Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Här är här och där är där, barnmorskors upplevelser av att arbeta i låginkomstländer

Olsson, Susanna LU and Bergman, Ylva LU (2013) SBMM50 20131
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Här är här och där är där
- Svenska barnmorskors upplevelser av att arbeta i låginkomstländer
Författare: Ylva Bergman & Susanna Olsson
Handledare: Margaretha Danerek
Magisteruppsats
Våren 2013
Abstrakt
Syftet var att belysa barnmorskors upplevelser av att arbeta i låginkomstländer. En kvalitativ metod användes och materialet analyserades med innehållsanalys. Tolv barnmorskor med svensk barnmorskeutbildning intervjuades. Intervjuerna transkriberades i sin helhet. Analysen resulterade i fyra kategorier: Att möta kvinnor i en annan verklighet, Att förhålla sig till nya förutsättningar, Motivation och strategier och Utbyte av kunskap och en möjlighet till förändring, med respektive underkategorier. Situationen var ansträngd, ofta med... (More)
Här är här och där är där
- Svenska barnmorskors upplevelser av att arbeta i låginkomstländer
Författare: Ylva Bergman & Susanna Olsson
Handledare: Margaretha Danerek
Magisteruppsats
Våren 2013
Abstrakt
Syftet var att belysa barnmorskors upplevelser av att arbeta i låginkomstländer. En kvalitativ metod användes och materialet analyserades med innehållsanalys. Tolv barnmorskor med svensk barnmorskeutbildning intervjuades. Intervjuerna transkriberades i sin helhet. Analysen resulterade i fyra kategorier: Att möta kvinnor i en annan verklighet, Att förhålla sig till nya förutsättningar, Motivation och strategier och Utbyte av kunskap och en möjlighet till förändring, med respektive underkategorier. Situationen var ansträngd, ofta med brist på personal och resurser. Detta medförde ett utökat ansvar och att barnmorskan såg som sin främsta uppgift att delge och efterlämna kunskap. Samtidigt som barnmorskorna själva upplevde uppdragen lärorika och fascinerade, var det till ett högt pris. Hemkomsten blev ofta påfrestande och vanligen en lång process av återanpassning till det svenska samhället. Barnmorskornas erfarenheter borde bättre tillvaratas i kliniken samt inom barnmorskeutbildningarna.

Avdelningen för omvårdnad
Institutionen för hälsa, vård och samhälle Medicinska fakulteten Lunds universitet, Box 157, 221 00 LUND (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Susanna LU and Bergman, Ylva LU
supervisor
organization
course
SBMM50 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Barnmorskor, upplevelser, låginkomstländer
language
Swedish
id
3810092
date added to LUP
2013-06-11 10:27:16
date last changed
2015-12-14 13:21:30
@misc{3810092,
 abstract   = {Här är här och där är där
- Svenska barnmorskors upplevelser av att arbeta i låginkomstländer
Författare: Ylva Bergman & Susanna Olsson
Handledare: Margaretha Danerek
Magisteruppsats
Våren 2013
Abstrakt
Syftet var att belysa barnmorskors upplevelser av att arbeta i låginkomstländer. En kvalitativ metod användes och materialet analyserades med innehållsanalys. Tolv barnmorskor med svensk barnmorskeutbildning intervjuades. Intervjuerna transkriberades i sin helhet. Analysen resulterade i fyra kategorier: Att möta kvinnor i en annan verklighet, Att förhålla sig till nya förutsättningar, Motivation och strategier och Utbyte av kunskap och en möjlighet till förändring, med respektive underkategorier. Situationen var ansträngd, ofta med brist på personal och resurser. Detta medförde ett utökat ansvar och att barnmorskan såg som sin främsta uppgift att delge och efterlämna kunskap. Samtidigt som barnmorskorna själva upplevde uppdragen lärorika och fascinerade, var det till ett högt pris. Hemkomsten blev ofta påfrestande och vanligen en lång process av återanpassning till det svenska samhället. Barnmorskornas erfarenheter borde bättre tillvaratas i kliniken samt inom barnmorskeutbildningarna.

Avdelningen för omvårdnad
Institutionen för hälsa, vård och samhälle Medicinska fakulteten Lunds universitet, Box 157, 221 00 LUND},
 author    = {Olsson, Susanna and Bergman, Ylva},
 keyword   = {Barnmorskor,upplevelser,låginkomstländer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Här är här och där är där, barnmorskors upplevelser av att arbeta i låginkomstländer},
 year     = {2013},
}