Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förstagångsfäders förväntningar och upplevelser av föräldrautbildning Fokusgruppsintervjuer före och efter förlossning

Eriksson, Louise LU and Jarnekrans, Marie LU (2013) SBMM50 20131
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Målet med föräldrautbildning är att tillgodose de blivande föräldrarnas behov av ökade kunskaper om graviditet, förlossning och barns behov. Tidigare forskning visar att det finns en brist på information specifikt riktad till fäder i föräldrautbildning. Syfte: Studien syftar till att belysa förstagångsfäders förväntningar och upplevelser av föräldrautbildning, före och retrospektivt efter förlossning. Metod: Fokusgruppsintervjuer med 10 stycken förstagångsfäder, vid tre tillfällen. Innehållsanalys enligt Burnard användes. Resultat: Fem kategorier framträdde: Föräldrautbildning som en trygghet, förberedelse och viktig kunskapskälla; Föräldrautbildning som en självklarhet och att vara delaktig; Föräldrautbildning som forum för... (More)
Bakgrund: Målet med föräldrautbildning är att tillgodose de blivande föräldrarnas behov av ökade kunskaper om graviditet, förlossning och barns behov. Tidigare forskning visar att det finns en brist på information specifikt riktad till fäder i föräldrautbildning. Syfte: Studien syftar till att belysa förstagångsfäders förväntningar och upplevelser av föräldrautbildning, före och retrospektivt efter förlossning. Metod: Fokusgruppsintervjuer med 10 stycken förstagångsfäder, vid tre tillfällen. Innehållsanalys enligt Burnard användes. Resultat: Fem kategorier framträdde: Föräldrautbildning som en trygghet, förberedelse och viktig kunskapskälla; Föräldrautbildning som en självklarhet och att vara delaktig; Föräldrautbildning som forum för dialog och social samvaro; Klichéartad syn på papparollen, samlivet och en känsla av att stå utanför; Bra och mindre bra pedagogik och organisation i föräldrautbildning. Slutsats: Fäderna i studien uttryckte att de fick viss förberedelse inför förlossning samt föräldraskap. Dock ansågs utbildningen vara otillräcklig som enda kunskapskälla. Fäderna önskade att föräldrautbildningen kunde göras mer tillgänglig för dem. Förhoppningen med studien är att fädernas förmedlade tankar kan bidra till ett fortsatt förbättringsarbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Louise LU and Jarnekrans, Marie LU
supervisor
organization
course
SBMM50 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Förstagångsfäder, Förväntningar, Föräldrautbildning, Upplevelser
language
Swedish
id
3809213
date added to LUP
2013-06-09 21:23:29
date last changed
2015-12-14 13:21:30
@misc{3809213,
 abstract   = {Bakgrund: Målet med föräldrautbildning är att tillgodose de blivande föräldrarnas behov av ökade kunskaper om graviditet, förlossning och barns behov. Tidigare forskning visar att det finns en brist på information specifikt riktad till fäder i föräldrautbildning. Syfte: Studien syftar till att belysa förstagångsfäders förväntningar och upplevelser av föräldrautbildning, före och retrospektivt efter förlossning. Metod: Fokusgruppsintervjuer med 10 stycken förstagångsfäder, vid tre tillfällen. Innehållsanalys enligt Burnard användes. Resultat: Fem kategorier framträdde: Föräldrautbildning som en trygghet, förberedelse och viktig kunskapskälla; Föräldrautbildning som en självklarhet och att vara delaktig; Föräldrautbildning som forum för dialog och social samvaro; Klichéartad syn på papparollen, samlivet och en känsla av att stå utanför; Bra och mindre bra pedagogik och organisation i föräldrautbildning. Slutsats: Fäderna i studien uttryckte att de fick viss förberedelse inför förlossning samt föräldraskap. Dock ansågs utbildningen vara otillräcklig som enda kunskapskälla. Fäderna önskade att föräldrautbildningen kunde göras mer tillgänglig för dem. Förhoppningen med studien är att fädernas förmedlade tankar kan bidra till ett fortsatt förbättringsarbete.},
 author    = {Eriksson, Louise and Jarnekrans, Marie},
 keyword   = {Förstagångsfäder,Förväntningar,Föräldrautbildning,Upplevelser},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förstagångsfäders förväntningar och upplevelser av föräldrautbildning Fokusgruppsintervjuer före och efter förlossning},
 year     = {2013},
}