Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Marknadsrisk i livförsäkringsprodukter med garanti. En optionsreplikations-studie av ”Nya världen”

Carlson, Martin (2013) FMS820 20131
Mathematical Statistics
Abstract (Swedish)
Enligt Solvens 2-direktivet är Länsförsäkringar AB ålagda att varje kvartal kvantifiera ex-ante
risken för bolagens skuld och samlade tillgångar. För tillgångssidan görs detta genom en
simuleringsmodell, Economic Scenario Generator (ESG), och för kvantifiering av risken i bolagets
skuldsida används andra simuleringstekniker. För fondförsäkringsprodukter med garantimoment är
det svårt att hitta förenklingar för att effektivisera denna process. ”Nya Världen” är ett exempel på
en sådan produkt och syftet med detta projekt är att utveckla en förenklad riskvärderingsprocess för
skuldsidan i denna garantiprodukt genom att betrakta skulden mot försäkringstagaren i termer av en
replikeringsportfölj av aktieoptioner som efterliknar... (More)
Enligt Solvens 2-direktivet är Länsförsäkringar AB ålagda att varje kvartal kvantifiera ex-ante
risken för bolagens skuld och samlade tillgångar. För tillgångssidan görs detta genom en
simuleringsmodell, Economic Scenario Generator (ESG), och för kvantifiering av risken i bolagets
skuldsida används andra simuleringstekniker. För fondförsäkringsprodukter med garantimoment är
det svårt att hitta förenklingar för att effektivisera denna process. ”Nya Världen” är ett exempel på
en sådan produkt och syftet med detta projekt är att utveckla en förenklad riskvärderingsprocess för
skuldsidan i denna garantiprodukt genom att betrakta skulden mot försäkringstagaren i termer av en
replikeringsportfölj av aktieoptioner som efterliknar förhållandet mellan den inbetalda premien och
den framtida erhållna utbetalningen. Givet en replikeringsportfölj kan därefter den framtida
fördelningen av skuldvärdena skattas genom att beräkna värdet på replikeringsportföljen utifrån ett
stort antal simulerade framtida aktie och räntemarknadsscenarion. I den första delen av projektet
görs en kort genomgång av Solvens 2-regelverket och fondförsäkringsprodukten ”Nya Världen”.
Därefter görs en genomgång av den teori som används i metoden. Metoden i detta arbete går ut på
att börja med att replikera den enklaste typen av försäkringskontrakt för att sedan öka
komplexiteten ett steg i taget. I det första steget analyseras ett kontrakt med en utbetalning som
sker då pension har uppnåtts. I det andra steget analyseras samma kontrakt med skillnaden att fler
än ett utbetalningstillfälle antas. I det tredje steget adderas premieinbetalningar och i det fjärde
steget fasta och procentuella avgifter. Slutligen så analyseras det hur man kan aggregera flera
kontrakt värderade enligt denna metod. Resultatet ger en framtida fördelning av skuldvärdena,
skattad genom metoden som tas fram i detta arbete och ett stort antal simulerade framtida aktie och
räntemarknadsscenarios. Då den riskvärderingprocess som tagits fram i detta arbete är förenklad så
avslutas arbetet med en diskussion om vad som bland annat också bör beaktas för att
Länsförsäkringar AB ska kunna använda denna metod i praktiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlson, Martin
supervisor
organization
course
FMS820 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
Swedish
id
3876657
date added to LUP
2013-06-20 13:11:11
date last changed
2013-06-20 13:11:11
@misc{3876657,
 abstract   = {Enligt Solvens 2-direktivet är Länsförsäkringar AB ålagda att varje kvartal kvantifiera ex-ante
risken för bolagens skuld och samlade tillgångar. För tillgångssidan görs detta genom en
simuleringsmodell, Economic Scenario Generator (ESG), och för kvantifiering av risken i bolagets
skuldsida används andra simuleringstekniker. För fondförsäkringsprodukter med garantimoment är
det svårt att hitta förenklingar för att effektivisera denna process. ”Nya Världen” är ett exempel på
en sådan produkt och syftet med detta projekt är att utveckla en förenklad riskvärderingsprocess för
skuldsidan i denna garantiprodukt genom att betrakta skulden mot försäkringstagaren i termer av en
replikeringsportfölj av aktieoptioner som efterliknar förhållandet mellan den inbetalda premien och
den framtida erhållna utbetalningen. Givet en replikeringsportfölj kan därefter den framtida
fördelningen av skuldvärdena skattas genom att beräkna värdet på replikeringsportföljen utifrån ett
stort antal simulerade framtida aktie och räntemarknadsscenarion. I den första delen av projektet
görs en kort genomgång av Solvens 2-regelverket och fondförsäkringsprodukten ”Nya Världen”.
Därefter görs en genomgång av den teori som används i metoden. Metoden i detta arbete går ut på
att börja med att replikera den enklaste typen av försäkringskontrakt för att sedan öka
komplexiteten ett steg i taget. I det första steget analyseras ett kontrakt med en utbetalning som
sker då pension har uppnåtts. I det andra steget analyseras samma kontrakt med skillnaden att fler
än ett utbetalningstillfälle antas. I det tredje steget adderas premieinbetalningar och i det fjärde
steget fasta och procentuella avgifter. Slutligen så analyseras det hur man kan aggregera flera
kontrakt värderade enligt denna metod. Resultatet ger en framtida fördelning av skuldvärdena,
skattad genom metoden som tas fram i detta arbete och ett stort antal simulerade framtida aktie och
räntemarknadsscenarios. Då den riskvärderingprocess som tagits fram i detta arbete är förenklad så
avslutas arbetet med en diskussion om vad som bland annat också bör beaktas för att
Länsförsäkringar AB ska kunna använda denna metod i praktiken.},
 author    = {Carlson, Martin},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Marknadsrisk i livförsäkringsprodukter med garanti. En optionsreplikations-studie av ”Nya världen”},
 year     = {2013},
}