Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Föräldrars attityder till amning den första tiden post partum

Andersson, Christina LU and Johansson, Lotta (2013) SBMM50 20131
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Amningsfrekvensen i Sverige och övriga västvärlden har under flera år varit sjunkande. Den nedåtgående trenden kan delvis bero på förändrade attityder till amning. Syftet med studien var att mäta föräldrars attityder till amning dagarna efter förlossningen, med målet att nå en högre förståelse för vilka variabler som påverkar dessa attityder. Detta är en tvärsnittsstudie baserad på Iowa Infant Feeding Attitude Scale (IIFAS). Studien genomfördes på två postnatala avdelningar i Skåne, Sverige. Svarsfrekvensen i studien var låg, totalt besvarades 119 enkäter. Resultatet visade att en stor andel av deltagarna hade en neutral attityd till amning. Inga skillnader i attityd fanns utifrån kön, ålder, utbildningsnivå, eller om de blivit föräldrar... (More)
Amningsfrekvensen i Sverige och övriga västvärlden har under flera år varit sjunkande. Den nedåtgående trenden kan delvis bero på förändrade attityder till amning. Syftet med studien var att mäta föräldrars attityder till amning dagarna efter förlossningen, med målet att nå en högre förståelse för vilka variabler som påverkar dessa attityder. Detta är en tvärsnittsstudie baserad på Iowa Infant Feeding Attitude Scale (IIFAS). Studien genomfördes på två postnatala avdelningar i Skåne, Sverige. Svarsfrekvensen i studien var låg, totalt besvarades 119 enkäter. Resultatet visade att en stor andel av deltagarna hade en neutral attityd till amning. Inga skillnader i attityd fanns utifrån kön, ålder, utbildningsnivå, eller om de blivit föräldrar för förstagången eller ej. De respondenter som uppgav att de planerade att amma sitt barn hade signifikant högre poäng på IIFAS än de som planerade att flaskmata. Samband fanns mellan högt skattad upplevelse av tidigare amningserfarenhet och höga poäng på IIFAS. Studiens resultat bör tolkas med försiktighet på grund av den låga svarsfrekvensen. En neutral attityd till amning kan innebära ambivalent inställning till amning och dåliga kunskaper om bröstmjölkens hälsoeffekter. Mer information om amningens och bröstmjölkens hälsoeffekter behövs tidigt i livet när attityder och kunskap utvecklas. Mer forskning behövs om varför kvinnor slutar amma innan WHO´s remommenderade sex månader. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Christina LU and Johansson, Lotta
supervisor
organization
course
SBMM50 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
3809842
date added to LUP
2013-06-10 21:21:29
date last changed
2015-12-14 13:21:30
@misc{3809842,
 abstract   = {Amningsfrekvensen i Sverige och övriga västvärlden har under flera år varit sjunkande. Den nedåtgående trenden kan delvis bero på förändrade attityder till amning. Syftet med studien var att mäta föräldrars attityder till amning dagarna efter förlossningen, med målet att nå en högre förståelse för vilka variabler som påverkar dessa attityder. Detta är en tvärsnittsstudie baserad på Iowa Infant Feeding Attitude Scale (IIFAS). Studien genomfördes på två postnatala avdelningar i Skåne, Sverige. Svarsfrekvensen i studien var låg, totalt besvarades 119 enkäter. Resultatet visade att en stor andel av deltagarna hade en neutral attityd till amning. Inga skillnader i attityd fanns utifrån kön, ålder, utbildningsnivå, eller om de blivit föräldrar för förstagången eller ej. De respondenter som uppgav att de planerade att amma sitt barn hade signifikant högre poäng på IIFAS än de som planerade att flaskmata. Samband fanns mellan högt skattad upplevelse av tidigare amningserfarenhet och höga poäng på IIFAS. Studiens resultat bör tolkas med försiktighet på grund av den låga svarsfrekvensen. En neutral attityd till amning kan innebära ambivalent inställning till amning och dåliga kunskaper om bröstmjölkens hälsoeffekter. Mer information om amningens och bröstmjölkens hälsoeffekter behövs tidigt i livet när attityder och kunskap utvecklas. Mer forskning behövs om varför kvinnor slutar amma innan WHO´s remommenderade sex månader.},
 author    = {Andersson, Christina and Johansson, Lotta},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Föräldrars attityder till amning den första tiden post partum},
 year     = {2013},
}