Advanced

Föräldrars upplevelser av hur deras barns föreningsaktiviteter påverkar deras aktivitetsbalans i vardagen

Jansson, Sanna LU and Ljung, Sara LU (2012) ATPK54 20122
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Många föräldrar upplever att det är svårt att få en balans mellan arbete och familjeliv. Barnens intressen kräver även föräldrars engagemang och ett fullspäckat eftermiddagsschema med barnens föreningsaktiviteter kan alltså leda till en upplevd aktivitetsobalans och stress. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar upplevde att deras barns föreningsaktiviteter påverkade aktivitetsbalansen i vardagen. Upplevelserna beskrevs utifrån arbetsterapimodellen ValMO. Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie har genomförts för att kunna sammanställa upplevelserna utifrån ett stickprov. Resultat: Resultatet visade att 34 % upplevde att barnens föreningsaktiviteter påverkade balansen i vardagen så pass att de ibland eller ofta... (More)
Bakgrund: Många föräldrar upplever att det är svårt att få en balans mellan arbete och familjeliv. Barnens intressen kräver även föräldrars engagemang och ett fullspäckat eftermiddagsschema med barnens föreningsaktiviteter kan alltså leda till en upplevd aktivitetsobalans och stress. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar upplevde att deras barns föreningsaktiviteter påverkade aktivitetsbalansen i vardagen. Upplevelserna beskrevs utifrån arbetsterapimodellen ValMO. Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie har genomförts för att kunna sammanställa upplevelserna utifrån ett stickprov. Resultat: Resultatet visade att 34 % upplevde att barnens föreningsaktiviteter påverkade balansen i vardagen så pass att de ibland eller ofta upplevde stress. Många föräldrar spenderade mer tid i och kring föreningsaktiviteterna än vad barnen själva gjorde. Majoriteten av föräldrarna upplever i hög grad att de känner glädje, njutning och att de får uppskattning i aktiviteter i och kring barnens föreningsutövande. Konklusion: Det är vanligt att man som förälder i mer eller mindre grad upplever stress och obalans i samband med barnens föreningsutövanden. Det finns många olika aspekter som spelar in på upplevd obalans, men generellt är det att passa bestämda tider, transport till och från aktiviteter och hänsynstagande till syskon. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Sanna LU and Ljung, Sara LU
supervisor
organization
course
ATPK54 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Föräldrar, Barn, Aktivitetsbalans, ValMO, Föreningsaktiviteter, Upplevd stress
language
Swedish
id
3811162
date added to LUP
2013-06-12 14:13:47
date last changed
2015-12-14 13:22:06
@misc{3811162,
 abstract   = {Bakgrund: Många föräldrar upplever att det är svårt att få en balans mellan arbete och familjeliv. Barnens intressen kräver även föräldrars engagemang och ett fullspäckat eftermiddagsschema med barnens föreningsaktiviteter kan alltså leda till en upplevd aktivitetsobalans och stress. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar upplevde att deras barns föreningsaktiviteter påverkade aktivitetsbalansen i vardagen. Upplevelserna beskrevs utifrån arbetsterapimodellen ValMO. Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie har genomförts för att kunna sammanställa upplevelserna utifrån ett stickprov. Resultat: Resultatet visade att 34 % upplevde att barnens föreningsaktiviteter påverkade balansen i vardagen så pass att de ibland eller ofta upplevde stress. Många föräldrar spenderade mer tid i och kring föreningsaktiviteterna än vad barnen själva gjorde. Majoriteten av föräldrarna upplever i hög grad att de känner glädje, njutning och att de får uppskattning i aktiviteter i och kring barnens föreningsutövande. Konklusion: Det är vanligt att man som förälder i mer eller mindre grad upplever stress och obalans i samband med barnens föreningsutövanden. Det finns många olika aspekter som spelar in på upplevd obalans, men generellt är det att passa bestämda tider, transport till och från aktiviteter och hänsynstagande till syskon.},
 author    = {Jansson, Sanna and Ljung, Sara},
 keyword   = {Föräldrar,Barn,Aktivitetsbalans,ValMO,Föreningsaktiviteter,Upplevd stress},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Föräldrars upplevelser av hur deras barns föreningsaktiviteter påverkar deras aktivitetsbalans i vardagen},
 year     = {2012},
}