Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fåmansföretag- En studie av rekvisitet "verksam i betydande omfattning" i 57 kap 4 § IL

Krupic, Edvina LU (2013) HARH10 20131
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Genom 1990 års skattereform separerades kapitalinkomster och arbetsinkomster. Det infördes särskilda regler som hindrar delägare i fåmansföretag att ta ut arbetsinkomster som lägre beskattad utdelning eller avyttring av aktier. Att inneha företagsformen fåmansbolag ska vara neutral gentemot andra företagsformer. Endast delägare som varit aktiva i bolaget berörs av 3:12 reglerna och den centrala avgränsningen kring verksamhetsrekvisitet är huruvida delägaren varit verksam i betydande omfattning i företaget. Bedömning görs från fall till fall och tyngdpunkten sätts på den ekonomiska genereringen av delägarens arbetsinsatser. Uppsatsen beskriver hur verksamhetsrekvisitet har definierats genom förarbeten och praxis. I uppsatsen görs även en... (More)
Genom 1990 års skattereform separerades kapitalinkomster och arbetsinkomster. Det infördes särskilda regler som hindrar delägare i fåmansföretag att ta ut arbetsinkomster som lägre beskattad utdelning eller avyttring av aktier. Att inneha företagsformen fåmansbolag ska vara neutral gentemot andra företagsformer. Endast delägare som varit aktiva i bolaget berörs av 3:12 reglerna och den centrala avgränsningen kring verksamhetsrekvisitet är huruvida delägaren varit verksam i betydande omfattning i företaget. Bedömning görs från fall till fall och tyngdpunkten sätts på den ekonomiska genereringen av delägarens arbetsinsatser. Uppsatsen beskriver hur verksamhetsrekvisitet har definierats genom förarbeten och praxis. I uppsatsen görs även en analys om rekvisitet är anpassat till att uppfylla kraven som tillhör legalitetsprincipen och den tillhörande förutsebarhetsaspekten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Krupic, Edvina LU
supervisor
organization
course
HARH10 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Inkomstskattelagen, fåmansföretag, legalitetsprincipen, verksam i betydande omfattning, fåmansbolag
language
Swedish
id
3812464
date added to LUP
2013-06-13 13:11:57
date last changed
2013-06-13 13:11:57
@misc{3812464,
 abstract   = {Genom 1990 års skattereform separerades kapitalinkomster och arbetsinkomster. Det infördes särskilda regler som hindrar delägare i fåmansföretag att ta ut arbetsinkomster som lägre beskattad utdelning eller avyttring av aktier. Att inneha företagsformen fåmansbolag ska vara neutral gentemot andra företagsformer. Endast delägare som varit aktiva i bolaget berörs av 3:12 reglerna och den centrala avgränsningen kring verksamhetsrekvisitet är huruvida delägaren varit verksam i betydande omfattning i företaget. Bedömning görs från fall till fall och tyngdpunkten sätts på den ekonomiska genereringen av delägarens arbetsinsatser. Uppsatsen beskriver hur verksamhetsrekvisitet har definierats genom förarbeten och praxis. I uppsatsen görs även en analys om rekvisitet är anpassat till att uppfylla kraven som tillhör legalitetsprincipen och den tillhörande förutsebarhetsaspekten.},
 author    = {Krupic, Edvina},
 keyword   = {Inkomstskattelagen,fåmansföretag,legalitetsprincipen,verksam i betydande omfattning,fåmansbolag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fåmansföretag- En studie av rekvisitet "verksam i betydande omfattning" i 57 kap 4 § IL},
 year     = {2013},
}