Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det svårfångade intuitionsbegreppet: En studie utifrån Carnaps explikationsmetodologi

Lund, Viktor LU (2013) FTEK01 20131
Theoretical Philosophy
Abstract (Swedish)
Målet med uppsatsen var att rekonstruera den debatt som sedan 1990-talet förts kring det filosofiskt relevanta intuitionsbegreppet. Debatten handlar i mångt och mycket om intuitionens epistemiska roll (kan vi lita på våra intuitioner i diverse filosofiska frågor?), och i förlängningen om filosofins autonomi som akademisk disciplin. Den naturalistiska debattsidan hävdar att intuitionen inte utgör ett vidare lämpligt rättfärdigande medan den rationalistiska sidan hävdar det motsatta. Uppsatsens huvdsakliga uppgift bestod i att, genom Carnaps explikationsmetodologi, påvisa faktumet att intuitionsdebattens olika sidor inte utgår ifrån samma analysandum och att de därvid tycks analysera två olika begrepp och tala förbi varandra. Vidare... (More)
Målet med uppsatsen var att rekonstruera den debatt som sedan 1990-talet förts kring det filosofiskt relevanta intuitionsbegreppet. Debatten handlar i mångt och mycket om intuitionens epistemiska roll (kan vi lita på våra intuitioner i diverse filosofiska frågor?), och i förlängningen om filosofins autonomi som akademisk disciplin. Den naturalistiska debattsidan hävdar att intuitionen inte utgör ett vidare lämpligt rättfärdigande medan den rationalistiska sidan hävdar det motsatta. Uppsatsens huvdsakliga uppgift bestod i att, genom Carnaps explikationsmetodologi, påvisa faktumet att intuitionsdebattens olika sidor inte utgår ifrån samma analysandum och att de därvid tycks analysera två olika begrepp och tala förbi varandra. Vidare jämfördes och bedömdes även de analyser av intuitionsbegreppet som faktiskt utgått ifrån samma analysandum utifrån explikationsmetodologi.

Explikationsmetodologin betraktar en analys i termer av explikandum och explikatum där det tidigare refererar till det begrepp som ämnas analyseras medan det senare refererar till analysens slutmål. En explikation innebär i sin tur processen genom vilken explikandum preciseras till explikatum. Uppsatsen identifierade de olika debattsidornas respektive explikanda och explikata för att sedan dra slutsatsen att debattsidorna utgår ifrån olika explikanda, d.v.s. olika avgränsningara av ett heterogent intutitionsbegrepp. Detta innebär att debattsidorna talar förbi varandra och att deras explikata är fullt förenliga då de i själva verket utgör preciseringar av olika begrepp. Uppsatsens avslutande del jämför de explikationerna som utgått ifrån samma explikandum. De olika naturalistiska och rationalistiska explikationerna jämförs alltså autonomt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lund, Viktor LU
supervisor
organization
course
FTEK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Intuition, explikation
language
Swedish
id
3811048
date added to LUP
2013-06-27 11:26:28
date last changed
2013-06-27 11:26:28
@misc{3811048,
 abstract   = {Målet med uppsatsen var att rekonstruera den debatt som sedan 1990-talet förts kring det filosofiskt relevanta intuitionsbegreppet. Debatten handlar i mångt och mycket om intuitionens epistemiska roll (kan vi lita på våra intuitioner i diverse filosofiska frågor?), och i förlängningen om filosofins autonomi som akademisk disciplin. Den naturalistiska debattsidan hävdar att intuitionen inte utgör ett vidare lämpligt rättfärdigande medan den rationalistiska sidan hävdar det motsatta. Uppsatsens huvdsakliga uppgift bestod i att, genom Carnaps explikationsmetodologi, påvisa faktumet att intuitionsdebattens olika sidor inte utgår ifrån samma analysandum och att de därvid tycks analysera två olika begrepp och tala förbi varandra. Vidare jämfördes och bedömdes även de analyser av intuitionsbegreppet som faktiskt utgått ifrån samma analysandum utifrån explikationsmetodologi. 

Explikationsmetodologin betraktar en analys i termer av explikandum och explikatum där det tidigare refererar till det begrepp som ämnas analyseras medan det senare refererar till analysens slutmål. En explikation innebär i sin tur processen genom vilken explikandum preciseras till explikatum. Uppsatsen identifierade de olika debattsidornas respektive explikanda och explikata för att sedan dra slutsatsen att debattsidorna utgår ifrån olika explikanda, d.v.s. olika avgränsningara av ett heterogent intutitionsbegrepp. Detta innebär att debattsidorna talar förbi varandra och att deras explikata är fullt förenliga då de i själva verket utgör preciseringar av olika begrepp. Uppsatsens avslutande del jämför de explikationerna som utgått ifrån samma explikandum. De olika naturalistiska och rationalistiska explikationerna jämförs alltså autonomt.},
 author    = {Lund, Viktor},
 keyword   = {Intuition,explikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det svårfångade intuitionsbegreppet: En studie utifrån Carnaps explikationsmetodologi},
 year     = {2013},
}