Advanced

Upplevelser av kontakt med arbetsterapeuter under rehabilitering hos personer med stroke från Mellanöstern

Kabalan, Naim LU and Sarhatlic, Mirsad LU (2012) ATPK54 20122
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Sverige har blivit ett allt mer mångkulturellt land. Bland annat har det skett en snabb tillväxt med människor från mellanöstern. Att komma till ett nytt land som har en annan religiös och kulturell bakgrund än ens egen kan innebära att man stöter på problem och svårigheter bland annat i mötet med vård och rehabilitering vid sjukdom. Inom arbetsterapi finns det lite forskning kring bemötande mellan arbetsterapeuter och patienter med utländsk bakgrund. Med anledning av det ville vi undersöka hur stroke drabbade patienter upplever mötet med arbetsterapeuten. Syfte: Syftet är att undersöka hur personer från Mellanöstern som drabbats av stroke upplevde kontakten med arbetsterapeuter på sjukhus i Sverige. Metod: En kvalitativ studie... (More)
Bakgrund: Sverige har blivit ett allt mer mångkulturellt land. Bland annat har det skett en snabb tillväxt med människor från mellanöstern. Att komma till ett nytt land som har en annan religiös och kulturell bakgrund än ens egen kan innebära att man stöter på problem och svårigheter bland annat i mötet med vård och rehabilitering vid sjukdom. Inom arbetsterapi finns det lite forskning kring bemötande mellan arbetsterapeuter och patienter med utländsk bakgrund. Med anledning av det ville vi undersöka hur stroke drabbade patienter upplever mötet med arbetsterapeuten. Syfte: Syftet är att undersöka hur personer från Mellanöstern som drabbats av stroke upplevde kontakten med arbetsterapeuter på sjukhus i Sverige. Metod: En kvalitativ studie genomfördes med semistrukturerade intervjuer med åtta personer från Mellanöstern. Analysen av intervjuerna gjordes utifrån en innehållsanalys som fokuserade på latenta och manifesta inslag. Resultat: I analysen framkom fyra subteman: Familjens roll i behandlingen, kulturella skillnader, kommunikation och förtroende för arbetsterapeuten. Dessa tillsammans bildade ett huvudtema : Vikten av att arbetsterapeuten hade en kulturell kompetens. Konklusion: Att ha stor kulturell kompetens är viktigt vid behandling av stroke drabbade personer från Mellanöstern. Det finns skillnad i synsätt beroende på kulturella och religiösa värderingar och det är viktigt att arbetsterapeuten är lyhörd har kunskap och visar respekt gentemot sina patienter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kabalan, Naim LU and Sarhatlic, Mirsad LU
supervisor
organization
course
ATPK54 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kultur, arbetsterapi, familj, religion, kulturell kompetens
language
Swedish
id
3811137
date added to LUP
2013-06-12 13:55:34
date last changed
2015-12-14 13:22:06
@misc{3811137,
 abstract   = {Bakgrund: Sverige har blivit ett allt mer mångkulturellt land. Bland annat har det skett en snabb tillväxt med människor från mellanöstern. Att komma till ett nytt land som har en annan religiös och kulturell bakgrund än ens egen kan innebära att man stöter på problem och svårigheter bland annat i mötet med vård och rehabilitering vid sjukdom. Inom arbetsterapi finns det lite forskning kring bemötande mellan arbetsterapeuter och patienter med utländsk bakgrund. Med anledning av det ville vi undersöka hur stroke drabbade patienter upplever mötet med arbetsterapeuten. Syfte: Syftet är att undersöka hur personer från Mellanöstern som drabbats av stroke upplevde kontakten med arbetsterapeuter på sjukhus i Sverige. Metod: En kvalitativ studie genomfördes med semistrukturerade intervjuer med åtta personer från Mellanöstern. Analysen av intervjuerna gjordes utifrån en innehållsanalys som fokuserade på latenta och manifesta inslag. Resultat: I analysen framkom fyra subteman: Familjens roll i behandlingen, kulturella skillnader, kommunikation och förtroende för arbetsterapeuten. Dessa tillsammans bildade ett huvudtema : Vikten av att arbetsterapeuten hade en kulturell kompetens. Konklusion: Att ha stor kulturell kompetens är viktigt vid behandling av stroke drabbade personer från Mellanöstern. Det finns skillnad i synsätt beroende på kulturella och religiösa värderingar och det är viktigt att arbetsterapeuten är lyhörd har kunskap och visar respekt gentemot sina patienter.},
 author    = {Kabalan, Naim and Sarhatlic, Mirsad},
 keyword   = {Kultur,arbetsterapi,familj,religion,kulturell kompetens},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelser av kontakt med arbetsterapeuter under rehabilitering hos personer med stroke från Mellanöstern},
 year     = {2012},
}