Advanced

Får jag lov? En enkätstudie om äldres vardagsaktiviteter, hälsa och livskvalité med specifik inriktning mot dans för att kunna förebygga fall

Borgström, Emma LU and Millerdal, Nancy LU (2012) ATPK54 20122
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Gruppen äldre blir allt fler i Sverige, en anledning kan vara att de utför åtskilliga aktiviteter. Oberoende av detta sker ett fall varje minut. Aktivitet är något som ger livet en mening och är en avgörande faktor för individens hälsa. En bra aktivitet för äldre kan vara dans, vilket stärker balansen. Syfte: Att undersöka hur aktiva en grupp äldre var samt hur deras hälsa och livskvalité kan kopplas till dans. Design: En enkät skapades för en tvärsnittsstudie på ett stickprov. Metod: En kvantitativ studie genomfördes i två PRO lokaler i södra Sverige. Resultat: Deltagarna var aktiva med mycket fritidsintressen, majoriteten drabbades inte av fall, yrsel eller balansproblem i stor omfattning. Hälften av deltagarna hade ont i... (More)
Bakgrund: Gruppen äldre blir allt fler i Sverige, en anledning kan vara att de utför åtskilliga aktiviteter. Oberoende av detta sker ett fall varje minut. Aktivitet är något som ger livet en mening och är en avgörande faktor för individens hälsa. En bra aktivitet för äldre kan vara dans, vilket stärker balansen. Syfte: Att undersöka hur aktiva en grupp äldre var samt hur deras hälsa och livskvalité kan kopplas till dans. Design: En enkät skapades för en tvärsnittsstudie på ett stickprov. Metod: En kvantitativ studie genomfördes i två PRO lokaler i södra Sverige. Resultat: Deltagarna var aktiva med mycket fritidsintressen, majoriteten drabbades inte av fall, yrsel eller balansproblem i stor omfattning. Hälften av deltagarna hade ont i kroppen och över hälften var intresserade av dans. Slutsats: Arbetsterapeuten bör använda sig mer av sin kunskap i detta område för prevention. Med ett anpassat dansprogram kan äldre få en bättre möjlighet till aktivitet samtidigt som de får bättre hälsa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Borgström, Emma LU and Millerdal, Nancy LU
supervisor
organization
course
ATPK54 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktiva äldre, arbetsterapi, spiritualitet, fall, föreningsliv
language
Swedish
id
3811141
date added to LUP
2013-06-12 13:59:33
date last changed
2015-12-14 13:22:06
@misc{3811141,
 abstract   = {Bakgrund: Gruppen äldre blir allt fler i Sverige, en anledning kan vara att de utför åtskilliga aktiviteter. Oberoende av detta sker ett fall varje minut. Aktivitet är något som ger livet en mening och är en avgörande faktor för individens hälsa. En bra aktivitet för äldre kan vara dans, vilket stärker balansen. Syfte: Att undersöka hur aktiva en grupp äldre var samt hur deras hälsa och livskvalité kan kopplas till dans. Design: En enkät skapades för en tvärsnittsstudie på ett stickprov. Metod: En kvantitativ studie genomfördes i två PRO lokaler i södra Sverige. Resultat: Deltagarna var aktiva med mycket fritidsintressen, majoriteten drabbades inte av fall, yrsel eller balansproblem i stor omfattning. Hälften av deltagarna hade ont i kroppen och över hälften var intresserade av dans. Slutsats: Arbetsterapeuten bör använda sig mer av sin kunskap i detta område för prevention. Med ett anpassat dansprogram kan äldre få en bättre möjlighet till aktivitet samtidigt som de får bättre hälsa.},
 author    = {Borgström, Emma and Millerdal, Nancy},
 keyword   = {Aktiva äldre,arbetsterapi,spiritualitet,fall,föreningsliv},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Får jag lov? En enkätstudie om äldres vardagsaktiviteter, hälsa och livskvalité med specifik inriktning mot dans för att kunna förebygga fall},
 year     = {2012},
}