Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Parken - en plats för alla? En undersökning om klass och kön som exkluderande markörer i offentliga rum

Johansson, Ida LU and Friberg, Rebecka LU (2013) GNVK01 20131
Department of Gender Studies
Abstract (Swedish)
Offentligheten skall inbegripa alla människor och de rum som vi tillsammans delar. I denna uppsats identifierar vi att tillträdet till dessa rum sker på olika villkor för olika kategorier människor. Vi ifrågasätter hur offentlig offentligheten egentligen är. Vilka ingår i den och på vilka sätt: hur exkluderar offentligheten?
Vi har studerat parken Enskifteshagen i Malmö, vilken här står som representant för offentliga rum i stort. Genom samtal i deltagande observationer i Enskifteshagen har vi undersökt offentligheten och analyserat vårt material mot bakgrund av teorier om övervakning och rädsla. I analysen noterar vi hur ”normalsamhället” inte innefattar alla människor och vi lägger särskild vikt vid kategorierna kön och klass
Trots att... (More)
Offentligheten skall inbegripa alla människor och de rum som vi tillsammans delar. I denna uppsats identifierar vi att tillträdet till dessa rum sker på olika villkor för olika kategorier människor. Vi ifrågasätter hur offentlig offentligheten egentligen är. Vilka ingår i den och på vilka sätt: hur exkluderar offentligheten?
Vi har studerat parken Enskifteshagen i Malmö, vilken här står som representant för offentliga rum i stort. Genom samtal i deltagande observationer i Enskifteshagen har vi undersökt offentligheten och analyserat vårt material mot bakgrund av teorier om övervakning och rädsla. I analysen noterar vi hur ”normalsamhället” inte innefattar alla människor och vi lägger särskild vikt vid kategorierna kön och klass
Trots att kvinnor inte blir utsatta för våld i det offentliga rummet i lika stor utsträckning som män, är det kvinnor som är rädda och begränsar sin mobilitet. Hemlösa är varken storkonsumenter eller producenter – därmed är de icke önskvärda i ett samhälle som strävar efter tillväxt. Allt grundar sig i en större maktapparat, som gynnar vårt liberala, kapitalistiska och patriarkala system – men i längden gynnas inte heller de nuvarande maktinnehavarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Ida LU and Friberg, Rebecka LU
supervisor
organization
course
GNVK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rädsla, övervakning, offentlighet, kryphål, makt
language
Swedish
id
3810233
date added to LUP
2013-09-20 09:58:39
date last changed
2013-09-20 09:58:39
@misc{3810233,
 abstract   = {Offentligheten skall inbegripa alla människor och de rum som vi tillsammans delar. I denna uppsats identifierar vi att tillträdet till dessa rum sker på olika villkor för olika kategorier människor. Vi ifrågasätter hur offentlig offentligheten egentligen är. Vilka ingår i den och på vilka sätt: hur exkluderar offentligheten?
Vi har studerat parken Enskifteshagen i Malmö, vilken här står som representant för offentliga rum i stort. Genom samtal i deltagande observationer i Enskifteshagen har vi undersökt offentligheten och analyserat vårt material mot bakgrund av teorier om övervakning och rädsla. I analysen noterar vi hur ”normalsamhället” inte innefattar alla människor och vi lägger särskild vikt vid kategorierna kön och klass
Trots att kvinnor inte blir utsatta för våld i det offentliga rummet i lika stor utsträckning som män, är det kvinnor som är rädda och begränsar sin mobilitet. Hemlösa är varken storkonsumenter eller producenter – därmed är de icke önskvärda i ett samhälle som strävar efter tillväxt. Allt grundar sig i en större maktapparat, som gynnar vårt liberala, kapitalistiska och patriarkala system – men i längden gynnas inte heller de nuvarande maktinnehavarna.},
 author    = {Johansson, Ida and Friberg, Rebecka},
 keyword   = {rädsla,övervakning,offentlighet,kryphål,makt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Parken - en plats för alla? En undersökning om klass och kön som exkluderande markörer i offentliga rum},
 year     = {2013},
}