Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Finansiell leasing- En kritisk granskning av lagstiftningsprocessen

Nielsen, Johanna LU (2013) HARH10 20131
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Finansiell leasing är tillsammans med traditionella banklån och avbetalningsköp den vanligaste formen av extern finansiering för små- och medelstora företag i Sverige. Det är dessutom en finansieringsform som förväntas öka kraftigt i popularitet till följd av de kreditgivningsreformer som många banker tvingats genomföra efter finanskrisen 2009 samt den pågående euro- krisen. Trots detta saknas tillämplig lagstiftning på området. En avsaknad som är betänklig ur rättssäkerhetssynpunkt, varpå en kritisk granskning av lagstiftningsprocessen har bedömts nödvändig. År 1994 tillsattes en offentlig leasingutredning som fastställde att det fanns ett behov av en ny leasinglag och lämnade ett lagförslag. Förslaget möttes av blandade reaktioner som... (More)
Finansiell leasing är tillsammans med traditionella banklån och avbetalningsköp den vanligaste formen av extern finansiering för små- och medelstora företag i Sverige. Det är dessutom en finansieringsform som förväntas öka kraftigt i popularitet till följd av de kreditgivningsreformer som många banker tvingats genomföra efter finanskrisen 2009 samt den pågående euro- krisen. Trots detta saknas tillämplig lagstiftning på området. En avsaknad som är betänklig ur rättssäkerhetssynpunkt, varpå en kritisk granskning av lagstiftningsprocessen har bedömts nödvändig. År 1994 tillsattes en offentlig leasingutredning som fastställde att det fanns ett behov av en ny leasinglag och lämnade ett lagförslag. Förslaget möttes av blandade reaktioner som enkelt kan delas in i två läger. Företagarnas representanter ställde sig mycket positiva till lagförslaget medan de stora finansbolagen och representanter från rättsväsendet menade att det inte alls fanns något behov av en ny reglering. Uppenbarligen valde lagstiftaren att inte lyssna på företagarna, vilket öppnar för frågan om vem lagen egentligen är till för.

Finansiell leasing är en särpräglad transaktion som är juridiskt komplex och som skiljer sig från andra närliggande avtalstyper. Det är därför svårt att komma till ändamålsenliga lösningar genom analogier till lagen om avbetalningsköp, köplagen eller handelsbalkens 13 kapitel om hyra av lös egendom. För att finna inspiration till en alternativ lagreglering har istället Unidroit- konventionen om internationell finansiell leasing och USA:s Uniform Commercial Code artikel 2A studerats. Utredningen visar att det finns stora likheter mellan den materiella regleringen av finansiell leasing i alla dessa lagsamlingar. Slutsatsen är att det finns ett behov av lagstiftning på området för att kunna tillvarata småföretagarnas intresse och för att råda bot på nuvarande rättsosäkerhet. Vidare skulle inspiration till en ny lagstiftning med fördel kunna hämtas från USA där man valt att reglera all form av hyra av lös egendom i en samlingslag. På så vis skulle utöver en ny lag om finansiell leasing även de förlegade reglerna i handelsbalkens kapitel 13 uppdateras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nielsen, Johanna LU
supervisor
organization
course
HARH10 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Finansiell leasing, Avtalsrätt, Finansieringsformer, Leasingutredningen, UCC artikel 2a, Unidroit- konventionen om internationell finansiell leasing
language
Swedish
id
3810890
date added to LUP
2013-06-12 14:21:17
date last changed
2013-06-12 14:21:17
@misc{3810890,
 abstract   = {Finansiell leasing är tillsammans med traditionella banklån och avbetalningsköp den vanligaste formen av extern finansiering för små- och medelstora företag i Sverige. Det är dessutom en finansieringsform som förväntas öka kraftigt i popularitet till följd av de kreditgivningsreformer som många banker tvingats genomföra efter finanskrisen 2009 samt den pågående euro- krisen. Trots detta saknas tillämplig lagstiftning på området. En avsaknad som är betänklig ur rättssäkerhetssynpunkt, varpå en kritisk granskning av lagstiftningsprocessen har bedömts nödvändig. År 1994 tillsattes en offentlig leasingutredning som fastställde att det fanns ett behov av en ny leasinglag och lämnade ett lagförslag. Förslaget möttes av blandade reaktioner som enkelt kan delas in i två läger. Företagarnas representanter ställde sig mycket positiva till lagförslaget medan de stora finansbolagen och representanter från rättsväsendet menade att det inte alls fanns något behov av en ny reglering. Uppenbarligen valde lagstiftaren att inte lyssna på företagarna, vilket öppnar för frågan om vem lagen egentligen är till för.

Finansiell leasing är en särpräglad transaktion som är juridiskt komplex och som skiljer sig från andra närliggande avtalstyper. Det är därför svårt att komma till ändamålsenliga lösningar genom analogier till lagen om avbetalningsköp, köplagen eller handelsbalkens 13 kapitel om hyra av lös egendom. För att finna inspiration till en alternativ lagreglering har istället Unidroit- konventionen om internationell finansiell leasing och USA:s Uniform Commercial Code artikel 2A studerats. Utredningen visar att det finns stora likheter mellan den materiella regleringen av finansiell leasing i alla dessa lagsamlingar. Slutsatsen är att det finns ett behov av lagstiftning på området för att kunna tillvarata småföretagarnas intresse och för att råda bot på nuvarande rättsosäkerhet. Vidare skulle inspiration till en ny lagstiftning med fördel kunna hämtas från USA där man valt att reglera all form av hyra av lös egendom i en samlingslag. På så vis skulle utöver en ny lag om finansiell leasing även de förlegade reglerna i handelsbalkens kapitel 13 uppdateras.},
 author    = {Nielsen, Johanna},
 keyword   = {Finansiell leasing,Avtalsrätt,Finansieringsformer,Leasingutredningen,UCC artikel 2a,Unidroit- konventionen om internationell finansiell leasing},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Finansiell leasing- En kritisk granskning av lagstiftningsprocessen},
 year     = {2013},
}