Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lexikal förmåga hos en- och flerspråkiga barn Sambandet mellan lexikal variation, ordmobilisering och nonordsrepetition

Kjellberg, Linn LU and Melin, Sara LU (2013) LOGM81 20131
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka den lexikala förmågan hos en- och flerspråkiga
(svensk-arabiska) barn med typisk språkutveckling. Studien utfördes genom att
undersöka ordmobilisering och förmågan att repetera nonord på både svenska och
arabiska samt lexikal variation i samtal på svenska.
I uppsatsen ingick samtalsdata och testresultat från totalt 64 barn, varav 34 enspråkiga
och 30 flerspråkiga. Barnen befann sig i åldersspannet 6-9 år. De inspelade samtalen,
som skedde med känd vuxen transkriberades och analyserades vad gäller TTR (typetoken
ratio). En jämförelse av samtalsmått och testresultat gjordes på gruppnivå. I den
flerspråkiga gruppen gjordes även en jämförelse mellan språken (arabiska och
svenska). Slutligen... (More)
Syftet med studien var att undersöka den lexikala förmågan hos en- och flerspråkiga
(svensk-arabiska) barn med typisk språkutveckling. Studien utfördes genom att
undersöka ordmobilisering och förmågan att repetera nonord på både svenska och
arabiska samt lexikal variation i samtal på svenska.
I uppsatsen ingick samtalsdata och testresultat från totalt 64 barn, varav 34 enspråkiga
och 30 flerspråkiga. Barnen befann sig i åldersspannet 6-9 år. De inspelade samtalen,
som skedde med känd vuxen transkriberades och analyserades vad gäller TTR (typetoken
ratio). En jämförelse av samtalsmått och testresultat gjordes på gruppnivå. I den
flerspråkiga gruppen gjordes även en jämförelse mellan språken (arabiska och
svenska). Slutligen utfördes en regressionsanalys för att utreda om testresultaten
kunde förklara barnens prestation i samtal.
Resultatet visade att grupperna presterade likvärdigt på TTR och Repetition av
nonord. Däremot skilde sig grupperna signifikant åt på Ordflöde, där den enspråkiga
gruppen hade ett högre medelvärde. Den flerspråkiga gruppen uppvisade vid
nonordsrepetition ett signifikant bättre resultat på arabiska än på svenska. I Ordflöde
framkom emellertid en bättre prestation på svenska. I regressionsanalysen för den
enspråkiga gruppen kunde variablerna (ålder, Repetition av nonord och Ordflöde) inte
ge någon förklaring till den lexikala variationen i samtal (TTR). Däremot gav
variablerna Arabiska non-ord och Ordflöde på arabiska unika bidrag till TTR på
svenska för den flerspråkiga gruppen. Ordrikedomen hos samtalspartnern påverkade
inte barnens lexikala variation i samtal.
Utifrån resultaten drar vi slutsatsen att TTR förefaller vara ett reliabelt mått på lexikal
variation för både en- och flerspråkiga barn. Även Repetition av nonord verkar ge en
rättvis bild för de båda grupperna. Ordflöde skiljer grupperna åt och det är därför
tveksamt om det är ett tillförlitligt test att mäta lexikal förmåga hos flerspråkiga barn.
Den arabiska testdatans förklaring av samtal på svenska bekräftar tidigare forskning
om att modersmålet stärker andraspråket. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kjellberg, Linn LU and Melin, Sara LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
flerspråkiga, TTR, ordflöde, nonord, lexikal förmåga.
language
Swedish
id
3809713
date added to LUP
2013-06-10 16:19:07
date last changed
2013-06-10 16:19:07
@misc{3809713,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka den lexikala förmågan hos en- och flerspråkiga
(svensk-arabiska) barn med typisk språkutveckling. Studien utfördes genom att
undersöka ordmobilisering och förmågan att repetera nonord på både svenska och
arabiska samt lexikal variation i samtal på svenska.
I uppsatsen ingick samtalsdata och testresultat från totalt 64 barn, varav 34 enspråkiga
och 30 flerspråkiga. Barnen befann sig i åldersspannet 6-9 år. De inspelade samtalen,
som skedde med känd vuxen transkriberades och analyserades vad gäller TTR (typetoken
ratio). En jämförelse av samtalsmått och testresultat gjordes på gruppnivå. I den
flerspråkiga gruppen gjordes även en jämförelse mellan språken (arabiska och
svenska). Slutligen utfördes en regressionsanalys för att utreda om testresultaten
kunde förklara barnens prestation i samtal.
Resultatet visade att grupperna presterade likvärdigt på TTR och Repetition av
nonord. Däremot skilde sig grupperna signifikant åt på Ordflöde, där den enspråkiga
gruppen hade ett högre medelvärde. Den flerspråkiga gruppen uppvisade vid
nonordsrepetition ett signifikant bättre resultat på arabiska än på svenska. I Ordflöde
framkom emellertid en bättre prestation på svenska. I regressionsanalysen för den
enspråkiga gruppen kunde variablerna (ålder, Repetition av nonord och Ordflöde) inte
ge någon förklaring till den lexikala variationen i samtal (TTR). Däremot gav
variablerna Arabiska non-ord och Ordflöde på arabiska unika bidrag till TTR på
svenska för den flerspråkiga gruppen. Ordrikedomen hos samtalspartnern påverkade
inte barnens lexikala variation i samtal.
Utifrån resultaten drar vi slutsatsen att TTR förefaller vara ett reliabelt mått på lexikal
variation för både en- och flerspråkiga barn. Även Repetition av nonord verkar ge en
rättvis bild för de båda grupperna. Ordflöde skiljer grupperna åt och det är därför
tveksamt om det är ett tillförlitligt test att mäta lexikal förmåga hos flerspråkiga barn.
Den arabiska testdatans förklaring av samtal på svenska bekräftar tidigare forskning
om att modersmålet stärker andraspråket.},
 author    = {Kjellberg, Linn and Melin, Sara},
 keyword   = {flerspråkiga,TTR,ordflöde,nonord,lexikal förmåga.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lexikal förmåga hos en- och flerspråkiga barn Sambandet mellan lexikal variation, ordmobilisering och nonordsrepetition},
 year     = {2013},
}