifikant högre nivå av psykisk ohälsa jämfört med kontroller samt att samband finns mellan föräldra- och lärarskattning av kärnsymtom och självskattning på Beck Ungdomsskalor. Barn med ADHD uppvisar även en statistiskt signifikant lägre begåvningsnivå än kontroller. Nivån av psykisk ohälsa är lägre än vad som kunde förväntas utifrån litteraturen medan samvariationen mellan kärnsymtom och psykisk ohälsa följer tidigare beskrivna mönster. Inget signifikant samband gick att finna mellan begåvningsnivå och psykisk ohälsa, vilket går emot tidigare forskning. Tänkbara orsaker till resultaten diskuteras, liksom klinisk relevans och framtida forskningsmöjligheter. (Less)
Abstract
The study aims to investigate the previously described differences in mental health among children with ADHD and controls and how mental health correlates with intelligence and core symptoms of ADHD. Relevant literature is presented from both an international and a national perspective. The study included children assessed for ADHD in a clinical setting (n = 64) and children from three school classes in Skåne (n = 59). The school children (8-14 years) were tested with test of intelligence and attention, conducted self-assessments of mental illness and were rated on ADHD symptoms by parents and teachers. The results were compared with previously collected data from the child and adolescent psychiatry in Region Skåne. The results show that... (More)
The study aims to investigate the previously described differences in mental health among children with ADHD and controls and how mental health correlates with intelligence and core symptoms of ADHD. Relevant literature is presented from both an international and a national perspective. The study included children assessed for ADHD in a clinical setting (n = 64) and children from three school classes in Skåne (n = 59). The school children (8-14 years) were tested with test of intelligence and attention, conducted self-assessments of mental illness and were rated on ADHD symptoms by parents and teachers. The results were compared with previously collected data from the child and adolescent psychiatry in Region Skåne. The results show that children with ADHD have statistically significant lower levels of mental health compared to controls and that there is a correlation between parent and teacher ratings of core symptoms and self-assessment on the Beck Youth Scales. Children with ADHD exhibit a statistically significant lower level of intelligence than controls. The level of mental health is higher than what could be expected from the literature, while the correlation between core symptoms and psychological distress follows the previously described patterns. No signifiant correlation could be found between the level of intelligence and mental illness, which is contrary to previous research. Possible reasons for the results are discussed, as well as clinical relevance and future research opportunities. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Köster, David LU and Hallsten, Kristian LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Attention Deficit Hyperactiviy Disorder, ADHD, uppmärksamhet, Conners’ CPT-II, SNAP-IV, begåvning, WISC-IV, psykisk hälsa, självbild, Beck Ungdomsskalor, Sverige
language
Swedish
id
3807937
date added to LUP
2013-06-10 13:53:49
date last changed
2013-06-10 13:53:49
@misc{3807937,
 abstract   = {The study aims to investigate the previously described differences in mental health among children with ADHD and controls and how mental health correlates with intelligence and core symptoms of ADHD. Relevant literature is presented from both an international and a national perspective. The study included children assessed for ADHD in a clinical setting (n = 64) and children from three school classes in Skåne (n = 59). The school children (8-14 years) were tested with test of intelligence and attention, conducted self-assessments of mental illness and were rated on ADHD symptoms by parents and teachers. The results were compared with previously collected data from the child and adolescent psychiatry in Region Skåne. The results show that children with ADHD have statistically significant lower levels of mental health compared to controls and that there is a correlation between parent and teacher ratings of core symptoms and self-assessment on the Beck Youth Scales. Children with ADHD exhibit a statistically significant lower level of intelligence than controls. The level of mental health is higher than what could be expected from the literature, while the correlation between core symptoms and psychological distress follows the previously described patterns. No signifiant correlation could be found between the level of intelligence and mental illness, which is contrary to previous research. Possible reasons for the results are discussed, as well as clinical relevance and future research opportunities.},
 author    = {Köster, David and Hallsten, Kristian},
 keyword   = {Attention Deficit Hyperactiviy Disorder,ADHD,uppmärksamhet,Conners’ CPT-II,SNAP-IV,begåvning,WISC-IV,psykisk hälsa,självbild,Beck Ungdomsskalor,Sverige},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Psykisk ohälsa, ADHD och begåvning hos barn och ungdomar},
 year     = {2013},
}