Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Laryngeal aktivitet vid reglering av röststyrka: En jämförelse mellan personer med och utan sångträningserfarenhet

Sjögren, Karin LU and Ström, Emma LU (2013) LOGM81 20131
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Inledning: I denna uppsats undersöktes glottala och fonationsaerodynamiska värden vid olika
röststyrkenivåer, med syfte att öka kunskapen om vad som händer på laryngeal nivå när vi
höjer och sänker röststyrkan. En grupp sångare jämfördes med personer som inte fått
röstträning för att ta reda på om det finns skillnader mellan grupperna i relation till de glottala
parametrarna hastighetskvot och öppetkvot samt de fonationsaerodynamiska parameterarna
subglottalt tryck, luftflöde genom glottis och lufttrycksmotstånd i glottis.
Metod: De metoder som användes var laryngoskopisk höghastighetsfilmning/digital
kymografi och Phonatory Aerodynamic System.
Resultat: Med ökad intensitet ökade luftflöde genom glottis, glottalt motstånd och... (More)
Inledning: I denna uppsats undersöktes glottala och fonationsaerodynamiska värden vid olika
röststyrkenivåer, med syfte att öka kunskapen om vad som händer på laryngeal nivå när vi
höjer och sänker röststyrkan. En grupp sångare jämfördes med personer som inte fått
röstträning för att ta reda på om det finns skillnader mellan grupperna i relation till de glottala
parametrarna hastighetskvot och öppetkvot samt de fonationsaerodynamiska parameterarna
subglottalt tryck, luftflöde genom glottis och lufttrycksmotstånd i glottis.
Metod: De metoder som användes var laryngoskopisk höghastighetsfilmning/digital
kymografi och Phonatory Aerodynamic System.
Resultat: Med ökad intensitet ökade luftflöde genom glottis, glottalt motstånd och subglottalt
tryck. Öppetkvot minskade med ökad intensitet. Hastighetskvot visade inget signifikant
samband med intensitet. Undersökning av varje grupp för sig visade att sambandet luftflödeintensitet
endast gällde sångare och öppetkvot-intensitet gällde endast personer utan
sångträning. Sambandet subglottalt tryck-intensitet var starkare för personer utan
sångerfarenhet. Gruppen sångare hade signifikant mindre glottalt motstånd. Jämförelser av
fonationsaerodynamiska och glottala värden visade att vid svag röststyrkenivå var glottalt
motstånd och subglottalt tryck större hos personer med större öppetkvot. Vid stark röststyrka
var flödet större och det glottala motståndet mindre hos personer med större hastighetskvot.
Diskussion: Reglering av röststyrka kan ske på olika sätt, och det kan påverkas av
sångträningserfarenhet. Resultaten tyder på att sångare använder luftflöde för att höja och
sänka röststyrkan, medan ej sångtränade personer reglerar röststyrka med hjälp av
stämvecksaktivitet (öppetkvot). Det skulle kunna bero på att sångare har högre krav på
konsekvens i stämvecksrörelser oavsett röststyrkenivå. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjögren, Karin LU and Ström, Emma LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
intensitet, laryngoskopi, fonationsaerodynamik, sångträning
language
Swedish
id
3811256
date added to LUP
2013-06-12 15:59:34
date last changed
2013-06-12 15:59:34
@misc{3811256,
 abstract   = {Inledning: I denna uppsats undersöktes glottala och fonationsaerodynamiska värden vid olika
röststyrkenivåer, med syfte att öka kunskapen om vad som händer på laryngeal nivå när vi
höjer och sänker röststyrkan. En grupp sångare jämfördes med personer som inte fått
röstträning för att ta reda på om det finns skillnader mellan grupperna i relation till de glottala
parametrarna hastighetskvot och öppetkvot samt de fonationsaerodynamiska parameterarna
subglottalt tryck, luftflöde genom glottis och lufttrycksmotstånd i glottis.
Metod: De metoder som användes var laryngoskopisk höghastighetsfilmning/digital
kymografi och Phonatory Aerodynamic System.
Resultat: Med ökad intensitet ökade luftflöde genom glottis, glottalt motstånd och subglottalt
tryck. Öppetkvot minskade med ökad intensitet. Hastighetskvot visade inget signifikant
samband med intensitet. Undersökning av varje grupp för sig visade att sambandet luftflödeintensitet
endast gällde sångare och öppetkvot-intensitet gällde endast personer utan
sångträning. Sambandet subglottalt tryck-intensitet var starkare för personer utan
sångerfarenhet. Gruppen sångare hade signifikant mindre glottalt motstånd. Jämförelser av
fonationsaerodynamiska och glottala värden visade att vid svag röststyrkenivå var glottalt
motstånd och subglottalt tryck större hos personer med större öppetkvot. Vid stark röststyrka
var flödet större och det glottala motståndet mindre hos personer med större hastighetskvot.
Diskussion: Reglering av röststyrka kan ske på olika sätt, och det kan påverkas av
sångträningserfarenhet. Resultaten tyder på att sångare använder luftflöde för att höja och
sänka röststyrkan, medan ej sångtränade personer reglerar röststyrka med hjälp av
stämvecksaktivitet (öppetkvot). Det skulle kunna bero på att sångare har högre krav på
konsekvens i stämvecksrörelser oavsett röststyrkenivå.},
 author    = {Sjögren, Karin and Ström, Emma},
 keyword   = {intensitet,laryngoskopi,fonationsaerodynamik,sångträning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Laryngeal aktivitet vid reglering av röststyrka: En jämförelse mellan personer med och utan sångträningserfarenhet},
 year     = {2013},
}