Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tiden är en illusion

Pålsson, Mats LU (2013) LIVK10 20131
Comparative Literature
Abstract (Swedish)
Flann O´Briens The Third Policeman är skriven 1940 men publicerades 1967, efter författarens död. Några av de narrativa grepp som används i berättelsen undersöks. Tidsordningen i berättelsen jämförs med tidsordningen i den berättade storyn med utgångspunkt från teori i Gérard Genettes Narrative Discourse-An Essay in Method. Den totala tidens varaktighet (duration) i berättelsen jämförs med den totala tiden i den berättade storyn utifrån Seymour Chatmans Story and Discourse: Narrative structure in Fiction and Film. Den idémässiga bakgrunden till den fiktive filosofen/vetenskapsmannen de Selby och hans tankevärld diskuteras, liksom hur detta kopplas samman med storyn. Berättelsens plats i en tradition av irländska berättelser med... (More)
Flann O´Briens The Third Policeman är skriven 1940 men publicerades 1967, efter författarens död. Några av de narrativa grepp som används i berättelsen undersöks. Tidsordningen i berättelsen jämförs med tidsordningen i den berättade storyn med utgångspunkt från teori i Gérard Genettes Narrative Discourse-An Essay in Method. Den totala tidens varaktighet (duration) i berättelsen jämförs med den totala tiden i den berättade storyn utifrån Seymour Chatmans Story and Discourse: Narrative structure in Fiction and Film. Den idémässiga bakgrunden till den fiktive filosofen/vetenskapsmannen de Selby och hans tankevärld diskuteras, liksom hur detta kopplas samman med storyn. Berättelsens plats i en tradition av irländska berättelser med komiska/humoristiska inslag kommenteras.
Tidsordningen och tidens varaktighet hör samman med berättelsens form. Även berättelsens innehåll och idévärld har anknytning till begreppet tid. Den gängse uppfattningen om tid betraktas som en illusion, och om man frigör sig från detta synsätt kan man som i berättelsen utvidga sin verklighet till "andra världar". Tiden har betydelse både för berättelsens form och för det tankemässiga innehållet och de samspelar till en enhet.
Berättelsen har en cirkulär struktur genom att tiden beskrivs som cyklisk, händelser upprepas och kan sannolikt fortsätta att upprepas i all oändlighet. Det cirkulära motivet förstärks via formen, när text upprepas i berättelsen.
Ordvitsar och satir bidrar till att ge berättelsen en speciell irländsk prägel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pålsson, Mats LU
supervisor
organization
alternative title
En undersökning av narrativa grepp i Flann O`Briens The Third Policeman
course
LIVK10 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Flann O´Brien, The Third Policeman, narratologi, Gèrard Genette, Seymour Chatman, De Selby, cyklisk tid, cirkulär struktur
language
Swedish
id
3809366
date added to LUP
2013-06-25 15:19:38
date last changed
2013-06-25 15:19:38
@misc{3809366,
 abstract   = {Flann O´Briens The Third Policeman är skriven 1940 men publicerades 1967, efter författarens död. Några av de narrativa grepp som används i berättelsen undersöks. Tidsordningen i berättelsen jämförs med tidsordningen i den berättade storyn med utgångspunkt från teori i Gérard Genettes Narrative Discourse-An Essay in Method. Den totala tidens varaktighet (duration) i berättelsen jämförs med den totala tiden i den berättade storyn utifrån Seymour Chatmans Story and Discourse: Narrative structure in Fiction and Film. Den idémässiga bakgrunden till den fiktive filosofen/vetenskapsmannen de Selby och hans tankevärld diskuteras, liksom hur detta kopplas samman med storyn. Berättelsens plats i en tradition av irländska berättelser med komiska/humoristiska inslag kommenteras.
 Tidsordningen och tidens varaktighet hör samman med berättelsens form. Även berättelsens innehåll och idévärld har anknytning till begreppet tid. Den gängse uppfattningen om tid betraktas som en illusion, och om man frigör sig från detta synsätt kan man som i berättelsen utvidga sin verklighet till "andra världar". Tiden har betydelse både för berättelsens form och för det tankemässiga innehållet och de samspelar till en enhet.
 Berättelsen har en cirkulär struktur genom att tiden beskrivs som cyklisk, händelser upprepas och kan sannolikt fortsätta att upprepas i all oändlighet. Det cirkulära motivet förstärks via formen, när text upprepas i berättelsen.
Ordvitsar och satir bidrar till att ge berättelsen en speciell irländsk prägel.},
 author    = {Pålsson, Mats},
 keyword   = {Flann O´Brien,The Third Policeman,narratologi,Gèrard Genette,Seymour Chatman,De Selby,cyklisk tid,cirkulär struktur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tiden är en illusion},
 year     = {2013},
}