Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Webboptimering, ett riskfyllt äventyr?

Nilsson, Malin LU and Bäcklund, Petter (2013) SYSK02 20131
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
En grundförutsättning för att lyckas driva en framgångsrik verksamhet online, är tillgången till en hemsida som tydligt reflekterar dess användningsområde och som konverterar besökare till kunder. Sedan länge har webbutvecklare varit införstådda med fördelarna av gränssnitt utvecklade utifrån besökares preferenser. Numera finns digitala verktyg som möjliggör kontrollerade experiment på hemsidor där stora volymer data analyseras så att ändamålsenliga slutsatser om användarmönster kan dras. Verktygen är betydelsefulla för att optimera hemsidors förmåga att konvertera besökare
till kunder.

Åberopad litteratur användes när vi konstruerade en mognadsmatris som graderar verksamheters optimeringsförmåga utifrån parametrarna kompetens och... (More)
En grundförutsättning för att lyckas driva en framgångsrik verksamhet online, är tillgången till en hemsida som tydligt reflekterar dess användningsområde och som konverterar besökare till kunder. Sedan länge har webbutvecklare varit införstådda med fördelarna av gränssnitt utvecklade utifrån besökares preferenser. Numera finns digitala verktyg som möjliggör kontrollerade experiment på hemsidor där stora volymer data analyseras så att ändamålsenliga slutsatser om användarmönster kan dras. Verktygen är betydelsefulla för att optimera hemsidors förmåga att konvertera besökare
till kunder.

Åberopad litteratur användes när vi konstruerade en mognadsmatris som graderar verksamheters optimeringsförmåga utifrån parametrarna kompetens och regelbundenhet. Underlaget för vår studie har insamlats utifrån en kvalitativ metod där vi gjort åtta djupintervjuer med sex framgångsrika
Internetaktörer. Vi har bett dem att bedöma deras egna optimeringsförmåga genom att pricka in deras företag i mognadsmatrisen. Deras bedömning har sedan jämförts med vår evaluering, vilket ligger till grund för vår klassning av undersökningsobjektens självuppfattning i mognad av
conversion rate-optimering.

Vår studie visar att självuppfattningen hos respondenterna är hög men att en viss förskönande bild av verkligheten förekommer. Högst skattade mognadsnivå är dock inte en avgörande faktor för att bli en framgångsrik webbaktör. Vårt arbete lyfter även fram problemsituationer som går att relatera till mognadsgrad, samt svårigheter som alla respondenter erfarit i deras arbete med
webboptimering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Malin LU and Bäcklund, Petter
supervisor
organization
course
SYSK02 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Webboptimering, conversion rate-optimering, A/B-testing, experimentella användartester, optimeringsmognad
report number
INF13-025
language
Swedish
id
3863980
date added to LUP
2013-08-08 14:55:18
date last changed
2013-08-08 14:55:18
@misc{3863980,
 abstract   = {En grundförutsättning för att lyckas driva en framgångsrik verksamhet online, är tillgången till en hemsida som tydligt reflekterar dess användningsområde och som konverterar besökare till kunder. Sedan länge har webbutvecklare varit införstådda med fördelarna av gränssnitt utvecklade utifrån besökares preferenser. Numera finns digitala verktyg som möjliggör kontrollerade experiment på hemsidor där stora volymer data analyseras så att ändamålsenliga slutsatser om användarmönster kan dras. Verktygen är betydelsefulla för att optimera hemsidors förmåga att konvertera besökare
till kunder.

Åberopad litteratur användes när vi konstruerade en mognadsmatris som graderar verksamheters optimeringsförmåga utifrån parametrarna kompetens och regelbundenhet. Underlaget för vår studie har insamlats utifrån en kvalitativ metod där vi gjort åtta djupintervjuer med sex framgångsrika
Internetaktörer. Vi har bett dem att bedöma deras egna optimeringsförmåga genom att pricka in deras företag i mognadsmatrisen. Deras bedömning har sedan jämförts med vår evaluering, vilket ligger till grund för vår klassning av undersökningsobjektens självuppfattning i mognad av
conversion rate-optimering.

Vår studie visar att självuppfattningen hos respondenterna är hög men att en viss förskönande bild av verkligheten förekommer. Högst skattade mognadsnivå är dock inte en avgörande faktor för att bli en framgångsrik webbaktör. Vårt arbete lyfter även fram problemsituationer som går att relatera till mognadsgrad, samt svårigheter som alla respondenter erfarit i deras arbete med
webboptimering.},
 author    = {Nilsson, Malin and Bäcklund, Petter},
 keyword   = {Webboptimering,conversion rate-optimering,A/B-testing,experimentella användartester,optimeringsmognad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Webboptimering, ett riskfyllt äventyr?},
 year     = {2013},
}