Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Följsamhet till riktlinjer för preoperativ handdesinfektion. En observationsstudie på en operationsavdelning.

Ageland, Johanna LU and Törngren, Beatrice LU (2013) OPSM50 20131
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Preoperativ handdesinfektion är en viktig hörnsten för att upprätthålla den sterila miljön på operationssalen och förebygga uppkomsten av postoperativa infektioner. Det finns begränsad data angående operationspersonalens följsamhet till
gällande riktlinjer för handhygien.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka operationspersonalens faktiska följsamhet till vårdhandbokens riktlinjer för preoperativ handdesinfektion på en operationsavdelning i Skåne, samt att undersöka eventuella skillnader mellan olika yrkesgrupper.
Metod: Metoden som användes var en observationsstudie med kvantitativ ansats. Strukturerade icke deltagande observationer genomfördes med hjälp av en observationsmall, som utarbetats efter gällande riktlinjer... (More)
Bakgrund: Preoperativ handdesinfektion är en viktig hörnsten för att upprätthålla den sterila miljön på operationssalen och förebygga uppkomsten av postoperativa infektioner. Det finns begränsad data angående operationspersonalens följsamhet till
gällande riktlinjer för handhygien.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka operationspersonalens faktiska följsamhet till vårdhandbokens riktlinjer för preoperativ handdesinfektion på en operationsavdelning i Skåne, samt att undersöka eventuella skillnader mellan olika yrkesgrupper.
Metod: Metoden som användes var en observationsstudie med kvantitativ ansats. Strukturerade icke deltagande observationer genomfördes med hjälp av en observationsmall, som utarbetats efter gällande riktlinjer enligt vårdhandboken.
Resultat: Den totala följsamheten till riktlinjerna var 85% för samtliga
yrkeskategorier, 79% för medicinstuderande, 85% för läkare och 87% för
operationssjuksköterskor med en signifikant skillnad mellan yrkeskategorierna (p=0.001). (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ageland, Johanna LU and Törngren, Beatrice LU
supervisor
organization
course
OPSM50 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Preoperativ handdesinfektion, riktlinjer, följsamhet, observationsstudie, kvantitativ.
language
Swedish
id
3810764
date added to LUP
2013-06-20 12:39:05
date last changed
2015-12-14 13:21:30
@misc{3810764,
 abstract   = {Bakgrund: Preoperativ handdesinfektion är en viktig hörnsten för att upprätthålla den sterila miljön på operationssalen och förebygga uppkomsten av postoperativa infektioner. Det finns begränsad data angående operationspersonalens följsamhet till
gällande riktlinjer för handhygien.
Syfte: Syftet med studien var att undersöka operationspersonalens faktiska följsamhet till vårdhandbokens riktlinjer för preoperativ handdesinfektion på en operationsavdelning i Skåne, samt att undersöka eventuella skillnader mellan olika yrkesgrupper.
Metod: Metoden som användes var en observationsstudie med kvantitativ ansats. Strukturerade icke deltagande observationer genomfördes med hjälp av en observationsmall, som utarbetats efter gällande riktlinjer enligt vårdhandboken.
Resultat: Den totala följsamheten till riktlinjerna var 85% för samtliga
yrkeskategorier, 79% för medicinstuderande, 85% för läkare och 87% för
operationssjuksköterskor med en signifikant skillnad mellan yrkeskategorierna (p=0.001).},
 author    = {Ageland, Johanna and Törngren, Beatrice},
 keyword   = {Preoperativ handdesinfektion,riktlinjer,följsamhet,observationsstudie,kvantitativ.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Följsamhet till riktlinjer för preoperativ handdesinfektion. En observationsstudie på en operationsavdelning.},
 year     = {2013},
}