Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Politiker i en klass för sig - Om klass och kapital mediabevakningen av Sveriges ledande politiker

Karlsson, Mattis LU (2013) SOCM04 20131
Sociology
Abstract (Swedish)
Författare: Mattis Karlsson
Titel: Politiker i en klass för sig – Om klass och kapital i mediabevakningen av Sveriges ledande politiker.

Masteruppsats: SOCM02
Sociologiska institutionen, vårterminen 2013

Problem/bakgrund: Rapporteringen som rör svenska politiker handlar om långt mycket mer än bara politik. Politiker är offentliga personer som berörs av en mediabevakning som behandlar bland annat deras bakgrund, utbildning, intressen, smak. Det är ämnen som är relaterade till klass och förståelser om klass.
Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka och förstå hur offentliga politikers uttryck för klass rapporteras om i svensk press.
Sammanfattning: Uppsatsen lutar sig främst emot kritisk diskursanalys som föreslagen av Norman... (More)
Författare: Mattis Karlsson
Titel: Politiker i en klass för sig – Om klass och kapital i mediabevakningen av Sveriges ledande politiker.

Masteruppsats: SOCM02
Sociologiska institutionen, vårterminen 2013

Problem/bakgrund: Rapporteringen som rör svenska politiker handlar om långt mycket mer än bara politik. Politiker är offentliga personer som berörs av en mediabevakning som behandlar bland annat deras bakgrund, utbildning, intressen, smak. Det är ämnen som är relaterade till klass och förståelser om klass.
Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka och förstå hur offentliga politikers uttryck för klass rapporteras om i svensk press.
Sammanfattning: Uppsatsen lutar sig främst emot kritisk diskursanalys som föreslagen av Norman Fairclough samt en samling begrepp hämtade från Pierre Bourdieus teorier. Inledningsvis fokuserar uppsatsen därför på att presentera valda delar av dessa teorier och andra anslutande begrepp. För att sedan sätta den valda empirin (bestående av tidningsartiklar) i relation till det teoretiska ramverket.
Slutsatser/Resultat: Uppsatsen resulterar i en beskrivning av hur rapporteringen är konstruerad och hur den kan förstås i relation till utvald sociologisk teori. Bland annat konstateras att: intrycken från andra diskurser än konkret politiska sådana är påtagliga, att det finns både generella och partispecifika förväntningar att leva upp till på det politiska fältet, samt att rapporteringen fyller disciplinerande funktioner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Mattis LU
supervisor
organization
course
SOCM04 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
kulturellt kapital, klass, Norman Fairclough, fält, diskurs, diskursanalys, Pierre Bourdieu, politik
language
Swedish
id
3900906
date added to LUP
2014-03-07 14:00:21
date last changed
2014-03-07 14:00:21
@misc{3900906,
 abstract   = {Författare: Mattis Karlsson
Titel: Politiker i en klass för sig – Om klass och kapital i mediabevakningen av Sveriges ledande politiker.

Masteruppsats: SOCM02
Sociologiska institutionen, vårterminen 2013

Problem/bakgrund: Rapporteringen som rör svenska politiker handlar om långt mycket mer än bara politik. Politiker är offentliga personer som berörs av en mediabevakning som behandlar bland annat deras bakgrund, utbildning, intressen, smak. Det är ämnen som är relaterade till klass och förståelser om klass.
Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka och förstå hur offentliga politikers uttryck för klass rapporteras om i svensk press.
Sammanfattning: Uppsatsen lutar sig främst emot kritisk diskursanalys som föreslagen av Norman Fairclough samt en samling begrepp hämtade från Pierre Bourdieus teorier. Inledningsvis fokuserar uppsatsen därför på att presentera valda delar av dessa teorier och andra anslutande begrepp. För att sedan sätta den valda empirin (bestående av tidningsartiklar) i relation till det teoretiska ramverket.
Slutsatser/Resultat: Uppsatsen resulterar i en beskrivning av hur rapporteringen är konstruerad och hur den kan förstås i relation till utvald sociologisk teori. Bland annat konstateras att: intrycken från andra diskurser än konkret politiska sådana är påtagliga, att det finns både generella och partispecifika förväntningar att leva upp till på det politiska fältet, samt att rapporteringen fyller disciplinerande funktioner.},
 author    = {Karlsson, Mattis},
 keyword   = {kulturellt kapital,klass,Norman Fairclough,fält,diskurs,diskursanalys,Pierre Bourdieu,politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Politiker i en klass för sig - Om klass och kapital mediabevakningen av Sveriges ledande politiker},
 year     = {2013},
}