Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Väsentlig anknytning genom bolagsengagemang

Andersson, Victoria LU (2013) HARH10 20131
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Min   uppsats   behandlar   i   vilken   mån   man   fortfarande,   som   fysisk   person,   kan   anses   vara   obegränsat   skattskyldig   i   Sverige   även   efter   det   att   man   har   flyttat   härifrån.  Då  området  är  omfattande  har  jag  valt  att  ytterligare  avgränsa  mig  till  att   behandla  i  vilken  mån  bolagsengagemang  kan  utgöra  en  sådan  grund.  Jag  har  valt   att  använda  mig  av  traditionell  juridisk  metod  i  mitt  arbete  och  som  stöd  för  mina   argument.  Det  kan  vara  av  stor  betydelse  för  den  enskilde  personen  som  står  inför   en   utflyttning   huruvida   man   fortfarande   kan   anses   obegränsat   skattskyldig   i   Sverige.  Jag  ville  se  om  lagtexten  står  i  överens ... (More)
Min   uppsats   behandlar   i   vilken   mån   man   fortfarande,   som   fysisk   person,   kan   anses   vara   obegränsat   skattskyldig   i   Sverige   även   efter   det   att   man   har   flyttat   härifrån.  Då  området  är  omfattande  har  jag  valt  att  ytterligare  avgränsa  mig  till  att   behandla  i  vilken  mån  bolagsengagemang  kan  utgöra  en  sådan  grund.  Jag  har  valt   att  använda  mig  av  traditionell  juridisk  metod  i  mitt  arbete  och  som  stöd  för  mina   argument.  Det  kan  vara  av  stor  betydelse  för  den  enskilde  personen  som  står  inför   en   utflyttning   huruvida   man   fortfarande   kan   anses   obegränsat   skattskyldig   i   Sverige.  Jag  ville  se  om  lagtexten  står  i  överens  med  uttalandena  i  förarbetena  om   att   den   skattskyldige   skulle   kunna   få   en   överblick   över   vad   en   utflyttning   kan   få   för  konsekvenser.  Är  reglerna  förutsägbara  för  den  enskilda?  Min  slutsats  som  till   stora   delar   baserar   sig   på   den   rättspraxis   jag   har   gått   igenom   under   mitt   arbete   talar  för  att  även  om  det  inte  med  all  säkerhet  går  att  säga  en  exakt  gräns  för  hur   stor  del  man  kan  äga  i  ett  bolag  så  finns  det  vissa  saker  som  den  skattskyldige  har   att   ta   hänsyn   till   om   syftet   är   att   flytta   ifrån   Sverige   för   att   undgå   svensk   beskattning.   Det   är   själva   möjligheten   till   inflytande   som   är   av   vikt   vid   bedömningen,  inte  hur  stor  del  av  bolaget  som  ägs  av  den  skattskyldige. (Less)
Abstract
My  paper  discusses  the  extent  to  which  a  private  person  may  be  considered  to  be   fully  taxable  in  Sweden  even  after  they  have  emigrated.  The  area  is  extensive  so  I   have  chosen  to  limit  myself  to  examining  the  extent  to  which  involvement  in  a   company  could  constitute  such  a  basis.  I  have  chosen  to  use  traditional  legal   methods  in  my  work  and  in  support  of  my  argument.  It  may  be  important  to   individuals  who  are  about  to  emigrate      to  know  whether,  they  have  a  substantial   connection  to  Sweden,  they  will  continue  to  be  fully  liable  for  Swedish  taxes.  I   wanted  to  see  if  tax  law  is  in  agreement  with  statements  in  the ... (More)
My  paper  discusses  the  extent  to  which  a  private  person  may  be  considered  to  be   fully  taxable  in  Sweden  even  after  they  have  emigrated.  The  area  is  extensive  so  I   have  chosen  to  limit  myself  to  examining  the  extent  to  which  involvement  in  a   company  could  constitute  such  a  basis.  I  have  chosen  to  use  traditional  legal   methods  in  my  work  and  in  support  of  my  argument.  It  may  be  important  to   individuals  who  are  about  to  emigrate      to  know  whether,  they  have  a  substantial   connection  to  Sweden,  they  will  continue  to  be  fully  liable  for  Swedish  taxes.  I   wanted  to  see  if  tax  law  is  in  agreement  with  statements  in  the  legislative  history that  the  taxpayer  should  be  able  to  get  an  overview  of  the  consequences  of  an   emigration  from  Sweden  before  taking  such  a  step.  Are  the  rules  clear,  and  the   consequences  predictable,  for  the  individual  person?  My  conclusion,  based  on  the   case  law  I  have  studied  in  my  work,  suggests  that  although  it  is  not  possible  to  say   exactly  what  share  of  a  company  an  individual  may  own,  there  are  certain  things   that  the  taxpayer  has  to  take  into  account  if  the  purpose  of  moving  from  Sweden  is to avoid Swedish taxation. It is the individual’s influence in, and control of, the company that are of importance in the assessment of whether there is tax liability, not the size of the share owned by the taxpayer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Victoria LU
supervisor
organization
course
HARH10 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
utflyttning, obegränsat skattskyldig, väsentlig anknytning, svensk beskattning
language
Swedish
id
3811913
date added to LUP
2013-06-13 10:49:37
date last changed
2013-06-13 10:49:37
@misc{3811913,
 abstract   = {My  paper  discusses  the  extent  to  which  a  private  person  may  be  considered  to  be   fully  taxable  in  Sweden  even  after  they  have  emigrated.  The  area  is  extensive  so  I   have  chosen  to  limit  myself  to  examining  the  extent  to  which  involvement  in  a   company  could  constitute  such  a  basis.  I  have  chosen  to  use  traditional  legal   methods  in  my  work  and  in  support  of  my  argument.  It  may  be  important  to   individuals  who  are  about  to  emigrate      to  know  whether,  they  have  a  substantial   connection  to  Sweden,  they  will  continue  to  be  fully  liable  for  Swedish  taxes.  I   wanted  to  see  if  tax  law  is  in  agreement  with  statements  in  the  legislative  history that  the  taxpayer  should  be  able  to  get  an  overview  of  the  consequences  of  an   emigration  from  Sweden  before  taking  such  a  step.  Are  the  rules  clear,  and  the   consequences  predictable,  for  the  individual  person?  My  conclusion,  based  on  the   case  law  I  have  studied  in  my  work,  suggests  that  although  it  is  not  possible  to  say   exactly  what  share  of  a  company  an  individual  may  own,  there  are  certain  things   that  the  taxpayer  has  to  take  into  account  if  the  purpose  of  moving  from  Sweden  is to avoid Swedish taxation. It is the individual’s influence in, and control of, the company that are of importance in the assessment of whether there is tax liability, not the size of the share owned by the taxpayer.},
 author    = {Andersson, Victoria},
 keyword   = {utflyttning,obegränsat skattskyldig,väsentlig anknytning,svensk beskattning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Väsentlig anknytning genom bolagsengagemang},
 year     = {2013},
}