Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Djurrättsaktivism - En kvalitativ studie om hur djurrättsaktivister rättfärdigar olagliga handlingar

Peterson, Sunna-Maja LU and Bergman, Klara LU (2013) SOCK01 20131
Sociology
Abstract (Swedish)
Problem/Bakgrund: Djurrättsaktivister förknippas med både legala och icke-legala arbetsmetoder. Interaktionen mellan individ och samhälle blir en diskussionsfråga angående etik och moral, resonerar samtliga individer i samhället enhetligt beträffande djurrätt?

Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka hur det kommer sig att somliga djurrättsaktivister tar avstånd från vissa brott i sin kamp för djurens rättigheter, men inte alla. Om de begår brott, hur rättfärdigar de sina brottsliga handlingar?

Uppsatsens innehåll: Huvudfrågan behandlar: hur rättfärdigar djurrättsaktivister sina arbetsmetoder? Vidare resonerar vi kring, har djurrättsaktivister några riktlinjer när de överträder lagen? Hur ser djurrättsaktivisterna på civil... (More)
Problem/Bakgrund: Djurrättsaktivister förknippas med både legala och icke-legala arbetsmetoder. Interaktionen mellan individ och samhälle blir en diskussionsfråga angående etik och moral, resonerar samtliga individer i samhället enhetligt beträffande djurrätt?

Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka hur det kommer sig att somliga djurrättsaktivister tar avstånd från vissa brott i sin kamp för djurens rättigheter, men inte alla. Om de begår brott, hur rättfärdigar de sina brottsliga handlingar?

Uppsatsens innehåll: Huvudfrågan behandlar: hur rättfärdigar djurrättsaktivister sina arbetsmetoder? Vidare resonerar vi kring, har djurrättsaktivister några riktlinjer när de överträder lagen? Hur ser djurrättsaktivisterna på civil olydnad? Dessa frågor omfattas alla av den mer övergripande forskningsfrågan: hur motiverar djurrättsaktivister sitt handlande?
Vi har undersökt dessa frågor genom att genomföra semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer har vi sedan analyserat tematiskt. I analysen har vi tagit hjälp av Sykes och Matzas (1957) neutraliseringstekniker och rational choice-teorin. Intervjuerna genomfördes med intervjupersoner som valts ut genom ett bekvämlighetsurval och med hjälp av en gate-keeper. I analysen ligger fokus på vad intervjupersonerna säger och hur de berättar om olika handlingar. Teorierna har valts då de kan hjälpa till att förklara intervjupersonernas handlingar och varför de utfört dessa handlingar.

Slutsatser/Resultat: Djurrättsaktivisters syn på civil olydnad var delad. Några anser att det ibland kan vara rättfärdigat att begå civil olydnad samtidigt som vissa inte själva kan tänka sig att gå över någon laglig gräns. När de berättar om handlingar som de själva utfört gör de ofta detta med förklaringar till varför och vad de vill åstadkomma med hjälp av dessa handlingar. Dessutom framkommer det att det finns olika faktorer som motiverar djurrättsaktivisters handlande. Dels styrs de av den djursyn de har och de emotionella band som finns till djuren på grund av detta. Dels styrs de av ett rationellt tänkande som grundar sig i att skapa en förändring på ett effektivt sätt och med så små medel som möjligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Peterson, Sunna-Maja LU and Bergman, Klara LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
djurrätt, civil olydnad, djurrättsaktivister, neutraliseringstekniker, rational choice
language
Swedish
id
3813730
date added to LUP
2013-06-27 14:24:21
date last changed
2013-06-27 14:24:21
@misc{3813730,
 abstract   = {Problem/Bakgrund: Djurrättsaktivister förknippas med både legala och icke-legala arbetsmetoder. Interaktionen mellan individ och samhälle blir en diskussionsfråga angående etik och moral, resonerar samtliga individer i samhället enhetligt beträffande djurrätt?

Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka hur det kommer sig att somliga djurrättsaktivister tar avstånd från vissa brott i sin kamp för djurens rättigheter, men inte alla. Om de begår brott, hur rättfärdigar de sina brottsliga handlingar?

Uppsatsens innehåll: Huvudfrågan behandlar: hur rättfärdigar djurrättsaktivister sina arbetsmetoder? Vidare resonerar vi kring, har djurrättsaktivister några riktlinjer när de överträder lagen? Hur ser djurrättsaktivisterna på civil olydnad? Dessa frågor omfattas alla av den mer övergripande forskningsfrågan: hur motiverar djurrättsaktivister sitt handlande?
Vi har undersökt dessa frågor genom att genomföra semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer har vi sedan analyserat tematiskt. I analysen har vi tagit hjälp av Sykes och Matzas (1957) neutraliseringstekniker och rational choice-teorin. Intervjuerna genomfördes med intervjupersoner som valts ut genom ett bekvämlighetsurval och med hjälp av en gate-keeper. I analysen ligger fokus på vad intervjupersonerna säger och hur de berättar om olika handlingar. Teorierna har valts då de kan hjälpa till att förklara intervjupersonernas handlingar och varför de utfört dessa handlingar.

Slutsatser/Resultat: Djurrättsaktivisters syn på civil olydnad var delad. Några anser att det ibland kan vara rättfärdigat att begå civil olydnad samtidigt som vissa inte själva kan tänka sig att gå över någon laglig gräns. När de berättar om handlingar som de själva utfört gör de ofta detta med förklaringar till varför och vad de vill åstadkomma med hjälp av dessa handlingar. Dessutom framkommer det att det finns olika faktorer som motiverar djurrättsaktivisters handlande. Dels styrs de av den djursyn de har och de emotionella band som finns till djuren på grund av detta. Dels styrs de av ett rationellt tänkande som grundar sig i att skapa en förändring på ett effektivt sätt och med så små medel som möjligt.},
 author    = {Peterson, Sunna-Maja and Bergman, Klara},
 keyword   = {djurrätt,civil olydnad,djurrättsaktivister,neutraliseringstekniker,rational choice},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Djurrättsaktivism - En kvalitativ studie om hur djurrättsaktivister rättfärdigar olagliga handlingar},
 year     = {2013},
}