Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Anestesi-, operations-, och postoperativa sjuksköterskors upplevelser kring överrapportering till den postoperativa avdelningen

Jönsson, Emma LU and Olsson, Emma (2013) ANSM50 20131
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Varje år drabbas patienter i Sverige av vårdskador i samband med operation och andra invasiva åtgärder. Den vanligaste orsaken till vårdskador i Sverige beror på bristfällig kommunikation och risken för att utsätta patienten för vårdskada ökar på grund av misstag i kommunikationen vid överrapporteringar mellan vårdpersonal. Studiens syfte var att undersöka hur anestesi-, operations- och postoperativa sjuksköterskor upplever överrapportering mellan operations- och postoperativa avdelningen. Författarna intervjuade 15 specialistsjuksköterskor på en operationsavdelning i södra Sverige. Resultatet tolkades enligt kvalitativ manifest innehållsanalys. Informanterna beskrev när överrapporteringen upplevdes som bra och när det inte fungerade som... (More)
Varje år drabbas patienter i Sverige av vårdskador i samband med operation och andra invasiva åtgärder. Den vanligaste orsaken till vårdskador i Sverige beror på bristfällig kommunikation och risken för att utsätta patienten för vårdskada ökar på grund av misstag i kommunikationen vid överrapporteringar mellan vårdpersonal. Studiens syfte var att undersöka hur anestesi-, operations- och postoperativa sjuksköterskor upplever överrapportering mellan operations- och postoperativa avdelningen. Författarna intervjuade 15 specialistsjuksköterskor på en operationsavdelning i södra Sverige. Resultatet tolkades enligt kvalitativ manifest innehållsanalys. Informanterna beskrev när överrapporteringen upplevdes som bra och när det inte fungerade som det skulle kunde det bland annat bero på bristande förståelse, sviktande engagemang och otydliga rutiner. Det framkom även att de ville utveckla överrapporteringen vilket yttrade sig i en önskan om ökat samarbete över yrkesgränserna, förbättrade rutiner, utökad dokumentation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Emma LU and Olsson, Emma
supervisor
organization
course
ANSM50 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Överrapportering, Kommunikation, Patientsäkerhet, Engagemang, Förståelse, Anestesisjuksköterska, Operationssjuksköterska, Postoperativsjuksköterska.
language
Swedish
id
3809964
date added to LUP
2013-06-14 11:14:01
date last changed
2015-12-14 13:21:30
@misc{3809964,
 abstract   = {Varje år drabbas patienter i Sverige av vårdskador i samband med operation och andra invasiva åtgärder. Den vanligaste orsaken till vårdskador i Sverige beror på bristfällig kommunikation och risken för att utsätta patienten för vårdskada ökar på grund av misstag i kommunikationen vid överrapporteringar mellan vårdpersonal. Studiens syfte var att undersöka hur anestesi-, operations- och postoperativa sjuksköterskor upplever överrapportering mellan operations- och postoperativa avdelningen. Författarna intervjuade 15 specialistsjuksköterskor på en operationsavdelning i södra Sverige. Resultatet tolkades enligt kvalitativ manifest innehållsanalys. Informanterna beskrev när överrapporteringen upplevdes som bra och när det inte fungerade som det skulle kunde det bland annat bero på bristande förståelse, sviktande engagemang och otydliga rutiner. Det framkom även att de ville utveckla överrapporteringen vilket yttrade sig i en önskan om ökat samarbete över yrkesgränserna, förbättrade rutiner, utökad dokumentation.},
 author    = {Jönsson, Emma and Olsson, Emma},
 keyword   = {Överrapportering,Kommunikation,Patientsäkerhet,Engagemang,Förståelse,Anestesisjuksköterska,Operationssjuksköterska,Postoperativsjuksköterska.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anestesi-, operations-, och postoperativa sjuksköterskors upplevelser kring överrapportering till den postoperativa avdelningen},
 year     = {2013},
}