Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En stad, två länder : en komparativ fallstudie av ett cross-border projekt i Öresundsregionen, från lokalnivå till EU-nivå

Sjöberg, Josefine LU (2013) EUHA20 20131
European Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsen redogör för integrationen i Öresundsregionen genom att granska cross-border samarbetet av en fast transportförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Öresundsregionen är en framstående cross-border region i Europa och en tydlig ökning av integrationen har kunnat mätas sedan Öresundsbron byggdes. Syftet är att redogöra för olika samhällsaktörers intressen för ökad integration genom en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, från lokalnivå till EU-nivå. Där ibland representeras invånarna i de två städerna, ledningen i de två kommunerna, samt nationella intressen i Sveriges riksdag och Danmarks folketing. Cross-border begreppet och gränsöverskridande samarbete som politisk metod i Europa redogörs för i teorikapitlet.
... (More)
Uppsatsen redogör för integrationen i Öresundsregionen genom att granska cross-border samarbetet av en fast transportförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Öresundsregionen är en framstående cross-border region i Europa och en tydlig ökning av integrationen har kunnat mätas sedan Öresundsbron byggdes. Syftet är att redogöra för olika samhällsaktörers intressen för ökad integration genom en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, från lokalnivå till EU-nivå. Där ibland representeras invånarna i de två städerna, ledningen i de två kommunerna, samt nationella intressen i Sveriges riksdag och Danmarks folketing. Cross-border begreppet och gränsöverskridande samarbete som politisk metod i Europa redogörs för i teorikapitlet.

Studien utgår från ett pragmatisk vetenskapligt förhållningssätt och använder sig av en ’’mix-method’’. Undersökningsmetoden inkluderar både kvalitativ och kvantitativ data. De två typerna av data bearbetas var för sig genom en kvalitativ innehållsanalys och en enkätundersökning. I den empiriska delen redovisas varje samhällsaktör som ingår i studien. Resultatet presenteras sedan för de två undersökningarna och jämförs med den teoretiska referensramen.

Undersökningen resulterar i ett mer subjektivt komplement till den objektiva statistik som har presenterats kring integrationsutvecklingen i Öresundsregionen. Den visar aktörers intressen i ett flernivåsamhälle som en faktor för ökad integration genom det gränsöverskridande samarbetet av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöberg, Josefine LU
supervisor
organization
course
EUHA20 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Danmark, Sverige, mix method, Öresundsregionen, EU, Cross-border, integration, fast förbindelse, Helsingborg, Helsingör
language
Swedish
id
3812375
date added to LUP
2013-07-08 15:42:29
date last changed
2015-12-14 13:23:23
@misc{3812375,
 abstract   = {Uppsatsen redogör för integrationen i Öresundsregionen genom att granska cross-border samarbetet av en fast transportförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Öresundsregionen är en framstående cross-border region i Europa och en tydlig ökning av integrationen har kunnat mätas sedan Öresundsbron byggdes. Syftet är att redogöra för olika samhällsaktörers intressen för ökad integration genom en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, från lokalnivå till EU-nivå. Där ibland representeras invånarna i de två städerna, ledningen i de två kommunerna, samt nationella intressen i Sveriges riksdag och Danmarks folketing. Cross-border begreppet och gränsöverskridande samarbete som politisk metod i Europa redogörs för i teorikapitlet.

Studien utgår från ett pragmatisk vetenskapligt förhållningssätt och använder sig av en ’’mix-method’’. Undersökningsmetoden inkluderar både kvalitativ och kvantitativ data. De två typerna av data bearbetas var för sig genom en kvalitativ innehållsanalys och en enkätundersökning. I den empiriska delen redovisas varje samhällsaktör som ingår i studien. Resultatet presenteras sedan för de två undersökningarna och jämförs med den teoretiska referensramen.

Undersökningen resulterar i ett mer subjektivt komplement till den objektiva statistik som har presenterats kring integrationsutvecklingen i Öresundsregionen. Den visar aktörers intressen i ett flernivåsamhälle som en faktor för ökad integration genom det gränsöverskridande samarbetet av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.},
 author    = {Sjöberg, Josefine},
 keyword   = {Danmark,Sverige,mix method,Öresundsregionen,EU,Cross-border,integration,fast förbindelse,Helsingborg,Helsingör},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En stad, två länder : en komparativ fallstudie av ett cross-border projekt i Öresundsregionen, från lokalnivå till EU-nivå},
 year     = {2013},
}