Advanced

Beteendeförändringsstadier hos individer som väljer att delta i samt fallerar internetbaserad hörselscreening. – En jämförelse av tre självskattningsformulär.

Ingo, Elisabeth and Volt, Elicia (2013) AUD414 20131
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Bakgrund: En obehandlad hörselnedsättning kan skapa följdproblem så som försämrad livskvalité och depression. Individen genomgår en process mot att acceptera sin hörselnedsättning och det tar i snitt 10 år innan individen inser sitt problem och att han/hon behöver söka hjälp. Internetbaserad hörselscreening är ett enkelt sätt att nå ut till många individer med hörselnedsättning och få dem uppmärksamma på sina hörselproblem för att kunna söka hjälp tidigare. Staging algorithm, URICA och Linjen är tre självskattningsformulär som används för att skatta var i denna beteendeförändringsprocess mot acceptans av sin hörselnedsättning en individ befinner sig. För att kunna individanpassa rehabiliteringen behöver audionomen veta var i... (More)
Bakgrund: En obehandlad hörselnedsättning kan skapa följdproblem så som försämrad livskvalité och depression. Individen genomgår en process mot att acceptera sin hörselnedsättning och det tar i snitt 10 år innan individen inser sitt problem och att han/hon behöver söka hjälp. Internetbaserad hörselscreening är ett enkelt sätt att nå ut till många individer med hörselnedsättning och få dem uppmärksamma på sina hörselproblem för att kunna söka hjälp tidigare. Staging algorithm, URICA och Linjen är tre självskattningsformulär som används för att skatta var i denna beteendeförändringsprocess mot acceptans av sin hörselnedsättning en individ befinner sig. För att kunna individanpassa rehabiliteringen behöver audionomen veta var i beteendeförändringsprocessen individen befinner sig.
Syfte: Vår studie har som syfte att undersöka vilket beteendeförändringastadium de forskningspersoner som fallerat en internetbaserad hörselscreening befinner sig i. Syftet är vidare att se om de enklare och snabbare självskattningsformulären Staging algorithm och Linjen kan ersätta URICA för att uppskatta var i beteendeförändringsprocessen mot acceptans och hjälpsökande våra deltagare befinner sig i samt om självskattningsformulärens inbördes ordning påverkar hur deltagarna svarar.
Metod: Vår studie består av 224 deltagare som fallerat en internetbaserad hörselscreening via horselscreening.se, uppfyllt våra inkluderingskrav samt valt att delta i vår studie. Deltagarna fick fylla i ett sammansatt frågeformulär via Internet bestående av de tre självskattningsformulären. Två versioner med olika ordningsföljd på självskattningsformulären användes för att se om det påverkade hur deltagarna svarade.
Resultat: Självskattningsformulärens ordning visade sig inte påverka resultatet. URICA och Staging algorithm korrelerade med varandra och de båda korrelerade även med Linjen.
Slutsats: Baserat på våra resultat anser vi att Staging algorithm bör kunna ersätta URICA i kliniken och med fördel i kombination med Linjen. Vidare studier behövs för att undersöka om det är en effektiv kombination som kan implementeras och vara till god hjälp för kliniken och underlätta individanpassad rehabilitering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ingo, Elisabeth and Volt, Elicia
supervisor
organization
course
AUD414 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
hörselscreening, hörselrehabilitering, Stages of change, URICA, Staging algorithm, Linjen
language
Swedish
id
3809720
date added to LUP
2013-06-10 16:25:43
date last changed
2013-06-10 16:25:43
@misc{3809720,
 abstract   = {Bakgrund: En obehandlad hörselnedsättning kan skapa följdproblem så som försämrad livskvalité och depression. Individen genomgår en process mot att acceptera sin hörselnedsättning och det tar i snitt 10 år innan individen inser sitt problem och att han/hon behöver söka hjälp. Internetbaserad hörselscreening är ett enkelt sätt att nå ut till många individer med hörselnedsättning och få dem uppmärksamma på sina hörselproblem för att kunna söka hjälp tidigare. Staging algorithm, URICA och Linjen är tre självskattningsformulär som används för att skatta var i denna beteendeförändringsprocess mot acceptans av sin hörselnedsättning en individ befinner sig. För att kunna individanpassa rehabiliteringen behöver audionomen veta var i beteendeförändringsprocessen individen befinner sig.
Syfte: Vår studie har som syfte att undersöka vilket beteendeförändringastadium de forskningspersoner som fallerat en internetbaserad hörselscreening befinner sig i. Syftet är vidare att se om de enklare och snabbare självskattningsformulären Staging algorithm och Linjen kan ersätta URICA för att uppskatta var i beteendeförändringsprocessen mot acceptans och hjälpsökande våra deltagare befinner sig i samt om självskattningsformulärens inbördes ordning påverkar hur deltagarna svarar.
Metod: Vår studie består av 224 deltagare som fallerat en internetbaserad hörselscreening via horselscreening.se, uppfyllt våra inkluderingskrav samt valt att delta i vår studie. Deltagarna fick fylla i ett sammansatt frågeformulär via Internet bestående av de tre självskattningsformulären. Två versioner med olika ordningsföljd på självskattningsformulären användes för att se om det påverkade hur deltagarna svarade.
Resultat: Självskattningsformulärens ordning visade sig inte påverka resultatet. URICA och Staging algorithm korrelerade med varandra och de båda korrelerade även med Linjen.
Slutsats: Baserat på våra resultat anser vi att Staging algorithm bör kunna ersätta URICA i kliniken och med fördel i kombination med Linjen. Vidare studier behövs för att undersöka om det är en effektiv kombination som kan implementeras och vara till god hjälp för kliniken och underlätta individanpassad rehabilitering.},
 author    = {Ingo, Elisabeth and Volt, Elicia},
 keyword   = {hörselscreening,hörselrehabilitering,Stages of change,URICA,Staging algorithm,Linjen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beteendeförändringsstadier hos individer som väljer att delta i samt fallerar internetbaserad hörselscreening. – En jämförelse av tre självskattningsformulär.},
 year     = {2013},
}