Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Jobbcoachernas arbete - en kvalitativ studie av upplevd yrkesroll

Yard, Emelie LU and Karlstrand, Anna LU (2013) SOCM13 20131
Sociology
Abstract (Swedish)
Den 18 december 2008 gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som skulle erbjuda arbetssökande en personlig jobbcoach. Det är ett arbete som regleras av Arbetsförmedlingens ramverk, men som utförs av privata aktörer. Arbetsförmedlingen beskriver att jobbcoachningen ska innefatta följande tre delar: matchning, aktivt arbetssökande samt jobbsökarfärdigheter. Syftet med studien är att skapa en fördjupad förståelse för hur jobbcoacher upplever sitt arbete, dels i mötet med deltagaren, dels under påverkan av Arbetsförmedlingens uppsatta ramverk samt hur de hanterar mötet med deltagaren. Vi strävar efter att belysa vilken betydelse dels Arbetsförmedlingens ramar, dels de deltagare som jobbcoacherna möter,... (More)
Den 18 december 2008 gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som skulle erbjuda arbetssökande en personlig jobbcoach. Det är ett arbete som regleras av Arbetsförmedlingens ramverk, men som utförs av privata aktörer. Arbetsförmedlingen beskriver att jobbcoachningen ska innefatta följande tre delar: matchning, aktivt arbetssökande samt jobbsökarfärdigheter. Syftet med studien är att skapa en fördjupad förståelse för hur jobbcoacher upplever sitt arbete, dels i mötet med deltagaren, dels under påverkan av Arbetsförmedlingens uppsatta ramverk samt hur de hanterar mötet med deltagaren. Vi strävar efter att belysa vilken betydelse dels Arbetsförmedlingens ramar, dels de deltagare som jobbcoacherna möter, har för jobbcoachernas upplevelse av den egna yrkesrollen samt hur de hanterar dessa möten. För att besvara våra frågeställningar har vi använt en kvalitativ ansats. Studien bygger på 15 halvstrukturerade livsvärldsintervjuer med jobbcoacher från olika företag i Skåne.

Resultatet visar att jobbcoachernas arbete rymmer två olika dimensioner. De ska dels förhålla sig till Arbetsförmedlingens uppsatta regler, dels till deltagarens varierade behov. Jobbcoacherna upplever att de dels har ett arbetsinnehåll som är styrd av Arbetsförmedlingen, dels ett arbetsinnehåll som utformas i själva yrkesutövningen. Det framkom också att jobbcoacherna inte upplever att Arbetsförmedlingens ramar begränsar dem i deras arbete, då de har ett stort handlingsutrymme inom yrkesrollen. Jobbcoacherna är gräsrotsbyråkrater då de har direktkontakt med deltagarna samtidigt som deras arbete regleras av en myndighet. Studien visar att det handlingsutrymme som gräsrotsbyråkrater har i sitt arbete gör det möjligt för jobbcoacherna att till stor del individanpassa det stöd som deltagarna behöver. Genom att de deltagare som jobbcoacherna möter har olika förutsättningar och behov, framkom det även att jobbcoacherna lägger stor vikt vid att vara inkännande och lyhörda för att de på bästa sätt ska kunna individanpassa jobbcoachningen. Det blir möjligt genom att jobbcoacherna agerar inom det frirum som Arbetsförmedlingen skapat mellan deltagare och myndighet. Avslutningsvis framkom det att jobbcoacherna använder ett distanserat förhållningssätt gentemot deltagaren för att orka med alla de känslor och problem som de möter i sitt arbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Yard, Emelie LU and Karlstrand, Anna LU
supervisor
organization
course
SOCM13 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
gräsrotsbyråkrat, yrkesroll, jobbcoach, roll, emotionellt arbete
language
Swedish
id
3858037
date added to LUP
2013-06-27 14:52:43
date last changed
2013-06-27 14:52:43
@misc{3858037,
 abstract   = {Den 18 december 2008 gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som skulle erbjuda arbetssökande en personlig jobbcoach. Det är ett arbete som regleras av Arbetsförmedlingens ramverk, men som utförs av privata aktörer. Arbetsförmedlingen beskriver att jobbcoachningen ska innefatta följande tre delar: matchning, aktivt arbetssökande samt jobbsökarfärdigheter. Syftet med studien är att skapa en fördjupad förståelse för hur jobbcoacher upplever sitt arbete, dels i mötet med deltagaren, dels under påverkan av Arbetsförmedlingens uppsatta ramverk samt hur de hanterar mötet med deltagaren. Vi strävar efter att belysa vilken betydelse dels Arbetsförmedlingens ramar, dels de deltagare som jobbcoacherna möter, har för jobbcoachernas upplevelse av den egna yrkesrollen samt hur de hanterar dessa möten. För att besvara våra frågeställningar har vi använt en kvalitativ ansats. Studien bygger på 15 halvstrukturerade livsvärldsintervjuer med jobbcoacher från olika företag i Skåne. 

Resultatet visar att jobbcoachernas arbete rymmer två olika dimensioner. De ska dels förhålla sig till Arbetsförmedlingens uppsatta regler, dels till deltagarens varierade behov. Jobbcoacherna upplever att de dels har ett arbetsinnehåll som är styrd av Arbetsförmedlingen, dels ett arbetsinnehåll som utformas i själva yrkesutövningen. Det framkom också att jobbcoacherna inte upplever att Arbetsförmedlingens ramar begränsar dem i deras arbete, då de har ett stort handlingsutrymme inom yrkesrollen. Jobbcoacherna är gräsrotsbyråkrater då de har direktkontakt med deltagarna samtidigt som deras arbete regleras av en myndighet. Studien visar att det handlingsutrymme som gräsrotsbyråkrater har i sitt arbete gör det möjligt för jobbcoacherna att till stor del individanpassa det stöd som deltagarna behöver. Genom att de deltagare som jobbcoacherna möter har olika förutsättningar och behov, framkom det även att jobbcoacherna lägger stor vikt vid att vara inkännande och lyhörda för att de på bästa sätt ska kunna individanpassa jobbcoachningen. Det blir möjligt genom att jobbcoacherna agerar inom det frirum som Arbetsförmedlingen skapat mellan deltagare och myndighet. Avslutningsvis framkom det att jobbcoacherna använder ett distanserat förhållningssätt gentemot deltagaren för att orka med alla de känslor och problem som de möter i sitt arbete.},
 author    = {Yard, Emelie and Karlstrand, Anna},
 keyword   = {gräsrotsbyråkrat,yrkesroll,jobbcoach,roll,emotionellt arbete},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Jobbcoachernas arbete - en kvalitativ studie av upplevd yrkesroll},
 year     = {2013},
}