Advanced

Aktivitetsmönster, upplevelsen av aktivitet och hälsa hos anhöriga som vårdar partner med demenssjukdom i hemmet

Estling, Frida LU and Gustavsson, Tilde LU (2012) ATPK54 20122
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
20000 personer insjuknar årligen i demens i Sverige och den största delen av omsorgen av personer med demens utförs av anhöriga. Demenssjukdomar är progredierande och påverkar personens förmåga att klara sig självständigt. Att vårda en person med demens kan vara krävande. Syftet med vår studie var att beskriva aktivitetsmönster, upplevd hälsa och aktivitet hos anhöriga som vårdar partner med demens i hemmet. Urvalsgruppen bestod av 10 deltagare. Studien har både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Datainsamlingen gjordes med en tidsdagbok, instrumentet OVal-pd samt en fråga från hälsoenkäten SF-36. Resultatet från tidsdagböckerna visade att vårda sin partner med demens tog upp en stor del i vardagen för de anhöriga. Vården upplevdes ofta... (More)
20000 personer insjuknar årligen i demens i Sverige och den största delen av omsorgen av personer med demens utförs av anhöriga. Demenssjukdomar är progredierande och påverkar personens förmåga att klara sig självständigt. Att vårda en person med demens kan vara krävande. Syftet med vår studie var att beskriva aktivitetsmönster, upplevd hälsa och aktivitet hos anhöriga som vårdar partner med demens i hemmet. Urvalsgruppen bestod av 10 deltagare. Studien har både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Datainsamlingen gjordes med en tidsdagbok, instrumentet OVal-pd samt en fråga från hälsoenkäten SF-36. Resultatet från tidsdagböckerna visade att vårda sin partner med demens tog upp en stor del i vardagen för de anhöriga. Vården upplevdes ofta som stressande och betungande. Påståendena i OVal-pd skattades generellt lågt av de anhöriga. Ur SF-36 var det ingen utav deltagarna som upplevde sig ha utmärkt hälsa, i övrigt var det en jämn fördelning över responsspannet. I studien framkom ett samband mellan antal vårdtimmar och upplevelsen av hälsa. De anhörigas aktivitetsmönster är påverkat och aktiviteter som de tidigare varit två om läggs istället över på den anhöriga. Studien visar att de anhöriga utsätts för en hög arbetsbörda vilket gör att de är en riskgrupp för att drabbas av ohälsa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Estling, Frida LU and Gustavsson, Tilde LU
supervisor
organization
course
ATPK54 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Demenssjukdom, anhörigvård, aktivitetsmönster, arbetsterapi, hälsa, aktivitet
language
Swedish
id
3811172
date added to LUP
2013-06-12 14:20:40
date last changed
2015-12-14 13:22:06
@misc{3811172,
 abstract   = {20000 personer insjuknar årligen i demens i Sverige och den största delen av omsorgen av personer med demens utförs av anhöriga. Demenssjukdomar är progredierande och påverkar personens förmåga att klara sig självständigt. Att vårda en person med demens kan vara krävande. Syftet med vår studie var att beskriva aktivitetsmönster, upplevd hälsa och aktivitet hos anhöriga som vårdar partner med demens i hemmet. Urvalsgruppen bestod av 10 deltagare. Studien har både en kvalitativ och kvantitativ ansats. Datainsamlingen gjordes med en tidsdagbok, instrumentet OVal-pd samt en fråga från hälsoenkäten SF-36. Resultatet från tidsdagböckerna visade att vårda sin partner med demens tog upp en stor del i vardagen för de anhöriga. Vården upplevdes ofta som stressande och betungande. Påståendena i OVal-pd skattades generellt lågt av de anhöriga. Ur SF-36 var det ingen utav deltagarna som upplevde sig ha utmärkt hälsa, i övrigt var det en jämn fördelning över responsspannet. I studien framkom ett samband mellan antal vårdtimmar och upplevelsen av hälsa. De anhörigas aktivitetsmönster är påverkat och aktiviteter som de tidigare varit två om läggs istället över på den anhöriga. Studien visar att de anhöriga utsätts för en hög arbetsbörda vilket gör att de är en riskgrupp för att drabbas av ohälsa.},
 author    = {Estling, Frida and Gustavsson, Tilde},
 keyword   = {Demenssjukdom,anhörigvård,aktivitetsmönster,arbetsterapi,hälsa,aktivitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aktivitetsmönster, upplevelsen av aktivitet och hälsa hos anhöriga som vårdar partner med demenssjukdom i hemmet},
 year     = {2012},
}