Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förstföderskors förlossningsupplevelser

Brante, Annika LU and Sanz Vela, Malin (2013) SBMM50 20131
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Problembeskrivning: Förstföderskor är extra sårbara för att få en negativ
förlossningsupplevelse. Detta kan leda till en försämrad psykisk hälsa postpartum och
försvåra anknytningen till barnet. Upplevelsen kan påverka dem inför eventuell
kommande förlossning. Syfte: Syftet var att belysa förstföderskors
förlossningsupplevelse och vad de anser har påverkat upplevelsen i positiv eller
negativ riktning. Metod: En kvalitativ metod med induktiv öppen design användes.
Elva kvinnor intervjuades och materialet analyserades med hjälp av Burnards
innehållsanalys. Resultat: Följande fyra huvudkategorier identifierades i materialet;
Inför förlossningen, Stöd, Att hantera smärta och Känslor kring födandet. Slutsats: De
allra flesta... (More)
Problembeskrivning: Förstföderskor är extra sårbara för att få en negativ
förlossningsupplevelse. Detta kan leda till en försämrad psykisk hälsa postpartum och
försvåra anknytningen till barnet. Upplevelsen kan påverka dem inför eventuell
kommande förlossning. Syfte: Syftet var att belysa förstföderskors
förlossningsupplevelse och vad de anser har påverkat upplevelsen i positiv eller
negativ riktning. Metod: En kvalitativ metod med induktiv öppen design användes.
Elva kvinnor intervjuades och materialet analyserades med hjälp av Burnards
innehållsanalys. Resultat: Följande fyra huvudkategorier identifierades i materialet;
Inför förlossningen, Stöd, Att hantera smärta och Känslor kring födandet. Slutsats: De
allra flesta kvinnor i studien hade en positiv förlossningsupplevelse och var nöjda med
barnmorskans stöd och bemötande. Det visade sig dock att barnmorskorna kan bli
bättre på att informera kvinnorna under förlossningens gång och låta dem vara mer
delaktiga i skeendet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brante, Annika LU and Sanz Vela, Malin
supervisor
organization
course
SBMM50 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Förstföderskor, förlossning, upplevelse, stöd, smärta
language
Swedish
id
3810212
date added to LUP
2013-06-11 17:03:07
date last changed
2015-12-14 13:21:30
@misc{3810212,
 abstract   = {Problembeskrivning: Förstföderskor är extra sårbara för att få en negativ 
förlossningsupplevelse. Detta kan leda till en försämrad psykisk hälsa postpartum och 
försvåra anknytningen till barnet. Upplevelsen kan påverka dem inför eventuell 
kommande förlossning. Syfte: Syftet var att belysa förstföderskors 
förlossningsupplevelse och vad de anser har påverkat upplevelsen i positiv eller 
negativ riktning. Metod: En kvalitativ metod med induktiv öppen design användes. 
Elva kvinnor intervjuades och materialet analyserades med hjälp av Burnards 
innehållsanalys. Resultat: Följande fyra huvudkategorier identifierades i materialet; 
Inför förlossningen, Stöd, Att hantera smärta och Känslor kring födandet. Slutsats: De 
allra flesta kvinnor i studien hade en positiv förlossningsupplevelse och var nöjda med 
barnmorskans stöd och bemötande. Det visade sig dock att barnmorskorna kan bli 
bättre på att informera kvinnorna under förlossningens gång och låta dem vara mer 
delaktiga i skeendet.},
 author    = {Brante, Annika and Sanz Vela, Malin},
 keyword   = {Förstföderskor,förlossning,upplevelse,stöd,smärta},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förstföderskors förlossningsupplevelser},
 year     = {2013},
}