Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Operationssjuksköterskans erfarenheter av kommunikation och samarbete inom operationsteamet - En kvalitativ intervjustudie

Olsson, Malin LU and Ruth, Emilia LU (2013) OPSM50 20131
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att belysa operationssjuksköterskans erfarenhet av kommunikation och samarbete inom operationsteamet. Bakgrund: Kommunikationsmissar är vanligt förekommande inom operationsteamet. Färre operationssjuksköterskor än andra personalkategorier, tyckte att alla delade ett gemensamt mål för patienterna. Det krävs ett gott samarbete mellan de olika professionerna för att minska riskerna för misstag då en operationsavdelning är en komplex arbetsmiljö, där alla har sin specifika uppgift. Metod: Datainsamlingen genomfördes med tio kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Innehållsanalys användes för bearbetning av data och ledde till en huvudkategori och sex subkategorier. Resultat: Studien visar att informanterna upplevde... (More)
Syfte: Syftet är att belysa operationssjuksköterskans erfarenhet av kommunikation och samarbete inom operationsteamet. Bakgrund: Kommunikationsmissar är vanligt förekommande inom operationsteamet. Färre operationssjuksköterskor än andra personalkategorier, tyckte att alla delade ett gemensamt mål för patienterna. Det krävs ett gott samarbete mellan de olika professionerna för att minska riskerna för misstag då en operationsavdelning är en komplex arbetsmiljö, där alla har sin specifika uppgift. Metod: Datainsamlingen genomfördes med tio kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Innehållsanalys användes för bearbetning av data och ledde till en huvudkategori och sex subkategorier. Resultat: Studien visar att informanterna upplevde oförståelse mellan yrkeskategorierna, hierarki inom teamet samt en avskild miljö. Faktorer som kunde leda till försvårat samarbete. Diskussion: Samarbetet präglas av oförståelse för varandras roller. En ökad insikt i hur de olika yrkeskategorierna inom operationsteamet tänker och en förbättrad förståelse för varandras ansvarsområde kan lättare bevara effektiviteten och därmed öka patientsäkerheten på salen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Malin LU and Ruth, Emilia LU
supervisor
organization
course
OPSM50 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kommunikation, samarbete, operationssjuksköterska, operationsteam
language
Swedish
id
3810710
date added to LUP
2013-06-20 12:39:39
date last changed
2015-12-14 13:21:30
@misc{3810710,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att belysa operationssjuksköterskans erfarenhet av kommunikation och samarbete inom operationsteamet. Bakgrund: Kommunikationsmissar är vanligt förekommande inom operationsteamet. Färre operationssjuksköterskor än andra personalkategorier, tyckte att alla delade ett gemensamt mål för patienterna. Det krävs ett gott samarbete mellan de olika professionerna för att minska riskerna för misstag då en operationsavdelning är en komplex arbetsmiljö, där alla har sin specifika uppgift. Metod: Datainsamlingen genomfördes med tio kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Innehållsanalys användes för bearbetning av data och ledde till en huvudkategori och sex subkategorier. Resultat: Studien visar att informanterna upplevde oförståelse mellan yrkeskategorierna, hierarki inom teamet samt en avskild miljö. Faktorer som kunde leda till försvårat samarbete. Diskussion: Samarbetet präglas av oförståelse för varandras roller. En ökad insikt i hur de olika yrkeskategorierna inom operationsteamet tänker och en förbättrad förståelse för varandras ansvarsområde kan lättare bevara effektiviteten och därmed öka patientsäkerheten på salen.},
 author    = {Olsson, Malin and Ruth, Emilia},
 keyword   = {Kommunikation,samarbete,operationssjuksköterska,operationsteam},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Operationssjuksköterskans erfarenheter av kommunikation och samarbete inom operationsteamet - En kvalitativ intervjustudie},
 year     = {2013},
}