Advanced

Intersectionality in the forest : connecting social diversity and sustainability in the Swedish forest agency

Dodd, Ina LU (2013) In MasterThesis Series in Environmental Studies and Sustainability Science MESM01 20131
LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies)
Abstract
The sustainability problems of tomorrow require a creative approach today. This paper examines how social diversity offers opportunities for dealing with environmental sustainability in the future. It employs the approaches of social sustainability and intersectionality to examine the national strategies for equality and diversity within the Swedish forest sector and how these are relevant and used within the case of Skogsstyrelsen, the Swedish Forest Agency (SFA). Through a qualitative analysis of four central strategies and the interview data collected from representatives at district level, this study explored several levels of reality within this context. The results show an overemphasis on gender in the national strategies which is... (More)
The sustainability problems of tomorrow require a creative approach today. This paper examines how social diversity offers opportunities for dealing with environmental sustainability in the future. It employs the approaches of social sustainability and intersectionality to examine the national strategies for equality and diversity within the Swedish forest sector and how these are relevant and used within the case of Skogsstyrelsen, the Swedish Forest Agency (SFA). Through a qualitative analysis of four central strategies and the interview data collected from representatives at district level, this study explored several levels of reality within this context. The results show an overemphasis on gender in the national strategies which is reflected in the regional work and has had consequences both on how the debate on gender is conducted in the organisation but also what attention other aspects of diversity are given. The focus on rights rather than future effects of diversity is also present in the national strategies but achieving targets of diversity need to be founded on a meaningful discussion of what opportunities or challenges it may involve. This paper is a call to question the persisting images of who works in the forest and to explore the reasons why there is still little diversity within the sector. These findings are aimed to be useful for the SFA as an organisation but also to acknowledge the importance of the social dimension and intersectionality within Sustainability Science in the pursuit of a problem-solving science. (Less)
Abstract (Swedish)
Morgondagens hållbarhetsproblem kräver ett kreativt förhållningssätt idag. Denna uppsats undersöker hur social mångfald skapar förutsättningar för att hantera miljömässig hållbarhet i framtiden. Jag utgår främst från social hållbarhet och intersektionalitet för att undersöka nationella strategier för jämställdhet och mångfald inom den svenska skogssektorn och se på hur dessa är relevanta och används inom fallet Skogsstyrelsen. Genom en kvalitativ analys av fyra centrala strategier och intervjuuppgifter som samlats in från representanter på distriktsnivå, vill jag med denna studie titta på flera nivåer av verkligheten i detta specifika sammanhang. Resultaten visar en överbetoning på kön i de nationella strategierna vilket även återspeglas i... (More)
Morgondagens hållbarhetsproblem kräver ett kreativt förhållningssätt idag. Denna uppsats undersöker hur social mångfald skapar förutsättningar för att hantera miljömässig hållbarhet i framtiden. Jag utgår främst från social hållbarhet och intersektionalitet för att undersöka nationella strategier för jämställdhet och mångfald inom den svenska skogssektorn och se på hur dessa är relevanta och används inom fallet Skogsstyrelsen. Genom en kvalitativ analys av fyra centrala strategier och intervjuuppgifter som samlats in från representanter på distriktsnivå, vill jag med denna studie titta på flera nivåer av verkligheten i detta specifika sammanhang. Resultaten visar en överbetoning på kön i de nationella strategierna vilket även återspeglas i det regionala arbetet och har fått konsekvenser både för debatten om genus inom organisationen men också för vilken plats andra aspekter av mångfald ges. Fokus på rättigheter snarare än framtida effekter av mångfald är också framträdande i de nationella strategierna men att uppnå målen för mångfald måste istället baseras på en meningsfull diskussion om vilka möjligheter och utmaningar det kan innebära. Denna studie är därför en uppmaning att ifrågasätta de ideer som kvarstår om vem som arbetar i skogen och ett försök att undersöka några av orsakerna till varför det fortfarande finns lite mångfald inom sektorn. Detta är i en förhoppning att resultaten kommer vara användbara för Skogsstyrelsen som organisation men också att betydelsen av den sociala dimensionen och intersektionalitet lyfts fram inom Sustainability Science i sökandet efter en problemlösande vetenskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dodd, Ina LU
supervisor
organization
course
MESM01 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
qualitative content analysis, transdisciplinarity, equality, sustainability science, problem-solving
publication/series
MasterThesis Series in Environmental Studies and Sustainability Science
report number
2013:007
language
English
id
3810876
date added to LUP
2013-06-14 16:56:42
date last changed
2013-06-14 16:56:42
@misc{3810876,
 abstract   = {The sustainability problems of tomorrow require a creative approach today. This paper examines how social diversity offers opportunities for dealing with environmental sustainability in the future. It employs the approaches of social sustainability and intersectionality to examine the national strategies for equality and diversity within the Swedish forest sector and how these are relevant and used within the case of Skogsstyrelsen, the Swedish Forest Agency (SFA). Through a qualitative analysis of four central strategies and the interview data collected from representatives at district level, this study explored several levels of reality within this context. The results show an overemphasis on gender in the national strategies which is reflected in the regional work and has had consequences both on how the debate on gender is conducted in the organisation but also what attention other aspects of diversity are given. The focus on rights rather than future effects of diversity is also present in the national strategies but achieving targets of diversity need to be founded on a meaningful discussion of what opportunities or challenges it may involve. This paper is a call to question the persisting images of who works in the forest and to explore the reasons why there is still little diversity within the sector. These findings are aimed to be useful for the SFA as an organisation but also to acknowledge the importance of the social dimension and intersectionality within Sustainability Science in the pursuit of a problem-solving science.},
 author    = {Dodd, Ina},
 keyword   = {qualitative content analysis,transdisciplinarity,equality,sustainability science,problem-solving},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {MasterThesis Series in Environmental Studies and Sustainability Science},
 title    = {Intersectionality in the forest : connecting social diversity and sustainability in the Swedish forest agency},
 year     = {2013},
}