Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kropp, kontroll och konsekvenser: om mentalisering, mentaliserad affektivitet och ätstörning

Alvek, Caroline LU (2013) PSPT02 20131
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Mentalisering är ett begrepp som syftar på förmågan att förstå sitt eget och andras medvetande. Mentaliserad affektivitet är en sofistikerad form av affektreglering som innebär att kunna vara i sina affekter och ge dem ny mening. Ett syfte med uppsatsen var att undersöka huruvida det är relevant att tala om ett specifikt förhållningssätt till respektive affekt. Vidare var syfte att beskriva mentaliserad affektivitet och mentalisering om andra, för personer som någon gång varit i kontakt med vården på grund av ätstörning. Fyra informanter intervjuades med instrumentet Affect Consiousness Interview- Self/Other, som i föreliggande studie tolkades kvalitativt och utifrån mentaliseringsteorin. Informanterna fick även skatta sig på Toronto... (More)
Mentalisering är ett begrepp som syftar på förmågan att förstå sitt eget och andras medvetande. Mentaliserad affektivitet är en sofistikerad form av affektreglering som innebär att kunna vara i sina affekter och ge dem ny mening. Ett syfte med uppsatsen var att undersöka huruvida det är relevant att tala om ett specifikt förhållningssätt till respektive affekt. Vidare var syfte att beskriva mentaliserad affektivitet och mentalisering om andra, för personer som någon gång varit i kontakt med vården på grund av ätstörning. Fyra informanter intervjuades med instrumentet Affect Consiousness Interview- Self/Other, som i föreliggande studie tolkades kvalitativt och utifrån mentaliseringsteorin. Informanterna fick även skatta sig på Toronto Alexitymia Scale-20. Resultatet visade på att informanterna i huvudsak identifierade affekterna genom kroppen och att strategier för att modulera affekter var förväntningar, undvikande samt handlingsstrategier och rationella argument. Informanterna fokuserade på konsekvenser när det gällde affektuttrycket, vilket ledde till att de inte sällan modulerade affekterna redan innan de fick ett yttre uttryck. Likheten som rapporteras mellan egna och andra affektupplevelser tolkades som en begränsad mentalisering om andra. Varken Toronto Alexitymia Scale-20 eller intervjuerna visade på att informanterna skulle ha svårt att identifiera eller beskriva affekter. Studiens begränsningar och förslag på framtida forskning diskuteras. (Less)
Abstract
Mentalizing is a term that refers to the ability to understand own and others' mind. Mentalized affectivity is a sophisticated form of affect regulation that means being able to experience one´s own affects and give them new meaning. One aim for this studie was to investigate whether it is relevant to speak about an affect specific approach. Further, the aim was to describe mentalized affectivity and mentalizing about others, for people who have been in contact with health care in relation to eating disorder. Four participants were interviewed with the Affect Consciousness Interview-Self/Other, as in the present study were interpreted qualitatively form a mentalizing perspective. The participants were also assessed with the Toronto... (More)
Mentalizing is a term that refers to the ability to understand own and others' mind. Mentalized affectivity is a sophisticated form of affect regulation that means being able to experience one´s own affects and give them new meaning. One aim for this studie was to investigate whether it is relevant to speak about an affect specific approach. Further, the aim was to describe mentalized affectivity and mentalizing about others, for people who have been in contact with health care in relation to eating disorder. Four participants were interviewed with the Affect Consciousness Interview-Self/Other, as in the present study were interpreted qualitatively form a mentalizing perspective. The participants were also assessed with the Toronto Alexitymia Scale-20. The result showed that respondents identified affects thorough the body, and strategies to modulate affects were expectations, avoidance, action strategies and rational arguments. Informants focused on implications for affective expression, which lead to the modulation of affects before they got an outward expression. The similarity reported between own and other affective experiences was interpreted as limited mentalizing about others. Neither the TAS-20 nor interviews indicated that the participants had difficulties identifying or describing affects. The study's limitations and suggestions for future research are discussed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alvek, Caroline LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Mentalisering, mentaliserad affektivitet, ätstörning, affektmedvetenhet, ACI-S/O, kvalitativ
language
Swedish
id
3815013
date added to LUP
2013-06-19 16:13:26
date last changed
2013-06-19 16:13:26
@misc{3815013,
 abstract   = {Mentalizing is a term that refers to the ability to understand own and others' mind. Mentalized affectivity is a sophisticated form of affect regulation that means being able to experience one´s own affects and give them new meaning. One aim for this studie was to investigate whether it is relevant to speak about an affect specific approach. Further, the aim was to describe mentalized affectivity and mentalizing about others, for people who have been in contact with health care in relation to eating disorder. Four participants were interviewed with the Affect Consciousness Interview-Self/Other, as in the present study were interpreted qualitatively form a mentalizing perspective. The participants were also assessed with the Toronto Alexitymia Scale-20. The result showed that respondents identified affects thorough the body, and strategies to modulate affects were expectations, avoidance, action strategies and rational arguments. Informants focused on implications for affective expression, which lead to the modulation of affects before they got an outward expression. The similarity reported between own and other affective experiences was interpreted as limited mentalizing about others. Neither the TAS-20 nor interviews indicated that the participants had difficulties identifying or describing affects. The study's limitations and suggestions for future research are discussed.},
 author    = {Alvek, Caroline},
 keyword   = {Mentalisering,mentaliserad affektivitet,ätstörning,affektmedvetenhet,ACI-S/O,kvalitativ},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kropp, kontroll och konsekvenser: om mentalisering, mentaliserad affektivitet och ätstörning},
 year     = {2013},
}