Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ideella idrottsföreningars skattskyldighet till mervärdesskatt - och vilka förädringar medför prop. 2012/13:124?

Gustavsson, Linnea LU (2013) HARH10 20131
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Europeiska kommissionen anser att den svenska rätten inte överensstämmer med EU-rätten vad gäller begreppet beskattningsbar person och att det inte är förenligt att inte betrakta ideella föreningars verksamhet som en del av mervärdesskattesystemets såsom det sker i den svenska lagen. Begreppet beskattningsbar person kommer att införas i den svenska lagstiftningen från och med den 1 juli 2013 med anledning av prop. 2012/13:124. Enligt svenska lagstiftning är ideella allmännyttiga föreningar undantagna från skyldighet att betala mervärdesskatt. Ett sådant generellt undantag finns inte i mervärdesskattedirektivet. Med bakgrund i detta förhållande har syftet med denna uppsats varit att utreda ideella idrottsföreningar skyldighet till... (More)
Europeiska kommissionen anser att den svenska rätten inte överensstämmer med EU-rätten vad gäller begreppet beskattningsbar person och att det inte är förenligt att inte betrakta ideella föreningars verksamhet som en del av mervärdesskattesystemets såsom det sker i den svenska lagen. Begreppet beskattningsbar person kommer att införas i den svenska lagstiftningen från och med den 1 juli 2013 med anledning av prop. 2012/13:124. Enligt svenska lagstiftning är ideella allmännyttiga föreningar undantagna från skyldighet att betala mervärdesskatt. Ett sådant generellt undantag finns inte i mervärdesskattedirektivet. Med bakgrund i detta förhållande har syftet med denna uppsats varit att utreda ideella idrottsföreningar skyldighet till mervärdesskatt samt att utreda om lagändringen som kommer ske den 1 juli 2013 har någon påverkan på denna skyldighet.
Eftersom ideella idrottsföreningar i regel är undantagna från att betala skatt enligt svensk lagstiftning kan inte staten ålägga dem att betala mervärdesskatt. Att de är skyldiga att betala mervärdesskatt enligt mervärdesskattedirektivet innebär dock att de själva kan åberopa direkt effekt och på så vis bli skatteskyldiga. För att det ska vara möjligt krävs det dock att verksamheten inte faller under några av de undantag från skatteplikt som uppges i direktivet. Vid förvärv av tjänster från utlandet är dock inte undantaget från skattskyldighet i den svenska rätten tillämpligt varpå de är skyldiga att betala mervärdesskatt vid ett sådant förvärv. Det har även varit av intresse att se huruvida undantag från skatteplikt och avdragsrätt kan åberopas enligt principen om direkt effekt. Eftersom den situationen inte har klarlagts ännu går det bara att spekulera kring. Argument mot detta är att det strider mot neutralitetsprincipen och argument för är att medlemsstaterna inte ska vara skyddsvärda i de fall de inte implementerat ett direktiv, EU-rätten ska kunna få genomslag även om den inte implementerats.
Den lagändring som kommer ske 1 juli 2013 då begreppet beskattningsbar person förs in i den svenska lagen inte kommer att ha någon effekt på beskattningen av ideella idrottsföreningar. Enligt propositionen ska någon förändring vid beskattningen av ideella allmännyttiga föreningar inte ske och utredningen i denna uppsats visar på samma sak. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustavsson, Linnea LU
supervisor
organization
course
HARH10 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ideell förening, idrottsförening, mervärdesskatt, moms, beskattningsbar person, prop. 2012/13:124, fördragsbrott, mervärdesskattedirektivet, mervärdesskattalag
language
Swedish
id
3808466
date added to LUP
2013-06-10 10:55:29
date last changed
2013-06-10 10:55:29
@misc{3808466,
 abstract   = {Europeiska kommissionen anser att den svenska rätten inte överensstämmer med EU-rätten vad gäller begreppet beskattningsbar person och att det inte är förenligt att inte betrakta ideella föreningars verksamhet som en del av mervärdesskattesystemets såsom det sker i den svenska lagen. Begreppet beskattningsbar person kommer att införas i den svenska lagstiftningen från och med den 1 juli 2013 med anledning av prop. 2012/13:124. Enligt svenska lagstiftning är ideella allmännyttiga föreningar undantagna från skyldighet att betala mervärdesskatt. Ett sådant generellt undantag finns inte i mervärdesskattedirektivet. Med bakgrund i detta förhållande har syftet med denna uppsats varit att utreda ideella idrottsföreningar skyldighet till mervärdesskatt samt att utreda om lagändringen som kommer ske den 1 juli 2013 har någon påverkan på denna skyldighet.
Eftersom ideella idrottsföreningar i regel är undantagna från att betala skatt enligt svensk lagstiftning kan inte staten ålägga dem att betala mervärdesskatt. Att de är skyldiga att betala mervärdesskatt enligt mervärdesskattedirektivet innebär dock att de själva kan åberopa direkt effekt och på så vis bli skatteskyldiga. För att det ska vara möjligt krävs det dock att verksamheten inte faller under några av de undantag från skatteplikt som uppges i direktivet. Vid förvärv av tjänster från utlandet är dock inte undantaget från skattskyldighet i den svenska rätten tillämpligt varpå de är skyldiga att betala mervärdesskatt vid ett sådant förvärv. Det har även varit av intresse att se huruvida undantag från skatteplikt och avdragsrätt kan åberopas enligt principen om direkt effekt. Eftersom den situationen inte har klarlagts ännu går det bara att spekulera kring. Argument mot detta är att det strider mot neutralitetsprincipen och argument för är att medlemsstaterna inte ska vara skyddsvärda i de fall de inte implementerat ett direktiv, EU-rätten ska kunna få genomslag även om den inte implementerats.
Den lagändring som kommer ske 1 juli 2013 då begreppet beskattningsbar person förs in i den svenska lagen inte kommer att ha någon effekt på beskattningen av ideella idrottsföreningar. Enligt propositionen ska någon förändring vid beskattningen av ideella allmännyttiga föreningar inte ske och utredningen i denna uppsats visar på samma sak.},
 author    = {Gustavsson, Linnea},
 keyword   = {ideell förening,idrottsförening,mervärdesskatt,moms,beskattningsbar person,prop. 2012/13:124,fördragsbrott,mervärdesskattedirektivet,mervärdesskattalag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ideella idrottsföreningars skattskyldighet till mervärdesskatt - och vilka förädringar medför prop. 2012/13:124?},
 year     = {2013},
}