Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att göra väl

Lei, Chi-Pei LU (2013) TKAM02 20131
Division of Ethnology
Abstract (Swedish)
Oavsett om man har ett fullt positiv eller skeptiskt inställning till välgörenhet så är det något som väcker det känslor hos de flesta. Genom mina egna erfarenheter har jag märkt att många gärna talar om vad för sorts välgörenhet de gör men ofta har jag också hört personer som försvarat sig och motiverat varför de inte gör välgörenhet. Den officiella definitionen av välgörenhet enligt Nationalencyklopedin (NE 2013), beskriver välgörenhet som osjälviska handlingar, men det råder tveksamheter om det verkligen ligger till på det viset. Denna uppsats diskuterar hur vi gör välgörenhet men också vad för mening välgörenhet skapar för den som ger utifrån ett perspektiv av att vi lever i ett konsumtionssamhälle.
De frågor jag ställer mig i denna... (More)
Oavsett om man har ett fullt positiv eller skeptiskt inställning till välgörenhet så är det något som väcker det känslor hos de flesta. Genom mina egna erfarenheter har jag märkt att många gärna talar om vad för sorts välgörenhet de gör men ofta har jag också hört personer som försvarat sig och motiverat varför de inte gör välgörenhet. Den officiella definitionen av välgörenhet enligt Nationalencyklopedin (NE 2013), beskriver välgörenhet som osjälviska handlingar, men det råder tveksamheter om det verkligen ligger till på det viset. Denna uppsats diskuterar hur vi gör välgörenhet men också vad för mening välgörenhet skapar för den som ger utifrån ett perspektiv av att vi lever i ett konsumtionssamhälle.
De frågor jag ställer mig i denna uppsats är således: Vad är den allmänna uppfattningen av välgörenhet? Vad betyder det att göra välgörenhet och vilka sociala koder styr det beteendet? På vilket sätt kan välgörenhet tänkas som en produkt?
Dessa frågor kommer att analyseras utifrån tre huvudsakliga aspekter: välgörenhet i teorin, välgörenheten i praktiken och välgörenhetens materialitet och omvandling till handelsvara (produktifiering/kommersialisering). (Less)
Abstract
Regardless of one’s own attitude towards charity it evokes emotions among most people. Drawing from my own experiences as a volunteer for different organizations and causes, I have noticed that many are happy to, very openly, share and talk about how they do charity or if they are skeptical towards charity, defend why they do not do charity. Doing charity is commonly defined as an unselfish act although this can be discussed. This thesis studies how we do charity but also what kind of meaning it produces in our society regarded as a society of consumption.
The questions asked are thus: What is the general opinion of charity? What does it mean to do charity and what kind of social codes impacts that behavior? How can charity be understood... (More)
Regardless of one’s own attitude towards charity it evokes emotions among most people. Drawing from my own experiences as a volunteer for different organizations and causes, I have noticed that many are happy to, very openly, share and talk about how they do charity or if they are skeptical towards charity, defend why they do not do charity. Doing charity is commonly defined as an unselfish act although this can be discussed. This thesis studies how we do charity but also what kind of meaning it produces in our society regarded as a society of consumption.
The questions asked are thus: What is the general opinion of charity? What does it mean to do charity and what kind of social codes impacts that behavior? How can charity be understood as a product? These questions will be further discussed from three main perspectives; charity in theory, charity as praxis and the materiality and the commodification of charity and charitable products. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lei, Chi-Pei LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie av välgörenhet i Sverige som konsumtionssamhälle
course
TKAM02 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
kulturanalys, välgörenhet, konsumtionssamhälle, materiell kultur, Radiohjälpen, Världens Barn, Musikhjälpen
language
Swedish
id
3878533
date added to LUP
2013-08-28 08:23:19
date last changed
2013-08-28 08:23:19
@misc{3878533,
 abstract   = {Regardless of one’s own attitude towards charity it evokes emotions among most people. Drawing from my own experiences as a volunteer for different organizations and causes, I have noticed that many are happy to, very openly, share and talk about how they do charity or if they are skeptical towards charity, defend why they do not do charity. Doing charity is commonly defined as an unselfish act although this can be discussed. This thesis studies how we do charity but also what kind of meaning it produces in our society regarded as a society of consumption. 
The questions asked are thus: What is the general opinion of charity? What does it mean to do charity and what kind of social codes impacts that behavior? How can charity be understood as a product? These questions will be further discussed from three main perspectives; charity in theory, charity as praxis and the materiality and the commodification of charity and charitable products.},
 author    = {Lei, Chi-Pei},
 keyword   = {kulturanalys,välgörenhet,konsumtionssamhälle,materiell kultur,Radiohjälpen,Världens Barn,Musikhjälpen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att göra väl},
 year     = {2013},
}