Advanced

Arbetsterapeuters beskrivning av terapeutisk relation

Olsson, Catharina LU and Olofsson, Malin LU (2012) ATPK54 20122
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Personer med nedsatt kommunikationsförmåga kan uppleva svårigheter att bli förstådda. För att underlätta kommunikation kan alternativ och kompletterande kommunikation [AKK] användas. Trots AKK kan missförstånd uppstå, vilket kan medföra svårighet att skapa relationer. Inom arbetsterapi behöver arbetsterapeuten skapa terapeutisk relation med klienten. Med terapeutisk relation möjliggörs arbete som leder till nya möjligheter i klientens liv. Syfte: Var att undersöka hur arbetsterapeuter, inom daglig verksamhet, arbetar med och beskriver innebörden och betydelsen av terapeutisk relation, med klienter som använder AKK. Metod: Kvalitativ ansats med induktivt tillvägagångssätt användes. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med... (More)
Bakgrund: Personer med nedsatt kommunikationsförmåga kan uppleva svårigheter att bli förstådda. För att underlätta kommunikation kan alternativ och kompletterande kommunikation [AKK] användas. Trots AKK kan missförstånd uppstå, vilket kan medföra svårighet att skapa relationer. Inom arbetsterapi behöver arbetsterapeuten skapa terapeutisk relation med klienten. Med terapeutisk relation möjliggörs arbete som leder till nya möjligheter i klientens liv. Syfte: Var att undersöka hur arbetsterapeuter, inom daglig verksamhet, arbetar med och beskriver innebörden och betydelsen av terapeutisk relation, med klienter som använder AKK. Metod: Kvalitativ ansats med induktivt tillvägagångssätt användes. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med en intervjuguide och utfördes i södra Skåne, våren 2012. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Det framkom elva underkategorier indelade i tre huvudkategorier, att främja terapeutisk relation, att samarbeta och att uppnå ett gemensamt kommunikationssätt. Slutsats: Studien visar ett samband i arbetsterapeutens arbete mellan terapeutisk relation, samarbete och kommunikation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Catharina LU and Olofsson, Malin LU
supervisor
organization
alternative title
Arbetet med klienter som använder alternativ och kompletterande kommunikation
course
ATPK54 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Interaktion, samarbete, klientcentrerat arbete, arbetsterapi, utvecklingsstörning, autismspektrum störning, förvärvad hjärnskada och daglig verksamhet
language
Swedish
id
3811166
date added to LUP
2013-06-12 14:18:04
date last changed
2015-12-14 13:22:06
@misc{3811166,
 abstract   = {Bakgrund: Personer med nedsatt kommunikationsförmåga kan uppleva svårigheter att bli förstådda. För att underlätta kommunikation kan alternativ och kompletterande kommunikation [AKK] användas. Trots AKK kan missförstånd uppstå, vilket kan medföra svårighet att skapa relationer. Inom arbetsterapi behöver arbetsterapeuten skapa terapeutisk relation med klienten. Med terapeutisk relation möjliggörs arbete som leder till nya möjligheter i klientens liv. Syfte: Var att undersöka hur arbetsterapeuter, inom daglig verksamhet, arbetar med och beskriver innebörden och betydelsen av terapeutisk relation, med klienter som använder AKK. Metod: Kvalitativ ansats med induktivt tillvägagångssätt användes. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med en intervjuguide och utfördes i södra Skåne, våren 2012. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Det framkom elva underkategorier indelade i tre huvudkategorier, att främja terapeutisk relation, att samarbeta och att uppnå ett gemensamt kommunikationssätt. Slutsats: Studien visar ett samband i arbetsterapeutens arbete mellan terapeutisk relation, samarbete och kommunikation.},
 author    = {Olsson, Catharina and Olofsson, Malin},
 keyword   = {Interaktion,samarbete,klientcentrerat arbete,arbetsterapi,utvecklingsstörning,autismspektrum störning,förvärvad hjärnskada och daglig verksamhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsterapeuters beskrivning av terapeutisk relation},
 year     = {2012},
}