Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lärares och lärarstudenters tankar och attityder kring stamning

Gustafsson, Emma LU and Hilborn, Jenny LU (2013) LOGM81 20131
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien har varit att undersöka tankar och attityder kring stamning hos lärare och
lärarstudenter, samt att jämföra likheter och skillnader mellan grupperna. Avsikten med
studien har även varit att erhålla en uppfattning om hur elever som stammar kan bemötas av
lärare i skolan. Detta undersöktes med hjälp av kvalitativa intervjuer. Materialet bearbetades
och analyserades sedan med tematisk analysmetod. Sammanlagt deltog tio personer i studien,
varav fem lärare och fem lärarstudenter. Resultatet visar att deltagarna anser att lärare har en
viktig roll för elever som stammar samt att de kan påverka stamning och självkänsla hos en
elev. Det framkom även att deltagarna inte fått någon utbildning om stamning under sin
... (More)
Syftet med studien har varit att undersöka tankar och attityder kring stamning hos lärare och
lärarstudenter, samt att jämföra likheter och skillnader mellan grupperna. Avsikten med
studien har även varit att erhålla en uppfattning om hur elever som stammar kan bemötas av
lärare i skolan. Detta undersöktes med hjälp av kvalitativa intervjuer. Materialet bearbetades
och analyserades sedan med tematisk analysmetod. Sammanlagt deltog tio personer i studien,
varav fem lärare och fem lärarstudenter. Resultatet visar att deltagarna anser att lärare har en
viktig roll för elever som stammar samt att de kan påverka stamning och självkänsla hos en
elev. Det framkom även att deltagarna inte fått någon utbildning om stamning under sin
lärarutbildning. Den största skillnaden mellan grupperna var att lärarna i större utsträckning
trodde att stamning orsakas av en psykisk faktor. Bristen på kunskap innebär att det finns en
osäkerhet om hur man som lärare identifierar och bäst bemöter en elev som stammar. Flera av
deltagarna önskar att de hade mer kunskap om stamning. Det vore fördelaktigt om logopeder
var verksamma i skolan, eftersom det skulle underlätta ett samarbete med läraren. Båda
yrkeskategorier spelar en viktig roll för elever med behov av stamningsterapi. Logopeder
borde även undervisa på lärarutbildningen. Lärares kunskap om stamning och andra
logopediska områden, som är av betydelse i skolan, hade då ökat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Emma LU and Hilborn, Jenny LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Stamning, lärare, lärarstudenter, skola, tankar, kunskap
language
Swedish
id
3809687
date added to LUP
2013-06-10 15:57:11
date last changed
2013-06-10 15:57:11
@misc{3809687,
 abstract   = {Syftet med studien har varit att undersöka tankar och attityder kring stamning hos lärare och
lärarstudenter, samt att jämföra likheter och skillnader mellan grupperna. Avsikten med
studien har även varit att erhålla en uppfattning om hur elever som stammar kan bemötas av
lärare i skolan. Detta undersöktes med hjälp av kvalitativa intervjuer. Materialet bearbetades
och analyserades sedan med tematisk analysmetod. Sammanlagt deltog tio personer i studien,
varav fem lärare och fem lärarstudenter. Resultatet visar att deltagarna anser att lärare har en
viktig roll för elever som stammar samt att de kan påverka stamning och självkänsla hos en
elev. Det framkom även att deltagarna inte fått någon utbildning om stamning under sin
lärarutbildning. Den största skillnaden mellan grupperna var att lärarna i större utsträckning
trodde att stamning orsakas av en psykisk faktor. Bristen på kunskap innebär att det finns en
osäkerhet om hur man som lärare identifierar och bäst bemöter en elev som stammar. Flera av
deltagarna önskar att de hade mer kunskap om stamning. Det vore fördelaktigt om logopeder
var verksamma i skolan, eftersom det skulle underlätta ett samarbete med läraren. Båda
yrkeskategorier spelar en viktig roll för elever med behov av stamningsterapi. Logopeder
borde även undervisa på lärarutbildningen. Lärares kunskap om stamning och andra
logopediska områden, som är av betydelse i skolan, hade då ökat.},
 author    = {Gustafsson, Emma and Hilborn, Jenny},
 keyword   = {Stamning,lärare,lärarstudenter,skola,tankar,kunskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lärares och lärarstudenters tankar och attityder kring stamning},
 year     = {2013},
}