Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Informationsinsamling på internet

Hedberg, Carl Ludwig LU and Nilsson, Hampus LU (2013) SYSK02 20131
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
I och med uppkomsten av web 2.0 har det blivit möjligt för företag utveckla hemsidor där användare kan interagera med varandra och innehåll. Facebook, Twitter och LinkedIn är företag uppkommit tack vare utvecklingen av web 2.0. De är även exempel på företag som utnyttjar en affärsmodell som går ut på att erbjuda gratis tjänster riktade mot internetanvändare i utbyte mot personlig information. Genom att de samlar in information om sina användare, kan de erbjuda externa företag att nå ut med reklam, erbjudande eller dylikt till användare som innehållet kan tänkas intressera. Forskning visar dock att denna insamling skapar oroskänslor hos de användare som blir utsatta för dem. Att denna oro finns visar på att det finns möjligheter att... (More)
I och med uppkomsten av web 2.0 har det blivit möjligt för företag utveckla hemsidor där användare kan interagera med varandra och innehåll. Facebook, Twitter och LinkedIn är företag uppkommit tack vare utvecklingen av web 2.0. De är även exempel på företag som utnyttjar en affärsmodell som går ut på att erbjuda gratis tjänster riktade mot internetanvändare i utbyte mot personlig information. Genom att de samlar in information om sina användare, kan de erbjuda externa företag att nå ut med reklam, erbjudande eller dylikt till användare som innehållet kan tänkas intressera. Forskning visar dock att denna insamling skapar oroskänslor hos de användare som blir utsatta för dem. Att denna oro finns visar på att det finns möjligheter att förbättra informationsinsamlingen.
Internet User’s Information Privacy Concerns (IUICP) är en modell som flera forskare använder för att beskriva vad som skapar oro hos användare när det kommer till informationsinsamling. Genom att utgå från den modellen i vår undersökning kunde vi ställa frågor som kompletterade den orosbild andra forskare arbetat fram med den oro som finns hos svenska studenter, vilket inte tidigare funnits att tillgå. Men eftersom vi inte endast ville ta reda på hur oron ser ut, utan även forska kring vilken typ av information som användare kände sig mer positiv eller negativ att lämna ifrån sig, så gjorde vi en modifiering i modellen som gick ut på att ta ställa frågor kring den affärsmodell som företagen följde och även hur respondenterna ställde sig mot att olika typer av information samlades in. Dessa svar kunde vi ställa mot vad företag behövde samla in för att kunna följa sin affärsmodell och ta reda på vilka möjligheter som finns för att minska på den negativa känslan som oro kan skapa. Detta mynnade ut i en lista på sex råd som de utvecklare som företag använder för att utforma dessa sociala nätverk kan följa. Respondenterna var inte positiva till att personuppgifter eller webbhistorik samlades in, men desto mer positiva till personliga intressen och information om hur sidan används. Dessutom visar vår undersökning att de inte är villiga att betala pengar för tjänsten som alternativ till informationsinsamling och att de uppskattar att företagen är tydliga med vilken information som samlas in och hur den används. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedberg, Carl Ludwig LU and Nilsson, Hampus LU
supervisor
organization
course
SYSK02 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Informationsinsamling, sociala medier, IUIPC, integritet
report number
INF13-030
language
Swedish
id
3814268
date added to LUP
2013-08-13 12:46:47
date last changed
2013-08-13 12:46:47
@misc{3814268,
 abstract   = {I och med uppkomsten av web 2.0 har det blivit möjligt för företag utveckla hemsidor där användare kan interagera med varandra och innehåll. Facebook, Twitter och LinkedIn är företag uppkommit tack vare utvecklingen av web 2.0. De är även exempel på företag som utnyttjar en affärsmodell som går ut på att erbjuda gratis tjänster riktade mot internetanvändare i utbyte mot personlig information. Genom att de samlar in information om sina användare, kan de erbjuda externa företag att nå ut med reklam, erbjudande eller dylikt till användare som innehållet kan tänkas intressera. Forskning visar dock att denna insamling skapar oroskänslor hos de användare som blir utsatta för dem. Att denna oro finns visar på att det finns möjligheter att förbättra informationsinsamlingen.
Internet User’s Information Privacy Concerns (IUICP) är en modell som flera forskare använder för att beskriva vad som skapar oro hos användare när det kommer till informationsinsamling. Genom att utgå från den modellen i vår undersökning kunde vi ställa frågor som kompletterade den orosbild andra forskare arbetat fram med den oro som finns hos svenska studenter, vilket inte tidigare funnits att tillgå. Men eftersom vi inte endast ville ta reda på hur oron ser ut, utan även forska kring vilken typ av information som användare kände sig mer positiv eller negativ att lämna ifrån sig, så gjorde vi en modifiering i modellen som gick ut på att ta ställa frågor kring den affärsmodell som företagen följde och även hur respondenterna ställde sig mot att olika typer av information samlades in. Dessa svar kunde vi ställa mot vad företag behövde samla in för att kunna följa sin affärsmodell och ta reda på vilka möjligheter som finns för att minska på den negativa känslan som oro kan skapa. Detta mynnade ut i en lista på sex råd som de utvecklare som företag använder för att utforma dessa sociala nätverk kan följa. Respondenterna var inte positiva till att personuppgifter eller webbhistorik samlades in, men desto mer positiva till personliga intressen och information om hur sidan används. Dessutom visar vår undersökning att de inte är villiga att betala pengar för tjänsten som alternativ till informationsinsamling och att de uppskattar att företagen är tydliga med vilken information som samlas in och hur den används.},
 author    = {Hedberg, Carl Ludwig and Nilsson, Hampus},
 keyword   = {Informationsinsamling,sociala medier,IUIPC,integritet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Informationsinsamling på internet},
 year     = {2013},
}