Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Har ni sett min nalle? En studie av Polisens närvaro på Facebook

Nilsson, Christian LU and Jöraas, Henric LU (2013) SKDK01 20131
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
På senare tid har det blivit allt vanligare att myndigheter väljer att implementera Facebook som en del i deras externa kommunikation. Detta ställer krav på att myndigheter anpassar sin kommunikation efter de normer som förespråkas på Facebook. Det förekommer också diskussioner huruvida Polisens närvaro på Facebook bidrar med en samhällsnytta. Vad bidrar en polisiär närvaro på Facebook egentligen med? Syftet med denna uppsats är att analysera och förstå hur Polisen strategiskt kommunicerar via det sociala nätverket Facebook. Det är även relevant att till viss mån ta reda på vems nytta Polisens närvaro på Facebook är för, om det är av egenintresse eller om även medborgarna gagnas av kommunikationen. Denna studie är baserad på fyra... (More)
På senare tid har det blivit allt vanligare att myndigheter väljer att implementera Facebook som en del i deras externa kommunikation. Detta ställer krav på att myndigheter anpassar sin kommunikation efter de normer som förespråkas på Facebook. Det förekommer också diskussioner huruvida Polisens närvaro på Facebook bidrar med en samhällsnytta. Vad bidrar en polisiär närvaro på Facebook egentligen med? Syftet med denna uppsats är att analysera och förstå hur Polisen strategiskt kommunicerar via det sociala nätverket Facebook. Det är även relevant att till viss mån ta reda på vems nytta Polisens närvaro på Facebook är för, om det är av egenintresse eller om även medborgarna gagnas av kommunikationen. Denna studie är baserad på fyra kvalitativa intervjuer, innehållsanalyser på tre av Polisens Facebooksidor samt analys av de policydokument vi erhållit i samband med intervjuerna. Vår studie visar att Polisen i sin närvaro på Facebook har en kommunikation som är väl anpassad för plattformen och där det finns tydliga strategier för hur man bör kommunicera med medborgarna. Vi har även identifierat storytelling som en tänkbar och utvecklingsbar strategi för Polisen att arbeta med. Genom engagemang och förtroende från medborgarna ökar det sociala kapitalet vilket i förlängningen skapar nytta för båda parter. Slutligen ser vi ett bristande initiativtagande till dialog från Polisens sida. Istället ser vi kommunikationen som ett sätt för Polisen att skapa relationer snarare än att öka dialogen med medborgarna. (Less)
Abstract
It has become more common for authorities to use Facebook as an implemented part of their external communication. This requires that authorities adapt their communication to the standards advocated on Facebook. There are also debates whether a Police presence on Facebook is contributing to public benefits. What does a Police presence really contribute with? The purpose of this study is to analyze and understand how the police strategically communicate through the social network Facebook. It is also relevant, to some extent, to find out for whom a Police presence is the most beneficial, whether it’s the public or the Police. This study is based on four interviews, content analysis of three of the Police's Facebook pages and analysis of the... (More)
It has become more common for authorities to use Facebook as an implemented part of their external communication. This requires that authorities adapt their communication to the standards advocated on Facebook. There are also debates whether a Police presence on Facebook is contributing to public benefits. What does a Police presence really contribute with? The purpose of this study is to analyze and understand how the police strategically communicate through the social network Facebook. It is also relevant, to some extent, to find out for whom a Police presence is the most beneficial, whether it’s the public or the Police. This study is based on four interviews, content analysis of three of the Police's Facebook pages and analysis of the policy documents we received during the interviews. Our study shows that the Police is using a communication that is well suited for the platform. They have clear strategies on how to communicate with the citizens. We have also identified storytelling as a potential and evolutionary approach for the Police to work with. Engagement and trust from the citizens will increase the social capital, which ultimately creates values for both participants. Finally, we see a lack of initiative for dialogue from the Police. Instead, we see their communication as a way for the Police to build relationships rather than increasing the dialogue with citizens. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Christian LU and Jöraas, Henric LU
supervisor
organization
course
SKDK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Strategisk kommunikation, webb 2.0, Facebook, Polisen, dialog, storytelling, socialt kapital, förtroende, engagemang, myndighetsspråk
language
Swedish
id
3815034
date added to LUP
2013-06-25 13:53:41
date last changed
2014-09-04 08:36:23
@misc{3815034,
 abstract   = {It has become more common for authorities to use Facebook as an implemented part of their external communication. This requires that authorities adapt their communication to the standards advocated on Facebook. There are also debates whether a Police presence on Facebook is contributing to public benefits. What does a Police presence really contribute with? The purpose of this study is to analyze and understand how the police strategically communicate through the social network Facebook. It is also relevant, to some extent, to find out for whom a Police presence is the most beneficial, whether it’s the public or the Police. This study is based on four interviews, content analysis of three of the Police's Facebook pages and analysis of the policy documents we received during the interviews. Our study shows that the Police is using a communication that is well suited for the platform. They have clear strategies on how to communicate with the citizens. We have also identified storytelling as a potential and evolutionary approach for the Police to work with. Engagement and trust from the citizens will increase the social capital, which ultimately creates values for both participants. Finally, we see a lack of initiative for dialogue from the Police. Instead, we see their communication as a way for the Police to build relationships rather than increasing the dialogue with citizens.},
 author    = {Nilsson, Christian and Jöraas, Henric},
 keyword   = {Strategisk kommunikation,webb 2.0,Facebook,Polisen,dialog,storytelling,socialt kapital,förtroende,engagemang,myndighetsspråk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Har ni sett min nalle? En studie av Polisens närvaro på Facebook},
 year     = {2013},
}