Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The potential effects of CAP 2013 greening measures on the provision of the ecosystem services pollination and biological control

Nilsson, Lovisa (2013) BIOM24 20122
Degree Projects in Biology
Abstract
Abstract

Biodiversity continues to decline worldwide and this is threatening the provisioning of ecosystem services. The EU has a target of halting the loss of biodiversity and the degradation of ecosystem services in the union by the year 2020. In the reformed Common Agricultural Policy that will take effect in the EU in 2014, three greening measures are included to meet the reform objectives for improved sustainability. Each farmer, except organic producers as they are considered green enough, will receive a payment for maintaining permanent pasture / permanent grassland, having a certain number of crops, and maintaining Ecological Focus Areas of at least 3% of their farmland. In this study the potential effects of the greening... (More)
Abstract

Biodiversity continues to decline worldwide and this is threatening the provisioning of ecosystem services. The EU has a target of halting the loss of biodiversity and the degradation of ecosystem services in the union by the year 2020. In the reformed Common Agricultural Policy that will take effect in the EU in 2014, three greening measures are included to meet the reform objectives for improved sustainability. Each farmer, except organic producers as they are considered green enough, will receive a payment for maintaining permanent pasture / permanent grassland, having a certain number of crops, and maintaining Ecological Focus Areas of at least 3% of their farmland. In this study the potential effects of the greening measures and organic farming on the two ecosystem services biological control and pollination were investigated with meta-analyses. Through a comprehensive search on ISI Web of Knowledge studies that investigated these services (i.e. fruit set, weed seed removal etc.) and/or abundance or species richness of potential pollinators and natural enemies, in relation to (a) proportion of semi-natural habitats (i.e. Ecological Focus Areas) or the proportion of permanent grassland/permanent pasture in the landscape, and (b) organic and conventional farming were identified. The meta-analyses showed that organic farming enhanced both species richness and activity density of pollinators but only activity density of natural enemies. A meta-regression showed a stronger effect of organic farming in central Europe compared to northern Europe. Further the meta-analyses for the effect of Ecological Focus Areas/ permanent grasslands showed a positive correlation between service/activity density/species richness for pollinators and natural enemies and the proportion semi-natural habitat in the landscape. However, the requirement will only be to set aside 3% of the farmland, which is at the bottom of the range that has been studied, further there are no management recommendations for the grasslands and pastures. Thus it is difficult to conclude anything about the effects the greening measures will have on pollinators and natural enemies. Based on these results the suggested greening measures are most likely insufficient for protecting or enhancing pollination and biological control. (Less)
Abstract (Swedish)
Svaga riktlinjer utan verkan?

Sedan vi människor började bruka jorden för mer än 10 000 år sedan, har vi haft nytta av humlor och bin som pollinerat våra grödor och spindlar och skalbaggar som ätit upp skadeinsekter som t.ex. bladlöss. Dessa och många andra så kallade ekosystemtjänster riskerar nu att försvinna allteftersom människan gör anspråk på större och större ytor och brukar jorden allt intensivare, vilket gör att djur och växter får allt mindre plats att leva på.


Inom EU har man som mål att stoppa förlusten av biologisk mångfald och förstörelsen av ekosystemtjänster i unionen innan år 2020. Nästa år kommer en ny gemensam jordbrukspolitik att träda i kraft inom EU. Det innebär att alla jordbrukare, för att få EUbidrag,... (More)
Svaga riktlinjer utan verkan?

Sedan vi människor började bruka jorden för mer än 10 000 år sedan, har vi haft nytta av humlor och bin som pollinerat våra grödor och spindlar och skalbaggar som ätit upp skadeinsekter som t.ex. bladlöss. Dessa och många andra så kallade ekosystemtjänster riskerar nu att försvinna allteftersom människan gör anspråk på större och större ytor och brukar jorden allt intensivare, vilket gör att djur och växter får allt mindre plats att leva på.


Inom EU har man som mål att stoppa förlusten av biologisk mångfald och förstörelsen av ekosystemtjänster i unionen innan år 2020. Nästa år kommer en ny gemensam jordbrukspolitik att träda i kraft inom EU. Det innebär att alla jordbrukare, för att få EUbidrag, behöver följa nya lagar som satts upp med ovannämnda mål i åtanke. Två av de nya lagarna innebär att man inte får plöja upp gräs- och betesmarker, samt att man måste avsätta minst 3 % av sin mark till något man kallar för ekologiska fokusområden. Detta kan vara allt från diken till häckar och stenmurar. Dessa regler behöver inte följas av dem som bedriver ekologiskt jordbruk eftersom man anser att de redan gör tillräcklig nytta för miljön.

