Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vertikal Integration och Teknologisk Utveckling

Johansson, Dan LU and Kang, Gurbraj LU (2013) NEKH01 20131
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen undersöker huruvida vertikal integration kan ha en påverkan på
företags innovationsförmåga. Teoribildningen utgår ifrån verk från bland annat
Schumpeter, Coase och Arrow. Utifrån dessa verk så formuleras ett antal hypoteser
kring sambandet. För att sedan testa detta förhållande så utförs en panelstudie på
amerikanska företag verksamma inom högteknologisektorn under åren 1992-2011. Vi
inkluderar fyra olika variabler som teoretiskt sätt bör kunna påverka ett företags
investeringar i forskning och utveckling. Dessa variabler är likvida medel, skulder,
storlek och vertikal integration. Resultaten från studien indikerar att likvida medel och
skulder inte har någon statistiskt signifikant påverkan på ett företags... (More)
Den här uppsatsen undersöker huruvida vertikal integration kan ha en påverkan på
företags innovationsförmåga. Teoribildningen utgår ifrån verk från bland annat
Schumpeter, Coase och Arrow. Utifrån dessa verk så formuleras ett antal hypoteser
kring sambandet. För att sedan testa detta förhållande så utförs en panelstudie på
amerikanska företag verksamma inom högteknologisektorn under åren 1992-2011. Vi
inkluderar fyra olika variabler som teoretiskt sätt bör kunna påverka ett företags
investeringar i forskning och utveckling. Dessa variabler är likvida medel, skulder,
storlek och vertikal integration. Resultaten från studien indikerar att likvida medel och
skulder inte har någon statistiskt signifikant påverkan på ett företags satsningar på
forskning och utveckling. Däremot så visar det sig att storlek har en stark positiv
effekt. Resultaten rörande vertikal integration indikerar att det kan finnas en viss
negativ påverkan i den undersökta sektorn. Dock så kompliceras slutsatsen rörande
denna effekt av svårigheten i att skatta och kvantifiera graden av vertikal integration
hos företag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Dan LU and Kang, Gurbraj LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Innovation, Vertikal Integration, Högteknologi, USA, Panelstudie
language
Swedish
id
3815054
date added to LUP
2013-06-20 10:19:04
date last changed
2013-06-20 10:19:04
@misc{3815054,
 abstract   = {Den här uppsatsen undersöker huruvida vertikal integration kan ha en påverkan på
företags innovationsförmåga. Teoribildningen utgår ifrån verk från bland annat
Schumpeter, Coase och Arrow. Utifrån dessa verk så formuleras ett antal hypoteser
kring sambandet. För att sedan testa detta förhållande så utförs en panelstudie på
amerikanska företag verksamma inom högteknologisektorn under åren 1992-2011. Vi
inkluderar fyra olika variabler som teoretiskt sätt bör kunna påverka ett företags
investeringar i forskning och utveckling. Dessa variabler är likvida medel, skulder,
storlek och vertikal integration. Resultaten från studien indikerar att likvida medel och
skulder inte har någon statistiskt signifikant påverkan på ett företags satsningar på
forskning och utveckling. Däremot så visar det sig att storlek har en stark positiv
effekt. Resultaten rörande vertikal integration indikerar att det kan finnas en viss
negativ påverkan i den undersökta sektorn. Dock så kompliceras slutsatsen rörande
denna effekt av svårigheten i att skatta och kvantifiera graden av vertikal integration
hos företag.},
 author    = {Johansson, Dan and Kang, Gurbraj},
 keyword   = {Innovation,Vertikal Integration,Högteknologi,USA,Panelstudie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vertikal Integration och Teknologisk Utveckling},
 year     = {2013},
}