Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsrättsliga problem i bemanningsbranschen i Sverige, 1993-2013

Albinsson, Lina LU (2013) HARH10 20131
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Bemanningsbranschen är idag allmänt accepterad i Sverige och bemanningsföretagen har sedan avregleringen av arbetsförmedlingsmonopolet 1993 etablerats starkt på den svenska arbetsmarknaden. Detta har inneburit en förändring av det traditionella anställnings- förhållandet till att bli en trepartsrelation. Detta trepartsförhållande, där nu tre parter istället för två måste kooperera har visat sig skapa arbetsrättsliga problem och frågetecken, då den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen främst varit och är rättad efter den tvåpartsrelation som ännu bedöms vanligast.
Syftet med uppsatsen är därför att utreda, beskriva, kategorisera och analysera några av de mest uppmärksammade arbetsrättsliga problemen kring uthyrning av arbetskraft i... (More)
Bemanningsbranschen är idag allmänt accepterad i Sverige och bemanningsföretagen har sedan avregleringen av arbetsförmedlingsmonopolet 1993 etablerats starkt på den svenska arbetsmarknaden. Detta har inneburit en förändring av det traditionella anställnings- förhållandet till att bli en trepartsrelation. Detta trepartsförhållande, där nu tre parter istället för två måste kooperera har visat sig skapa arbetsrättsliga problem och frågetecken, då den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen främst varit och är rättad efter den tvåpartsrelation som ännu bedöms vanligast.
Syftet med uppsatsen är därför att utreda, beskriva, kategorisera och analysera några av de mest uppmärksammade arbetsrättsliga problemen kring uthyrning av arbetskraft i intervallet 1993-2013 och undersöka vad som har gjorts för att komma till rätta med dem. Förhoppningen är att kunna bidra med en systematik som sträcker sig över intervallet och att nå denna genom att göra en rättshistorisk tillbakablick.
Den rättsliga utredningen leder till att olika problem kan utrönas som delas upp i två grupper, inför och vid samt efter avregleringen. Dessa problem delas sedan in i sju kategorier och analysen visar att parterna och lagstiftaren har gjort en del för att komma till rätta med problem under åren, men samtidigt finns det fortfarande problem kvar och det kan även komma till nya framöver som utmanar den svenska lagstiftningen. På vissa områden är rättsläget således fortfarande oklart. Den största utmaningen menar jag ligger i att få en bra balans mellan arbetstagarnas skydd kontra näringslivets efterfrågan på flexibelt arbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Albinsson, Lina LU
supervisor
organization
course
HARH10 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bemanningsbranschen, arbetsrätt, uthyrning av arbetskraft, kundföretag, bemanningsföretag, bemanningsdirektivet.
language
Swedish
id
3812103
date added to LUP
2013-06-13 08:24:04
date last changed
2013-06-13 08:24:04
@misc{3812103,
 abstract   = {Bemanningsbranschen är idag allmänt accepterad i Sverige och bemanningsföretagen har sedan avregleringen av arbetsförmedlingsmonopolet 1993 etablerats starkt på den svenska arbetsmarknaden. Detta har inneburit en förändring av det traditionella anställnings- förhållandet till att bli en trepartsrelation. Detta trepartsförhållande, där nu tre parter istället för två måste kooperera har visat sig skapa arbetsrättsliga problem och frågetecken, då den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen främst varit och är rättad efter den tvåpartsrelation som ännu bedöms vanligast.
Syftet med uppsatsen är därför att utreda, beskriva, kategorisera och analysera några av de mest uppmärksammade arbetsrättsliga problemen kring uthyrning av arbetskraft i intervallet 1993-2013 och undersöka vad som har gjorts för att komma till rätta med dem. Förhoppningen är att kunna bidra med en systematik som sträcker sig över intervallet och att nå denna genom att göra en rättshistorisk tillbakablick.
Den rättsliga utredningen leder till att olika problem kan utrönas som delas upp i två grupper, inför och vid samt efter avregleringen. Dessa problem delas sedan in i sju kategorier och analysen visar att parterna och lagstiftaren har gjort en del för att komma till rätta med problem under åren, men samtidigt finns det fortfarande problem kvar och det kan även komma till nya framöver som utmanar den svenska lagstiftningen. På vissa områden är rättsläget således fortfarande oklart. Den största utmaningen menar jag ligger i att få en bra balans mellan arbetstagarnas skydd kontra näringslivets efterfrågan på flexibelt arbete.},
 author    = {Albinsson, Lina},
 keyword   = {bemanningsbranschen,arbetsrätt,uthyrning av arbetskraft,kundföretag,bemanningsföretag,bemanningsdirektivet.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsrättsliga problem i bemanningsbranschen i Sverige, 1993-2013},
 year     = {2013},
}