Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Angående meningsproduktion inom filmmediet: En diskussion rörande A.J. Greimas semiotiska kvadrat, med avstamp i en analys av betydelseproduktionen i Black Swan

Gyllenör, Jonatan LU (2013) FIVM01 20131
Film Studies
Abstract (Swedish)
Den här magisteruppsatsen syftar till att – med avstamp i en filmanalys angående menings- och betydelseproduktionen i Darren Aronofskys Black Swan (2010) – diskutera semiotikens relevans och fruktbarhet för den nutida filmvetenskapen. Diskussionen fokuserar på A.J. Greimas analysmodell den semiotiska kvadraten, vilken vidare ligger till grund för analysen av nämnda film. Därutöver diskuteras i uppsatsen, med ansats i analysen av Black Swan, generella betydelsebärande tendenser inom filmmediet, samt meningsproduktion inom filmmediet i allmänhet. Vidare förenas i något avseende den semiotiska traditionen – i uppsatsen reinkarnerad i Greimas – med den kognitiva filmteorin, i enlighet med bland andra David Bordwell.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gyllenör, Jonatan LU
supervisor
organization
course
FIVM01 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Film, filmanalys, Black Swan, Algirdas Julien Greimas, A.J. Greimas, semiotik, meningsproduktion, betydelseskapande, betydelseproduktion, meningsskapande, mening, betydelse, Darren Aronofsky, den semiotiska kvadraten, strukturalism, semantik, kognitiv filmteori, David Bordwell
language
Swedish
id
3811244
date added to LUP
2013-06-14 16:09:11
date last changed
2013-06-14 16:09:11
@misc{3811244,
 abstract   = {Den här magisteruppsatsen syftar till att – med avstamp i en filmanalys angående menings- och betydelseproduktionen i Darren Aronofskys Black Swan (2010) – diskutera semiotikens relevans och fruktbarhet för den nutida filmvetenskapen. Diskussionen fokuserar på A.J. Greimas analysmodell den semiotiska kvadraten, vilken vidare ligger till grund för analysen av nämnda film. Därutöver diskuteras i uppsatsen, med ansats i analysen av Black Swan, generella betydelsebärande tendenser inom filmmediet, samt meningsproduktion inom filmmediet i allmänhet. Vidare förenas i något avseende den semiotiska traditionen – i uppsatsen reinkarnerad i Greimas – med den kognitiva filmteorin, i enlighet med bland andra David Bordwell.},
 author    = {Gyllenör, Jonatan},
 keyword   = {Film,filmanalys,Black Swan,Algirdas Julien Greimas,A.J. Greimas,semiotik,meningsproduktion,betydelseskapande,betydelseproduktion,meningsskapande,mening,betydelse,Darren Aronofsky,den semiotiska kvadraten,strukturalism,semantik,kognitiv filmteori,David Bordwell},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Angående meningsproduktion inom filmmediet: En diskussion rörande A.J. Greimas semiotiska kvadrat, med avstamp i en analys av betydelseproduktionen i Black Swan},
 year     = {2013},
}