Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur påverkas priset på guld av olika makroekonomiska variabler och avkastningen på alternativa tillgångar?

Danielsson, Gustaf LU and Matsgård, Fredrik (2013) NEKH01 20131
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur guldpriset påverkas av olika makroekonomiska variabler samt avkastningen på alternativa tillgångar. Studien är gjord ur ett amerikanskt perspektiv och undersöker hur priset på fysiskt guld påverkas av prisindexet Consumer Price Index – All Urban Consumers (CPI-U), BNP-tillväxt, aktieindexet MSCI US Prime Market 750 Index och Treasury bills med tre månaders löptid under åren 1974-2012. För att genomföra undersökningen har vi gjort en regressionsanalys. Regressionsanalysen visar att det finns statistiskt signifikanta samband mellan guldpriset och flera av variablerna vi testat för. Guldpriset påverkas positivt av högre inflation medan vi har kunnat påvisa ett negativt samband med avkastningen... (More)
Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur guldpriset påverkas av olika makroekonomiska variabler samt avkastningen på alternativa tillgångar. Studien är gjord ur ett amerikanskt perspektiv och undersöker hur priset på fysiskt guld påverkas av prisindexet Consumer Price Index – All Urban Consumers (CPI-U), BNP-tillväxt, aktieindexet MSCI US Prime Market 750 Index och Treasury bills med tre månaders löptid under åren 1974-2012. För att genomföra undersökningen har vi gjort en regressionsanalys. Regressionsanalysen visar att det finns statistiskt signifikanta samband mellan guldpriset och flera av variablerna vi testat för. Guldpriset påverkas positivt av högre inflation medan vi har kunnat påvisa ett negativt samband med avkastningen på aktiemarknaden samt räntan på T-bills. Inget statistiskt signifikant samband kunde påvisas mellan guldpriset och BNP-tillväxten. Tolkningen av resultatet försvårades på grund av att den eventuella förekomsten av multikolinjäritet i regressionen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Danielsson, Gustaf LU and Matsgård, Fredrik
supervisor
organization
course
NEKH01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Guldpris, investeringstillgångar, regressionsanalys, makro
language
Swedish
id
3813858
date added to LUP
2013-07-04 13:32:58
date last changed
2013-07-04 13:32:58
@misc{3813858,
 abstract   = {Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur guldpriset påverkas av olika makroekonomiska variabler samt avkastningen på alternativa tillgångar. Studien är gjord ur ett amerikanskt perspektiv och undersöker hur priset på fysiskt guld påverkas av prisindexet Consumer Price Index – All Urban Consumers (CPI-U), BNP-tillväxt, aktieindexet MSCI US Prime Market 750 Index och Treasury bills med tre månaders löptid under åren 1974-2012. För att genomföra undersökningen har vi gjort en regressionsanalys. Regressionsanalysen visar att det finns statistiskt signifikanta samband mellan guldpriset och flera av variablerna vi testat för. Guldpriset påverkas positivt av högre inflation medan vi har kunnat påvisa ett negativt samband med avkastningen på aktiemarknaden samt räntan på T-bills. Inget statistiskt signifikant samband kunde påvisas mellan guldpriset och BNP-tillväxten. Tolkningen av resultatet försvårades på grund av att den eventuella förekomsten av multikolinjäritet i regressionen.},
 author    = {Danielsson, Gustaf and Matsgård, Fredrik},
 keyword   = {Guldpris,investeringstillgångar,regressionsanalys,makro},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur påverkas priset på guld av olika makroekonomiska variabler och avkastningen på alternativa tillgångar?},
 year     = {2013},
}