Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Nyttan av funktionen olinjär frekvenskomprimering i hörapparater hos skolbarn med lätt till måttlig hörselnedsättning.

Ågren, Jessica (2013) AUD414 20131
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Denna studie undersökte nyttan av funktionen olinjär frekvenskomprimering i hörapparater anpassade för skolbarn i åldern 9-20 år. Syftet var att jämföra nyttan av Phonak’s hörapparat Versata Art och dess funktion olinjär frekvenskomprimering, med namnet SoundRecover; en grupp där funktionen olinjär frekvenskomprimering var aktiv i hörapparaten/hörapparaterna jämfördes med en grupp där olinjär frekvenskomprimering var inaktiv i hörapparaten/hörapparaterna.
Skiljer sig taluppfattningsförmågan mellan de med olinjär frekvenskomprimering i hörapparaterna och de utan? Skiljer sig den upplevda nyttan med hörapparaten/hörapparaterna mellan grupperna mätt med frågeformulär? Förbättrar sig testresultaten över tid?
Antalet testdeltagare i studien... (More)
Denna studie undersökte nyttan av funktionen olinjär frekvenskomprimering i hörapparater anpassade för skolbarn i åldern 9-20 år. Syftet var att jämföra nyttan av Phonak’s hörapparat Versata Art och dess funktion olinjär frekvenskomprimering, med namnet SoundRecover; en grupp där funktionen olinjär frekvenskomprimering var aktiv i hörapparaten/hörapparaterna jämfördes med en grupp där olinjär frekvenskomprimering var inaktiv i hörapparaten/hörapparaterna.
Skiljer sig taluppfattningsförmågan mellan de med olinjär frekvenskomprimering i hörapparaterna och de utan? Skiljer sig den upplevda nyttan med hörapparaten/hörapparaterna mellan grupperna mätt med frågeformulär? Förbättrar sig testresultaten över tid?
Antalet testdeltagare i studien var 10 testdeltagare. Testdeltagarna hade en mild till måttlig sensorineural hörselnedsättning, där hörselnedsättningen var av måttlig till svår grad i diskanten. Nyttan utvärderades med taltestet maximal taluppfattning, mätt i ljudfält, samt med frågeformuläret International Outcome Inventory for Hearing Aids (IOI-HA).
Resultaten visade ingen skillnad i upplevd nöjdhet utifrån IOI-HA mellan testgruppen som hade funktionen olinjär frekvenskomprimering aktiv i hörapparaten/hörapparaterna och kontrollgruppen som hade funktionen olinjär frekvenskomprimering inaktiv i hörapparaten/hörapparaterna. Resultaten visade inte heller någon skillnad i nöjdhet mellan första tillfället frågeformuläret fylldes i och andra tillfället frågeformuläret fylldes i, varken för testgruppen eller kontrollgruppen. För hela gruppen fanns en statistisk signifikant ökad nöjdhet för IOI-HA, underskalan ”introspektion” och det globala värdet, ses från första tillfället frågeformuläret fylldes i till andra tillfället frågeformuläret fylldes i.
Det fanns ingen skillnad mellan grupperna i uppnått medelvärde på maximal taluppfattning vid tillfälle 1 och 2 mellan kontrollgruppen och testgruppen, varken för höger öron, vänster öron eller bästa öra. Resultaten visade att interventionen hade en positiv inverkan på taluppfattningsförmågan för båda grupperna, dock var värden för kontrollgruppen bättre än för testgruppen där taluppfattningsförmågan ökade för både höger och vänster öron, medan testgruppens värde visade en statistisk signifikant ökning endast för höger öron. Detta innebär att interventionens påverkan av taluppfattningsförmågan var som störst under den första månaden efter hörapparatsutprovningen.
