Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Livspusslet: En kvantitativ studie om livsbalans, mental hälsa och coping

Nilsson, Carina LU and Ejeson-Gould, Helena LU (2013) PSPT02 20131
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Att prata om balans i livet har blivit alltmer populärt både i media och i
forskningssammanhang. I denna studie undersöktes livsbalans närmare och hur det relaterades till mental hälsa och olika copingstrategier. Studien byggde på teorier som menar att livsbalans är multidimensionellt och består av fyra lika viktiga dimensioner, nämligen; Arbete/Prestationer, Viktiga Relationer/Bekanta, Hälsa/Kropp samt Meningsfullhet i livet. Mental hälsa består av delarna Psykologiskt, Emotionellt och Socialt välbefinnande och ses i denna studie som ett kontinuum där god mental hälsa kategoriserades som flourishing och låg mental hälsa som languishing. Kommunalanställda (N = 130) svarade på självskattningsformulär och resultaten bekräftade att det fanns... (More)
Att prata om balans i livet har blivit alltmer populärt både i media och i
forskningssammanhang. I denna studie undersöktes livsbalans närmare och hur det relaterades till mental hälsa och olika copingstrategier. Studien byggde på teorier som menar att livsbalans är multidimensionellt och består av fyra lika viktiga dimensioner, nämligen; Arbete/Prestationer, Viktiga Relationer/Bekanta, Hälsa/Kropp samt Meningsfullhet i livet. Mental hälsa består av delarna Psykologiskt, Emotionellt och Socialt välbefinnande och ses i denna studie som ett kontinuum där god mental hälsa kategoriserades som flourishing och låg mental hälsa som languishing. Kommunalanställda (N = 130) svarade på självskattningsformulär och resultaten bekräftade att det fanns tydliga samband mellan alla dimensioner av livsbalans och alla delar av mental hälsa. En viktig slutsats var att individer mår bra av att ha balans mellan alla dimensioner i livsbalanskonceptet. Betydelsen av multidimensionella teorier av livsbalans framhålls och Meningsfullhet i livet visade sig vara en viktig dimension att inkludera. Individer som tillhörde flourishing respektive languishing använde sig av olika copingstrategier. Aktiv coping och Positiv omtolkning verkade vara de
mest gynnsamma för livsbalans samt god mental hälsa. Resultatet gav vidare stöd för antagandet att livsbalans medierar sambandet mellan ett antal copingstrategier och mental hälsa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Carina LU and Ejeson-Gould, Helena LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Frågor om Livsbalans, Brief COPE, MHC, Copingstrategier, Mental hälsa, Livsbalans, Välbefinnande, Checklista för Livsbalans
language
Swedish
id
3814870
date added to LUP
2013-06-19 15:48:55
date last changed
2013-06-19 15:48:55
@misc{3814870,
 abstract   = {Att prata om balans i livet har blivit alltmer populärt både i media och i
forskningssammanhang. I denna studie undersöktes livsbalans närmare och hur det relaterades till mental hälsa och olika copingstrategier. Studien byggde på teorier som menar att livsbalans är multidimensionellt och består av fyra lika viktiga dimensioner, nämligen; Arbete/Prestationer, Viktiga Relationer/Bekanta, Hälsa/Kropp samt Meningsfullhet i livet. Mental hälsa består av delarna Psykologiskt, Emotionellt och Socialt välbefinnande och ses i denna studie som ett kontinuum där god mental hälsa kategoriserades som flourishing och låg mental hälsa som languishing. Kommunalanställda (N = 130) svarade på självskattningsformulär och resultaten bekräftade att det fanns tydliga samband mellan alla dimensioner av livsbalans och alla delar av mental hälsa. En viktig slutsats var att individer mår bra av att ha balans mellan alla dimensioner i livsbalanskonceptet. Betydelsen av multidimensionella teorier av livsbalans framhålls och Meningsfullhet i livet visade sig vara en viktig dimension att inkludera. Individer som tillhörde flourishing respektive languishing använde sig av olika copingstrategier. Aktiv coping och Positiv omtolkning verkade vara de
mest gynnsamma för livsbalans samt god mental hälsa. Resultatet gav vidare stöd för antagandet att livsbalans medierar sambandet mellan ett antal copingstrategier och mental hälsa.},
 author    = {Nilsson, Carina and Ejeson-Gould, Helena},
 keyword   = {Frågor om Livsbalans,Brief COPE,MHC,Copingstrategier,Mental hälsa,Livsbalans,Välbefinnande,Checklista för Livsbalans},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Livspusslet: En kvantitativ studie om livsbalans, mental hälsa och coping},
 year     = {2013},
}