Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Anestesisjuksköterskors upplevelser av att etablera fri luftväg pre- och intrahospitalt

Lejon, Mimmi Louise LU and Strömberg, Anna LU (2013) ANSM50 20131
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
En medvetandesänkt eller medvetslös patient kan ha en ofri luftväg och riskerar därmed att utveckla hypoxi. Studier visar på att luftvägen bedöms svårare att hantera pre- än intrahospitalt, men även i samband med anestesi kan det uppstå situationer då luftvägen är svår att hantera. Anestesisjuksköterskor konfronteras ofta med akuta stressorer vid livshotande och kritiska situationer. Syftet med denna magisteruppsats var att studera anestesisjuksköterskors upplevelser av att etablera fri luftväg pre- och intrahospitalt, samt hur anestesisjuksköterskorna hanterade stressen. Bearbetning av data gjorde utifrån induktiv kvalitativ innehållsanalys. Analysen antydde på att anestesisjuksköterskorna hade upplevt stress, frustration och ilska vid... (More)
En medvetandesänkt eller medvetslös patient kan ha en ofri luftväg och riskerar därmed att utveckla hypoxi. Studier visar på att luftvägen bedöms svårare att hantera pre- än intrahospitalt, men även i samband med anestesi kan det uppstå situationer då luftvägen är svår att hantera. Anestesisjuksköterskor konfronteras ofta med akuta stressorer vid livshotande och kritiska situationer. Syftet med denna magisteruppsats var att studera anestesisjuksköterskors upplevelser av att etablera fri luftväg pre- och intrahospitalt, samt hur anestesisjuksköterskorna hanterade stressen. Bearbetning av data gjorde utifrån induktiv kvalitativ innehållsanalys. Analysen antydde på att anestesisjuksköterskorna hade upplevt stress, frustration och ilska vid etablering av fria luftvägar. Anestesisjuksköterskor använde sig av olika copingstrategier för att hantera situationer kring luftvägen både under tiden de utförde åtgärderna och i efterförloppet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lejon, Mimmi Louise LU and Strömberg, Anna LU
supervisor
organization
course
ANSM50 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
prehospital, Anestesisjuksköterskor, intrahospital, fri luftväg, upplevelser, stress, copingstrategier
language
Swedish
id
3813864
date added to LUP
2013-06-20 12:41:20
date last changed
2015-12-14 13:21:31
@misc{3813864,
 abstract   = {En medvetandesänkt eller medvetslös patient kan ha en ofri luftväg och riskerar därmed att utveckla hypoxi. Studier visar på att luftvägen bedöms svårare att hantera pre- än intrahospitalt, men även i samband med anestesi kan det uppstå situationer då luftvägen är svår att hantera. Anestesisjuksköterskor konfronteras ofta med akuta stressorer vid livshotande och kritiska situationer. Syftet med denna magisteruppsats var att studera anestesisjuksköterskors upplevelser av att etablera fri luftväg pre- och intrahospitalt, samt hur anestesisjuksköterskorna hanterade stressen. Bearbetning av data gjorde utifrån induktiv kvalitativ innehållsanalys. Analysen antydde på att anestesisjuksköterskorna hade upplevt stress, frustration och ilska vid etablering av fria luftvägar. Anestesisjuksköterskor använde sig av olika copingstrategier för att hantera situationer kring luftvägen både under tiden de utförde åtgärderna och i efterförloppet.},
 author    = {Lejon, Mimmi Louise and Strömberg, Anna},
 keyword   = {prehospital,Anestesisjuksköterskor,intrahospital,fri luftväg,upplevelser,stress,copingstrategier},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anestesisjuksköterskors upplevelser av att etablera fri luftväg pre- och intrahospitalt},
 year     = {2013},
}