Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Flera om samma brott – en kritisk analys av medgärningsmannaskap

Landegren, Anna LU (2013) LAGF03 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
I svensk rätt kan kretsen för vem som kan dömas som gärningsman utvidgas genom att döma flera personer i medgärningsmannaskap. När flera personer tillsammans uppfyller brottsrekvisiten i en straffbelagd gärning, kan domstolen döma flera gärningsmän. Hur begreppet har tillämpats i praktiken av både åklagare och domare, har fått stor kritik. Praxis på området spretar åt olika håll, vilket ger knapphändig vägledning för hur begreppet ska tolkas och tillämpas. Syftet med uppsatsens är att problematisera och belysa diskussionen kring begreppet medgärningsmannaskap ur ett kritiskt perspektiv. Om domstolarna har en benägenget att döma flera personer kollektivt, och om detta är förenligt med rättssäkerheten är frågeställningar som uppsatsen ämnar... (More)
I svensk rätt kan kretsen för vem som kan dömas som gärningsman utvidgas genom att döma flera personer i medgärningsmannaskap. När flera personer tillsammans uppfyller brottsrekvisiten i en straffbelagd gärning, kan domstolen döma flera gärningsmän. Hur begreppet har tillämpats i praktiken av både åklagare och domare, har fått stor kritik. Praxis på området spretar åt olika håll, vilket ger knapphändig vägledning för hur begreppet ska tolkas och tillämpas. Syftet med uppsatsens är att problematisera och belysa diskussionen kring begreppet medgärningsmannaskap ur ett kritiskt perspektiv. Om domstolarna har en benägenget att döma flera personer kollektivt, och om detta är förenligt med rättssäkerheten är frågeställningar som uppsatsen ämnar att besvara.
Hur begreppet ska tillämpas kom att förändras efter Lindomefallet, där två personer frikändes på grund av att det inte gick att fastställa vem som hade utfört vilken gärning. Domen upprörde allmänheten och krav ställdes på lagstiftarna. Fallet fick effekter för efterkommande fall, däribland Pinnstolsfallet, där omständigheterna liknade dem i Lindomefallet men utgången var den motsatta. Efter diskoteksbranden i Göteborg dömdes fyra individer i medgärningsmannaskap med otydlig motivering, vilket visade på utvecklingen av det utvidgade medgärningsmannaskapet. I uppsatsen behandlas vidare mordet på Björn Söderberg, morden på Sturecompagniet och Pirate Bay-målet.
I analysen argumenterar jag för att det går att se tendenser på att domarna dömer hela kollektivet hellre än att göra individuella prövningar. Vidare diskuteras den moralfilosofiska frågeställningen om rättssäkerhet, där vikten att kunna säkerställa rättssäkerheten för både gärningsman och offer understryks.
Uppsatsen avslutas med att fastslå att mer forskning behövs för att rättvist kunna tillämpa begreppet medgärningsmannaskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Landegren, Anna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Medgärningsmannaskap Gemensamt och i samförstånd
language
Swedish
id
3812799
date added to LUP
2013-09-16 18:46:48
date last changed
2013-09-16 18:46:48
@misc{3812799,
 abstract   = {I svensk rätt kan kretsen för vem som kan dömas som gärningsman utvidgas genom att döma flera personer i medgärningsmannaskap. När flera personer tillsammans uppfyller brottsrekvisiten i en straffbelagd gärning, kan domstolen döma flera gärningsmän. Hur begreppet har tillämpats i praktiken av både åklagare och domare, har fått stor kritik. Praxis på området spretar åt olika håll, vilket ger knapphändig vägledning för hur begreppet ska tolkas och tillämpas. Syftet med uppsatsens är att problematisera och belysa diskussionen kring begreppet medgärningsmannaskap ur ett kritiskt perspektiv. Om domstolarna har en benägenget att döma flera personer kollektivt, och om detta är förenligt med rättssäkerheten är frågeställningar som uppsatsen ämnar att besvara. 
Hur begreppet ska tillämpas kom att förändras efter Lindomefallet, där två personer frikändes på grund av att det inte gick att fastställa vem som hade utfört vilken gärning. Domen upprörde allmänheten och krav ställdes på lagstiftarna. Fallet fick effekter för efterkommande fall, däribland Pinnstolsfallet, där omständigheterna liknade dem i Lindomefallet men utgången var den motsatta. Efter diskoteksbranden i Göteborg dömdes fyra individer i medgärningsmannaskap med otydlig motivering, vilket visade på utvecklingen av det utvidgade medgärningsmannaskapet. I uppsatsen behandlas vidare mordet på Björn Söderberg, morden på Sturecompagniet och Pirate Bay-målet.
I analysen argumenterar jag för att det går att se tendenser på att domarna dömer hela kollektivet hellre än att göra individuella prövningar. Vidare diskuteras den moralfilosofiska frågeställningen om rättssäkerhet, där vikten att kunna säkerställa rättssäkerheten för både gärningsman och offer understryks.
Uppsatsen avslutas med att fastslå att mer forskning behövs för att rättvist kunna tillämpa begreppet medgärningsmannaskap.},
 author    = {Landegren, Anna},
 keyword   = {Medgärningsmannaskap Gemensamt och i samförstånd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Flera om samma brott – en kritisk analys av medgärningsmannaskap},
 year     = {2013},
}