Advanced

Oil occurrences in crystalline basement rocks, southern Norway : comparison with deeply weathered basement rocks in southern Sweden

Gunterberg, Linnéa LU (2013) In Dissertations in Geology at Lund University GEOL01 20131
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Ökande oljepriser och en stigande efterfrågan gör idag undersökningar av alternativa petroleumreservoarer extra intressanta. Istället för att borra i den sedimentära berggrunden ges nu möjligheten att granska kristallina berggrundsreservoarer. Den här typen av borrning i kristallin berggrund äger rum på flera platser i världen, exempelvis i Vietnam och Yemen. Det norska företaget Lundin Norway AS har funnit petroleum i vittrade graniter i kärnborrsprover från Utsira höjden, sydvästra Norge. Att utföra borrningar och undersökningar offshore kan vara både dyrt och komplicerat. Granskningar och analoga undersökningar onshore kan därför vara att föredra då de tillför viktig information och bidrar med ökad kunskap för de aktuella områdena.... (More)
Ökande oljepriser och en stigande efterfrågan gör idag undersökningar av alternativa petroleumreservoarer extra intressanta. Istället för att borra i den sedimentära berggrunden ges nu möjligheten att granska kristallina berggrundsreservoarer. Den här typen av borrning i kristallin berggrund äger rum på flera platser i världen, exempelvis i Vietnam och Yemen. Det norska företaget Lundin Norway AS har funnit petroleum i vittrade graniter i kärnborrsprover från Utsira höjden, sydvästra Norge. Att utföra borrningar och undersökningar offshore kan vara både dyrt och komplicerat. Granskningar och analoga undersökningar onshore kan därför vara att föredra då de tillför viktig information och bidrar med ökad kunskap för de aktuella områdena. Berggrunden på Bømlo är nära besläktad med berggrunden på Utsira Höjden. Detta gör den lättåtkomliga ön ett högkvalitativt undersökningsområde. Det vittrade materialet med petroleumfynd från Utsira Höjden gör att även Ivön, sydöstra Sverige, med sin likartade historia i ålder och petrologi blir en viktig nyckellokal för att förstå petroleumförekomster i vittrad berggrund. Naturliga skärningar på Ivön visar skarpa konturer mellan vittrat berg och färskt, ovittrat berg. Denna uppsats tar upp samband och möjligheter till hur petroleum kan påträffas i kristallin berggrund. (Less)
Abstract
Rising oil prices and an increasing global use of fossil fuels make the survey of alternative petroleum reservoirs of great importance. Instead of drilling in regular sedimentary successions, the possibility of investigating reservoirs in crystalline basement is in many places of economic interest. Reservoirs in crystalline basement rock are producing oil in several countries e.g. Vietnam and Yemen, and oil exploration including drillings are made continuously to look for reservoirs in basement rocks in other places. The Norwegian company Lundin Norway AS has found traces of petroleum in weathered granites in drill cores from the Utsira High, southwestern Norway. Drilling and survey offshore can be expensive and difficult while analog... (More)
Rising oil prices and an increasing global use of fossil fuels make the survey of alternative petroleum reservoirs of great importance. Instead of drilling in regular sedimentary successions, the possibility of investigating reservoirs in crystalline basement is in many places of economic interest. Reservoirs in crystalline basement rock are producing oil in several countries e.g. Vietnam and Yemen, and oil exploration including drillings are made continuously to look for reservoirs in basement rocks in other places. The Norwegian company Lundin Norway AS has found traces of petroleum in weathered granites in drill cores from the Utsira High, southwestern Norway. Drilling and survey offshore can be expensive and difficult while analog research onshore could result in significant information and increased knowledge. Bømlo basement is related in age and petrology with the basement of Utsira High. This makes the, easy accessed, onshore island to a high quality survey area. The weathered material with petroleum occurrences from Utsira High makes Ivön, southeastern Sweden, a key locality since the latter area yields several good exposures where the relationships between deep weathered basement and unweathered basement can be studied. This thesis details the development of petroleum occurrences in crystalline basement. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gunterberg, Linnéa LU
supervisor
organization
alternative title
Oljeförekomster i kristallin berggrund, södra Norge : en jämförelse med djupt vittrad berggrund i södra Sverige
course
GEOL01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
deep weathering, petroleum, crystalline basement, saprolite, kristallin berggrund, djupvittring
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
344
language
English
additional info
External supervisor: Mats Andersson, konsulent, Lundin Norway AS, Norge
id
3808530
date added to LUP
2013-06-14 12:54:34
date last changed
2013-06-24 09:04:11
@misc{3808530,
 abstract   = {Rising oil prices and an increasing global use of fossil fuels make the survey of alternative petroleum reservoirs of great importance. Instead of drilling in regular sedimentary successions, the possibility of investigating reservoirs in crystalline basement is in many places of economic interest. Reservoirs in crystalline basement rock are producing oil in several countries e.g. Vietnam and Yemen, and oil exploration including drillings are made continuously to look for reservoirs in basement rocks in other places. The Norwegian company Lundin Norway AS has found traces of petroleum in weathered granites in drill cores from the Utsira High, southwestern Norway. Drilling and survey offshore can be expensive and difficult while analog research onshore could result in significant information and increased knowledge. Bømlo basement is related in age and petrology with the basement of Utsira High. This makes the, easy accessed, onshore island to a high quality survey area. The weathered material with petroleum occurrences from Utsira High makes Ivön, southeastern Sweden, a key locality since the latter area yields several good exposures where the relationships between deep weathered basement and unweathered basement can be studied. This thesis details the development of petroleum occurrences in crystalline basement.},
 author    = {Gunterberg, Linnéa},
 keyword   = {deep weathering,petroleum,crystalline basement,saprolite,kristallin berggrund,djupvittring},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {Oil occurrences in crystalline basement rocks, southern Norway : comparison with deeply weathered basement rocks in southern Sweden},
 year     = {2013},
}