Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ungdomars kunskaper, attityder och beteenden gällande sexuellt överförbara infektioner

Sandell, Jonna LU and Pedersen, Cama (2013) SBMM50 20131
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Enligt Smittskyddsinstitutets rapport (2012) har antalet fall av sexuellt överförbara infektioner (STI) ökat hos unga män och kvinnor i Sverige. Trots riskerna med STI väljer unga män och kvinnor att skydda sig med kondom i mindre utsträckning (Herlitz, 2009).
Syftet med studien var att undersöka ungdomars kunskaper, attityder och beteenden gällande STI i en mellanstor stad i Sverige.
Metoden för undersökningen var av kvantitativ ansats och genomfördes som en empirisk enkätstudie. Unga män och kvinnor i åldern 18 år och uppåt, som gick sitt tredje år på gymnasiet inbjöds att delta i en enkätstudie.
Resultatet visade att över hälften av alla respondenter skattade att de levde med någon risk att drabbas av Klamydia vilket var den... (More)
Enligt Smittskyddsinstitutets rapport (2012) har antalet fall av sexuellt överförbara infektioner (STI) ökat hos unga män och kvinnor i Sverige. Trots riskerna med STI väljer unga män och kvinnor att skydda sig med kondom i mindre utsträckning (Herlitz, 2009).
Syftet med studien var att undersöka ungdomars kunskaper, attityder och beteenden gällande STI i en mellanstor stad i Sverige.
Metoden för undersökningen var av kvantitativ ansats och genomfördes som en empirisk enkätstudie. Unga män och kvinnor i åldern 18 år och uppåt, som gick sitt tredje år på gymnasiet inbjöds att delta i en enkätstudie.
Resultatet visade att över hälften av alla respondenter skattade att de levde med någon risk att drabbas av Klamydia vilket var den vanligaste STI som respondenterna kommit i kontakt med. Strax över hälften av kvinnorna i studien ville använda kondom, medan endast ett fåtal av männen önskade det. Trots att respondenterna ansåg sig ha fått goda kunskaper från skolundervisningen för att kunna ta hand om sin sexuella hälsa, drar författarna slutsatsen att respondenternas sexuella riskbeteende kan leda till att fler av ungdomarna drabbas av en STI.
Författarna anser att samhället behöver satsa mer på samarbetet mellan olika instanser för att nå ut till ungdomar för att minska det ökade sexuella riskbeteendet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandell, Jonna LU and Pedersen, Cama
supervisor
organization
course
SBMM50 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Sexuellt överförbara infektioner, ungdomar, kunskap, attityder, beteenden, enkät
language
Swedish
id
3809268
date added to LUP
2013-06-10 09:59:03
date last changed
2015-12-14 13:21:30
@misc{3809268,
 abstract   = {Enligt Smittskyddsinstitutets rapport (2012) har antalet fall av sexuellt överförbara infektioner (STI) ökat hos unga män och kvinnor i Sverige. Trots riskerna med STI väljer unga män och kvinnor att skydda sig med kondom i mindre utsträckning (Herlitz, 2009).
Syftet med studien var att undersöka ungdomars kunskaper, attityder och beteenden gällande STI i en mellanstor stad i Sverige. 
Metoden för undersökningen var av kvantitativ ansats och genomfördes som en empirisk enkätstudie. Unga män och kvinnor i åldern 18 år och uppåt, som gick sitt tredje år på gymnasiet inbjöds att delta i en enkätstudie. 
Resultatet visade att över hälften av alla respondenter skattade att de levde med någon risk att drabbas av Klamydia vilket var den vanligaste STI som respondenterna kommit i kontakt med. Strax över hälften av kvinnorna i studien ville använda kondom, medan endast ett fåtal av männen önskade det. Trots att respondenterna ansåg sig ha fått goda kunskaper från skolundervisningen för att kunna ta hand om sin sexuella hälsa, drar författarna slutsatsen att respondenternas sexuella riskbeteende kan leda till att fler av ungdomarna drabbas av en STI. 
Författarna anser att samhället behöver satsa mer på samarbetet mellan olika instanser för att nå ut till ungdomar för att minska det ökade sexuella riskbeteendet.},
 author    = {Sandell, Jonna and Pedersen, Cama},
 keyword   = {Sexuellt överförbara infektioner,ungdomar,kunskap,attityder,beteenden,enkät},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ungdomars kunskaper, attityder och beteenden gällande sexuellt överförbara infektioner},
 year     = {2013},
}