Sammanfattningsvis, funktionen olinjär frekvenskomprimering var i denna begränsade studie inte avgörande för hur bra taluppfattningsförmåga eller hur stor nytta deltagarna upplevde av hörapparaten/hörapparaterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ågren, Jessica
supervisor
organization
course
AUD414 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Olinjär frekvenskomprimering, SoundRecover, IOI-HA, Maximal taluppfattning, Skolbarn, Sensorineural hörselnedsättning, Sensorineural diskantnedsättning, IF-mätning
language
Swedish
id
3812749
date added to LUP
2013-06-13 14:50:25
date last changed
2013-06-13 14:50:25
@misc{3812749,
 abstract   = {Denna studie undersökte nyttan av funktionen olinjär frekvenskomprimering i hörapparater anpassade för skolbarn i åldern 9-20 år. Syftet var att jämföra nyttan av Phonak’s hörapparat Versata Art och dess funktion olinjär frekvenskomprimering, med namnet SoundRecover; en grupp där funktionen olinjär frekvenskomprimering var aktiv i hörapparaten/hörapparaterna jämfördes med en grupp där olinjär frekvenskomprimering var inaktiv i hörapparaten/hörapparaterna.
Skiljer sig taluppfattningsförmågan mellan de med olinjär frekvenskomprimering i hörapparaterna och de utan? Skiljer sig den upplevda nyttan med hörapparaten/hörapparaterna mellan grupperna mätt med frågeformulär? Förbättrar sig testresultaten över tid?
Antalet testdeltagare i studien var 10 testdeltagare. Testdeltagarna hade en mild till måttlig sensorineural hörselnedsättning, där hörselnedsättningen var av måttlig till svår grad i diskanten. Nyttan utvärderades med taltestet maximal taluppfattning, mätt i ljudfält, samt med frågeformuläret International Outcome Inventory for Hearing Aids (IOI-HA).
Resultaten visade ingen skillnad i upplevd nöjdhet utifrån IOI-HA mellan testgruppen som hade funktionen olinjär frekvenskomprimering aktiv i hörapparaten/hörapparaterna och kontrollgruppen som hade funktionen olinjär frekvenskomprimering inaktiv i hörapparaten/hörapparaterna. Resultaten visade inte heller någon skillnad i nöjdhet mellan första tillfället frågeformuläret fylldes i och andra tillfället frågeformuläret fylldes i, varken för testgruppen eller kontrollgruppen. För hela gruppen fanns en statistisk signifikant ökad nöjdhet för IOI-HA, underskalan ”introspektion” och det globala värdet, ses från första tillfället frågeformuläret fylldes i till andra tillfället frågeformuläret fylldes i.
Det fanns ingen skillnad mellan grupperna i uppnått medelvärde på maximal taluppfattning vid tillfälle 1 och 2 mellan kontrollgruppen och testgruppen, varken för höger öron, vänster öron eller bästa öra. Resultaten visade att interventionen hade en positiv inverkan på taluppfattningsförmågan för båda grupperna, dock var värden för kontrollgruppen bättre än för testgruppen där taluppfattningsförmågan ökade för både höger och vänster öron, medan testgruppens värde visade en statistisk signifikant ökning endast för höger öron. Detta innebär att interventionens påverkan av taluppfattningsförmågan var som störst under den första månaden efter hörapparatsutprovningen.
Sammanfattningsvis, funktionen olinjär frekvenskomprimering var i denna begränsade studie inte avgörande för hur bra taluppfattningsförmåga eller hur stor nytta deltagarna upplevde av hörapparaten/hörapparaterna.},
 author    = {Ågren, Jessica},
 keyword   = {Olinjär frekvenskomprimering,SoundRecover,IOI-HA,Maximal taluppfattning,Skolbarn,Sensorineural hörselnedsättning,Sensorineural diskantnedsättning,IF-mätning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nyttan av funktionen olinjär frekvenskomprimering i hörapparater hos skolbarn med lätt till måttlig hörselnedsättning.},
 year     = {2013},
}