Frågan är om dessa åtgärder verkligen kommer att bidra till att stoppa förlusten av biologisk mångfald och förstörelsen av ekosystemtjänster samt om ekologisk odling verkligen redan gör tillräckligt stor nytta för miljön?
Genom att sammanställa resultat från många olika studier där man undersökt vilken inverkan t.ex. diken och häckar, alltså områden som inte är åkrar, har på pollinerande insekter och naturliga fiender och studier som jämför ekologiskt jordbruk med konventionellt jordbruk, kan man få en uppfattning om detta.

Mina resultat från dessa jämförelser visar att det finns fler individer av naturliga fiender, som spindlar och skalbaggar, i ekologiskt jordbruk än i konventionellt jordbruk, men att det inte finns fler arter. När det gäller pollinatörer så blir de fler både till art- och individantal. Ekologisk odling är alltså bra för pollinatörer men är bara delvis bra för naturliga fiender. När man tittar på vilken inverkan den typ av områden som i den nya lagen kommer att räknas som ekologiska fokusområden har, så ser man att ju större andel sådana områden det finns i landskapet desto bättre blir förutsättningarna för pollinatörer och naturliga fiender. Problemet är att jordbrukarna bara kommer att behöva avsätta 3 % av sin mark till sådana här områden och det är tveksamt om det kommer att räcka till för att förbättra möjligheterna för pollinatörer och naturliga fiender. Dessutom kommer jordbrukarna att kunna gödsla de betesmarker de bevarar, vilket inte gynnar djur och växter.

Om människan även i fortsättningen ska kunna dra nytta av de tjänster som naturen ger oss; bin som pollinerar våra grödor och skalbaggar som äter upp skadedjur, så kommer det att krävas att mer mark än 3 % avsätts som ekologiska fokusområden, tydligare regler kring hur man ska sköta sina betesmarker kommer att behövas och kanske bör jordbrukare, ekologiska såväl som konventionella, få råd om hur man kan förbättra förutsättningarna för såväl skalbaggar och spindlar som humlor och bin!


Handledare: Klaus Birkhofer och Johan Ekroos
Examensarbete för masterexamen 30 hp i naturvård, 2013
Biologiska Institutionen, Lunds Universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Lovisa
supervisor
organization
course
BIOM24 20122
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
3810623
date added to LUP
2013-06-11 15:53:23
date last changed
2013-06-11 15:53:23
@misc{3810623,
 abstract   = {Abstract

Biodiversity continues to decline worldwide and this is threatening the provisioning of ecosystem services. The EU has a target of halting the loss of biodiversity and the degradation of ecosystem services in the union by the year 2020. In the reformed Common Agricultural Policy that will take effect in the EU in 2014, three greening measures are included to meet the reform objectives for improved sustainability. Each farmer, except organic producers as they are considered green enough, will receive a payment for maintaining permanent pasture / permanent grassland, having a certain number of crops, and maintaining Ecological Focus Areas of at least 3% of their farmland. In this study the potential effects of the greening measures and organic farming on the two ecosystem services biological control and pollination were investigated with meta-analyses. Through a comprehensive search on ISI Web of Knowledge studies that investigated these services (i.e. fruit set, weed seed removal etc.) and/or abundance or species richness of potential pollinators and natural enemies, in relation to (a) proportion of semi-natural habitats (i.e. Ecological Focus Areas) or the proportion of permanent grassland/permanent pasture in the landscape, and (b) organic and conventional farming were identified. The meta-analyses showed that organic farming enhanced both species richness and activity density of pollinators but only activity density of natural enemies. A meta-regression showed a stronger effect of organic farming in central Europe compared to northern Europe. Further the meta-analyses for the effect of Ecological Focus Areas/ permanent grasslands showed a positive correlation between service/activity density/species richness for pollinators and natural enemies and the proportion semi-natural habitat in the landscape. However, the requirement will only be to set aside 3% of the farmland, which is at the bottom of the range that has been studied, further there are no management recommendations for the grasslands and pastures. Thus it is difficult to conclude anything about the effects the greening measures will have on pollinators and natural enemies. Based on these results the suggested greening measures are most likely insufficient for protecting or enhancing pollination and biological control.},
 author    = {Nilsson, Lovisa},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The potential effects of CAP 2013 greening measures on the provision of the ecosystem services pollination and biological control},
 year     = {2013},
}