Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Akademiskt proletariat och anställningsbara elever

Kallos, Anna LU (2013) SOCK01 20131
Sociology
Abstract (Swedish)
Efter en omfattande reform år 2009 kom gymnasieskolan att förändras radikalt: en tydligare uppdelning mellan yrkes- och högskoleförberedande program infördes, där de förra inte längre skulle ge allmän behörighet till högskolestudier. Uppsatsens syfte är att analysera politiska motiv i utredningen "Framtidsvägen", vilken föregick reformen, samt dess konsekvenser gällande utbildningens tillgänglighet för olika samhällsgrupper. Jag undersöker även hur uppdelningen mellan praktiska och intellektuella formulerats, med hjälp av bland annat Gramscis hegemonibegrepp. För att uppnå mina syften kontrasterar och granskar jag utredningen mot ett liknande betänkande från år 1935: "Betänkande med undersökningar och förslag i anledning av tillströmningen... (More)
Efter en omfattande reform år 2009 kom gymnasieskolan att förändras radikalt: en tydligare uppdelning mellan yrkes- och högskoleförberedande program infördes, där de förra inte längre skulle ge allmän behörighet till högskolestudier. Uppsatsens syfte är att analysera politiska motiv i utredningen "Framtidsvägen", vilken föregick reformen, samt dess konsekvenser gällande utbildningens tillgänglighet för olika samhällsgrupper. Jag undersöker även hur uppdelningen mellan praktiska och intellektuella formulerats, med hjälp av bland annat Gramscis hegemonibegrepp. För att uppnå mina syften kontrasterar och granskar jag utredningen mot ett liknande betänkande från år 1935: "Betänkande med undersökningar och förslag i anledning av tillströmningen till de intellektuella yrkena". Jag finner att den politik som kommer till uttryck i "Framtidsvägen" kan kategoriseras som nyliberal med konservativa inslag, och handlar om att avleda (eller avlänka) vissa elevgrupper från de akademiska banorna och därigenom reproducera en klassbaserad uppdelning i samhället. Detta framkommer tydligt när utredningen ställs mot det äldre betänkandet, där detta var det uttryckliga syftet. Avlänkningsprocessen legitimeras genom en kategorisering av människor som endera praktiska eller intellektuella. Jag hävdar att sättet på vilket dessa egenskaper framställs innebär en biologisering, men också att uppdelningen fyller hegemoniska syften. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kallos, Anna LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
gymnasiereformer, avlänkningspolitik, nyliberalism, yrkesutbildning, intellektuell
language
Swedish
id
3808755
date added to LUP
2013-08-13 16:21:25
date last changed
2013-08-13 16:21:25
@misc{3808755,
 abstract   = {Efter en omfattande reform år 2009 kom gymnasieskolan att förändras radikalt: en tydligare uppdelning mellan yrkes- och högskoleförberedande program infördes, där de förra inte längre skulle ge allmän behörighet till högskolestudier. Uppsatsens syfte är att analysera politiska motiv i utredningen "Framtidsvägen", vilken föregick reformen, samt dess konsekvenser gällande utbildningens tillgänglighet för olika samhällsgrupper. Jag undersöker även hur uppdelningen mellan praktiska och intellektuella formulerats, med hjälp av bland annat Gramscis hegemonibegrepp. För att uppnå mina syften kontrasterar och granskar jag utredningen mot ett liknande betänkande från år 1935: "Betänkande med undersökningar och förslag i anledning av tillströmningen till de intellektuella yrkena". Jag finner att den politik som kommer till uttryck i "Framtidsvägen" kan kategoriseras som nyliberal med konservativa inslag, och handlar om att avleda (eller avlänka) vissa elevgrupper från de akademiska banorna och därigenom reproducera en klassbaserad uppdelning i samhället. Detta framkommer tydligt när utredningen ställs mot det äldre betänkandet, där detta var det uttryckliga syftet. Avlänkningsprocessen legitimeras genom en kategorisering av människor som endera praktiska eller intellektuella. Jag hävdar att sättet på vilket dessa egenskaper framställs innebär en biologisering, men också att uppdelningen fyller hegemoniska syften.},
 author    = {Kallos, Anna},
 keyword   = {gymnasiereformer,avlänkningspolitik,nyliberalism,yrkesutbildning,intellektuell},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Akademiskt proletariat och anställningsbara elever},
 year     = {2013},
}