Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lugna Lund

Larsson, Jörgen LU (2013) SOCK01 20131
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna studie tar sig an ett i dagarna populärt kriminologiskt forskningsfält, nämligen platsens betydelse för våldsbrottet. Bakgrundsavsnittet fastslår var den internationella debatten inom området ligger just nu samt vilka platser i Lund som kommer att analyseras. Studien syftar till att besvara varför våldsbrotten sker på just dessa platser och tar i detta avstamp i Lundapolisens interna, sekretessbelagda geografiska data och observationsempiri omfatande 25 timmar. Stadens särskilt brottsutsatta platser utgörs av ett utskänkningsställe, Baren, samt ett större område i Lunds centrum och vid Lunds järnvägsstation. Studien identifierar Barens besökarantal, läge och planlösning som de tillsammans mest framträdande orsakerna till att... (More)
Denna studie tar sig an ett i dagarna populärt kriminologiskt forskningsfält, nämligen platsens betydelse för våldsbrottet. Bakgrundsavsnittet fastslår var den internationella debatten inom området ligger just nu samt vilka platser i Lund som kommer att analyseras. Studien syftar till att besvara varför våldsbrotten sker på just dessa platser och tar i detta avstamp i Lundapolisens interna, sekretessbelagda geografiska data och observationsempiri omfatande 25 timmar. Stadens särskilt brottsutsatta platser utgörs av ett utskänkningsställe, Baren, samt ett större område i Lunds centrum och vid Lunds järnvägsstation. Studien identifierar Barens besökarantal, läge och planlösning som de tillsammans mest framträdande orsakerna till att konfliktsituationer uppstår. De större utsatta områden som framkommer i statistiken har inringats på en karta och utgörs alltså av Lunds centrum samt området i anslutning till Lunds järnvägsstation. Här finner studien att platsen inte har lika stor betydelse för skapandet av våldsbrott. Konfliktsituationer uppstår på dessa platser snarare som en reaktion på en form av gruppinteraktion genom uttryckande av könsroller. Studien för vidare ett resonemang kring parternas nivå av rationalitet som avgörande för konfliktsituationens utveckling. Här kopplas berusningsnivå, samt könsrollers karaktär av konfliktlösningsverktyg, till rationalitetsgrad och spelar således en roll för analysen. I denna studie blir de kapabla väktarnas roll som ett av de tre kraven för att ett brott enligt rutinaktivitetsteorin skall uppstå, mindre markant. Studien påvisar nämligen att hänsyn till eventuella kapabla väktare, kräver en högre grad av rationalitet än vad berusningsnivån, eller för gruppen vedertagna könsroller, i flertalet av studiens empiriska fall, tillåtit. Dessa faktorer utgör studiens viktigaste resultat utifrån studiens syfte. Avslutningsvis diskuteras hur studiens metodöverskridande ansats skiljer den från tidigare studier inom området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Jörgen LU
supervisor
organization
alternative title
En kartläggning av Lunds våldsbrottslighet
course
SOCK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
särskilt brottsutsatta mikroplatser, våldsbrott, rutinaktivitet, trängsel, könsroller, rationalitet
language
Swedish
id
3814809
date added to LUP
2013-06-27 14:55:08
date last changed
2013-06-27 14:55:08
@misc{3814809,
 abstract   = {Denna studie tar sig an ett i dagarna populärt kriminologiskt forskningsfält, nämligen platsens betydelse för våldsbrottet. Bakgrundsavsnittet fastslår var den internationella debatten inom området ligger just nu samt vilka platser i Lund som kommer att analyseras. Studien syftar till att besvara varför våldsbrotten sker på just dessa platser och tar i detta avstamp i Lundapolisens interna, sekretessbelagda geografiska data och observationsempiri omfatande 25 timmar. Stadens särskilt brottsutsatta platser utgörs av ett utskänkningsställe, Baren, samt ett större område i Lunds centrum och vid Lunds järnvägsstation. Studien identifierar Barens besökarantal, läge och planlösning som de tillsammans mest framträdande orsakerna till att konfliktsituationer uppstår. De större utsatta områden som framkommer i statistiken har inringats på en karta och utgörs alltså av Lunds centrum samt området i anslutning till Lunds järnvägsstation. Här finner studien att platsen inte har lika stor betydelse för skapandet av våldsbrott. Konfliktsituationer uppstår på dessa platser snarare som en reaktion på en form av gruppinteraktion genom uttryckande av könsroller. Studien för vidare ett resonemang kring parternas nivå av rationalitet som avgörande för konfliktsituationens utveckling. Här kopplas berusningsnivå, samt könsrollers karaktär av konfliktlösningsverktyg, till rationalitetsgrad och spelar således en roll för analysen. I denna studie blir de kapabla väktarnas roll som ett av de tre kraven för att ett brott enligt rutinaktivitetsteorin skall uppstå, mindre markant. Studien påvisar nämligen att hänsyn till eventuella kapabla väktare, kräver en högre grad av rationalitet än vad berusningsnivån, eller för gruppen vedertagna könsroller, i flertalet av studiens empiriska fall, tillåtit. Dessa faktorer utgör studiens viktigaste resultat utifrån studiens syfte. Avslutningsvis diskuteras hur studiens metodöverskridande ansats skiljer den från tidigare studier inom området.},
 author    = {Larsson, Jörgen},
 keyword   = {särskilt brottsutsatta mikroplatser,våldsbrott,rutinaktivitet,trängsel,könsroller,rationalitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lugna Lund},
 year     = {2013},
}